Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2000 - 2005 Doktora

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

 • 1997 - 2000 Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

 • 1993 - 1997 Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2005 Doktora

  Türkiye'deki hiperkolesterolemi ve propiyonik asidemi hastalıklarına neden olan genetik patolojilerin belirlenmesi ve özgül mutasyon çeşitlerinin gen ifadelerinin araştırılması

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2000 Yüksek Lisans

  Revers transkriptaz-PCR tekniği (mRNA analizi) ile talasemiye neden olan mutasyonların alfa ve beta gen ekspresyonları üzerine etkilerinin incelenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce