Lise öğrencilerinin psikolojik yardım aramaya gönüllülükleri ile psikolojik belirtileri arasındaki ilişki


YILDIRIM T. , ATLİ A. , ÇİTİL C.

INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.5, ss.89-104, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 5 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH
  • Sayfa Sayıları: ss.89-104

Özet

Bu çalışmada, lise öğrencilerinin psikolojik yardım aramaya gönüllülükleri ile psikolojik 
belirtileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma kapsamına; ihtiyaç duyulan örneklem 
büyüklüğüne ulaşana kadar en ulaşılabilir örnekler kullanılarak seçilen okullardaki 303’ü 
kız  ve  284’ü  erkek  toplam  587  gönüllü  öğrenci  dâhil  edilmiştir.  Öğrencilerin  psikolojik belirtileri  Kısa Semptom Envanteri (KSE), psikolojik  yardım aramaya gönüllülükleri ise Psikolojik Yardım Aramaya Gönüllülük Ölçeği (PYAGÖ) ile ölçülmüşür. İkili değişkenler için t-Testi ve çoklu değişkenler için ANOVA istatistik tekniği kullanılmıştır. Bulgulara göre;  cinsiyet,  sınıf  düzeyi  ve  daha  önce  yardım  alıp  almama  durumu  ile  psikolojik yardım  aramaya  gönüllülük  arasında  anlamlı  bir  fark  yoktur.  Psikolojik  belirtilerin psikolojik  yardım  aramaya  gönüllülüğü  ne  denli  yordadığını  belirlemek  için  adımsal regresyon  analizi  yapılmıştır.  Obsesyon  ve  paranoid  düşünce  belirtilerinin,  psikolojik yardım   aramaya   gönüllülüğü   anlamlı   düzeyde   açıkladığı   bulgusuna   ulaşılmıştır. Bulgular literatür ışığında tartışılmış ve öneriler sunulmuştur. 

Adolescence  is  a  stormy  period,  whereby  the  individual themselves and the people around them carefully focus on the individual. During the process of education, the phase where visible and invisible problems of adolescence are intensified is the period of secondary education (high school). In these secondary education  institutions,  noticing  the  problems  of  adolescents  and  making  necessary interventions  on  time  become  significant.  Despite  the  abundance  of  studies  on  the problems that high school student’s face, the lack in the studies on their willingness for   the   solution   of   their   problems   is   striking.   Moreover,   this   study   becomes significant  in  the  identification  of  problem  areas  experienced  by  adolescents,  who have  the  tendency  to  hide  themselves,  and  their  psychological  symptoms.  In  this way, this study is also crucial, since it enables psychological counselors at schools to 
reach  out  for  risk  groups  more  easily.  In  this  study,  the  relationship  between  high school  students’  willingness  to  seek  psychological  help  and  their  psychological symptoms is examined. 

Relational screening model is used in this research, which aims to analyze 
high school students’ willingness to seek psychological help with respect to different 
variables and to identify the relationship between psychological symptoms and their 
willingness  to  seek  psychological  help.  In  this  research,  convenience  sampling 
method is utilized in identifying the study group. During the 2013-2014 school year, 
students from four high schools (Kangal Koç Anadolu Lisesi, Kangal Lisesi, Kangan 
İmam Hatip Lisesi and Kangal Meslek Lisesi), located in the city of Sivas, in Kangal 
district  and  two  high  schools  in  the  city  of  Malatya  (Malatya  Ticaret  Meslek  Lisesi and Konak Anadolu Lisesi) constitute the study group of this research. 303 (51.6 %) of   the   students   are   female   and   284   (48.4   %)   of   the   students   are   male.   The questionnaire    containing    “Brief    Symptom    Inventory”,    “Willingness    to    Seek Counseling Scale” and personal information form were used as data collection tools. In  this  research,  Cronbach’s  alpha  reliability  coefficient  of  the  “willingness  to  seek counseling scale” is calculated as .81.