Prof. TAŞKIN YILDIRIM


Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Educational Sciences, Psychologicial Foundations of Education

Metrics

Publication

62

Project

3

Thesis Advisory

14

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2000 - 2006

2000 - 2006

Doctorate

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikolojik Danışma Ve Rehberlik , Turkey

1996 - 1999

1996 - 1999

Postgraduate

Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikolojik Danışma Ve Rehberlik , Turkey

1991 - 1995

1991 - 1995

Undergraduate

Inonu University, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma Ve Rehberlik , Turkey

Dissertations

2006

2006

Doctorate

Sosyal Fobik Üniversite Öğrencilerine Uygulanan Kısa-Yoğun-Acil Psikoterapi ’nin Etkililiği

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Bilim Dalı

1999

1999

Postgraduate

Disiplin Cezası Alan ve Almayan Lise Öğrencilerinin Uyum Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Bilim Dalı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2016

2016

Projektif Testler Eğitimi

Other

Klinik Psikoloji Enstitüsü

2006

2006

Bütüncül Psikoterapi Eğitimi

Other

Psikoterapi Enstitüsü: Psikoterapi Eğitim, Uygulama ve Geliştirme Merkezi

2005

2005

Hipnoz Eğitimi (I., II., III. Basamak ve İleri Hipnoz Eğitimleri)

Other

Yeditepe Üniversitesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

2002

2002

Gestalt Terapi Eğitimi

Other

Psikiyatri Eğitim Danışmanlık Araştırma Yayıncılık (PEDAY) Merkezi

2002

2002

Kısa-Yoğun-Acil Psikoterapi (Intensive and Brief-Emergency Psychotherapy)

Other

Psikiyatri Eğitim Danışmanlık Araştırma Yayıncılık (PEDAY) Merkezi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Education

Educational Sciences

Psychologicial Foundations of Education

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Professor

Inonu University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2015 - 2022

2015 - 2022

Associate Professor

Inonu University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2007 - 2015

2007 - 2015

Assistant Professor

Inonu University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2000 - 2006

2000 - 2006

Research Assistant

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Bilim Dalı

1996 - 1999

1996 - 1999

Research Assistant

Inonu University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Managerial Experience

2017 - 2018

2017 - 2018

Head of Department

Inonu University, Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Anabilim Dalı

Non Academic Experience

2013 - Continues

2013 - Continues

Koordinatör

University, İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Psikolojik Danışma Ünitesi

Courses

Doctorate

Doctorate

Psikolojik Yardım Sürecinde Değerlendirme

Undergraduate

Undergraduate

Travma Sonrası Psikolojik Danışma

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alan Dersi

Doctorate

Doctorate

İleri Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması

Undergraduate

Undergraduate

Grupla Psikolojik Danışma

Doctorate

Doctorate

Bireysel Psikolojik Danışma Teknik ve Uygulamaları

Doctorate

Doctorate

Tez Yönetimi

Doctorate

Doctorate

Uzmanlık Alan Dersi

Postgraduate

Postgraduate

Tez Yönetimi

Advising Theses

Articles Published in Other Journals

2012

2012

Küçükken olan büyük şeyler

YILDIRIM T., DURMUŞ E.

Çalışma Ortamı Dergisi , no.122, pp.14-16, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

İrade/Öyle ise kışkırma!

YILDIRIM T.

Çalışma Ortamı Dergisi , no.110, pp.13-15, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Okul Psikolojik Danışmanlarının Cinsel İstismar Vakalarının Bildirimine İlişkin Deneyimleri: Tematik Bir Analiz

Avcı M., Yıldırım T.

22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 7-10 Ekim 2021, Muş, Turkey, 7 - 10 October 2021

2021

2021

Travmatik Yas Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Rüya İçeriği Temaları Nitel Bir Analiz

Avcı M., Yıldırım T.

5. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi, 24-26 Eylül, Hibrit Kongre , Kocaeli, Turkey, 24 - 26 September 2021

2020

2020

Üniversite Öğrencilerinin siber mağduriyet deneyiminin psikolojik belirtiler ve sosyal medya kullanımı açısından incelenmesi,

Caner S., Tan D., Yıldırım T.

VII. International Eurasian Educational Research Congress/EJERCongress 2020-ONLİNE, Eskişehir, Turkey, 10 - 13 September 2020

2020

2020

Panik bozukluk tanısı almış bireyler ile sağlıklı bireylerin bazı psikodinamik yapılarının objektif ve projektif testler ile karşılaştırılması,

Kaya M. S., Yıldırım T.

VII. International Eurasian Educational Research Congress/EJERCongress 2020-ONLİNE, Eskişehir, Turkey, 10 - 13 September 2020

2020

2020

Psikolojik yardım sürecinde değerlendirme: Üyelerin gözünden psikolojik danışma yaşantısı

Yıldırım T., Çelik M., Güneş B.

VII. International Eurasian Educational Research Congress/EJERCongress 2020-ONLİNE, Eskişehir, Turkey, 10 - 13 September 2020

2019

2019

Okullarda rehberlik ve psikolojik danışma birimi çalışanlarının konsültasyon ihtiyaçları, kaynakları ve aldıkları konsültasyon hizmetlerinin niteliğinin incelenmesi,

Güneşlice A., Yıldırım T.

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi-Dünya Okul Danışmanlığı Paneli, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2019

2018

2018

Travmatik yas yaşayan lise öğrencileriyle çalışan okul psikolojik danışmanlarının deneyimleri: Bir odak grup çalışması raporu.

Avcı M., Yıldırım T.

Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 October 2018 - 27 December 2021

2018

2018

İnönü üniversitesi öğrencilerinin psikolojik semptomlarının incelenmesi

Yıldırım T., Arslan A., Üstüner M.

9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2018

2017

2017

Kaynaştırma öğrencisi olan olmayan öğrencilerin yaşadıkları korkularının belirlenmesi

ÖZOKCU O., YILDIRIM T.

Uluslararası 26. Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan bildiri Antalya-Turkey., Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017

2017

2017

EXAMINING THE FEARS AND CONCERNS OF UNIVERSITY STUDENTS

Yildirim T., Caner S.

9th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, Spain, 3 - 05 July 2017, pp.3647 identifier

2016

2016

Lise Öğrencilerinin Yaşadıkları Gelişimsel Sorunlar

YILDIRIM T., KAYA M., ATLİ A., ÇIRAK Y., ŞAD S. N., ATİK S.

3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1719-1720

2016

2016

Lise Öğrencilerinin Yaşadıkları Gelişimsel Sorunlar

YILDIRIM T., KAYA M., ATLİ A., ÇIRAK Y., ŞAD S. N., ATİK S.

3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1719-1720

2016

2016

Lise öğrencilerinin yaşadıkları gelişimsel sorunlar

YILDIRIM T., Kaya M., ATLİ A., ÇIRAK Y., ŞAD S. N., ATİK S.

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1723-1724

2016

2016

Lise öğrencilerinin yaşadıkları gelişimsel sorunlar

YILDIRIM T., Kaya M., ATLİ A., ÇIRAK Y., ŞAD S. N., ATİK S.

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1723-1724

2016

2016

Lise öğrencilerinin yaşadıkları gelişimsel sorunlar

YILDIRIM T., Kaya M., ATLİ A., ÇIRAK Y., ŞAD S. N., ATİK S.

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1723-1724

2016

2016

Lise öğrencilerinin yaşadıkları gelişimsel sorunlar

YILDIRIM T., Kaya M., ATLİ A., ÇIRAK Y., ŞAD S. N., ATİK S.

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1723-1724

2015

2015

Dinamik Yönelimli Kısa-Yoğun-Acil Bireysel Psikolojik Danışma Oturumlarının Etkisi

ATLİ A., YILDIRIM T., ÇİTİL C.

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015

2014

2014

Liselerde Çalışan Psikolojik Danışmanların Okullarda Yaşanan Kriz Durumlarına İlişkin Algıları

YILDIRIM T.

V. Ulusal PDR Uygulama Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 06 December 2014

2014

2014

Çocuk Korumada Okul Psikolojik Danışmanlarının Rolü

YILDIRIM T.

I. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 October 2014

2010

2010

Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamalarında Danışmanın Terapötik huzursuzluğu: Bir Süpervizörün Gözlem Raporu

YILDIRIM T.

III. Uygulamalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 12 December 2010

2009

2009

Öğretmen Adaylarında Sosyal Kaygı

YILDIRIM T.

X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Adana, Turkey, 21 - 23 October 2009

2009

2009

Grupla Psikolojik Danışmada Duyamadığımız Ses: Suskunluk

YILDIRIM T.

X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Adana, Turkey, 21 - 23 October 2009

2009

2009

Grupla psikolojik danışmada duyamadığımız ses Suskunluk

YILDIRIM T., DURMUŞ E.

X. ulusal psikolojik danışma ve rehberlik kongresi, Adana, Turkey, 21 - 23 October 2009

2009

2009

Gençlikte Bir Dizi Karmaşa: Aşk, sevgi ve Cinsellik

YILDIRIM T.

VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrenci Kongresi, Bursa, Turkey, 17 - 19 July 2009

2008

2008

Sosyal Kaygı Düzeyleri Yüksek Üniversite Öğrencilerine Uygulanan Kısa-Yoğun-Acil Psikoterapinin Etkililiğinin İncelenmesi

YILDIRIM T.

II. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Sempozyumu, Konya, Turkey, 18 - 20 June 2008

2006

2006

Sosyal Kaygı Bozukluğunda Kısa-Yoğun-Acil Psikoterapinin Kullanımı: Vak’a İncelemesi

YILDIRIM T.

I. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Mersin, Turkey, 21 September - 23 June 2006

2005

2005

Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Tedavisinde Psikohipnoterapinin Etkililiği: Vak’a Sunumu

YILDIRIM T.

II. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 16 October 2005

1999

1999

Disiplin Cezası Alan ve Almayan Lise Öğrencilerinin Uyum Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

YILDIRIM T.

VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 03 September 1999

Books & Book Chapters

2023

2023

THE USE OF DYNAMIC ORIENTED BRIEF-EMERGENCY PSYCHOTHERAPY IN TRAUMATIC PROBLEMS OF ADOLESCENTS: CASE REPORT

Çitil Akyol C., Yıldırım T.

in: Current Studies in Social Sciences VI, Abdullah Balcıoğulları,Yelda Durgun Şahin, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.1-22, 2023

2020

2020

Ergenlerde Gelişimsel ve Travmatik Sorunlar

Kaya M. S., Yıldırım T.

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2020

2013

2013

Ruh Sağlığı ve Toplum Psikolojik Danışması

YILDIRIM T.

in: PSİKOLOJİK DANIŞMA Kapsamlı Bir Meslek, Gladding S. T., Voltan-Acar N., Editor, Nobel Akademik Araştırmalar Yayınevi, Ankara, pp.479-494, 2013

Activities in Scientific Journals

2010 - Continues

2010 - Continues

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları DergisiSustainable Development

Publication Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2016 - Continues

2016 - Continues

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

MemberCongress and Symposium Activities

01 July 2017 - 01 July 2017

01 July 2017 - 01 July 2017

9th annual International Conference on Education and New Learning Technologies

Attendee

Barcelona-Spain

01 April 2017 - 01 April 2017

01 April 2017 - 01 April 2017

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri KongresiSustainable Development

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi

Attendee

Muğla-Turkey