Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

MALATYA KENTİNDE PEYZAJ ALTYAPISINA İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR

Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.10-15, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Environmental Literacy: An Assessment and Evaluation on the Students of Landscape Architecture in Turkey

JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE-EGITIM VE GELECEK DERGISI, no.15, pp.105-117, 2019 (ESCI) Sustainable Development identifier

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bartın İli nin Arazi Kullanım Uygunluk Analizi

InternationalJournal of Bartın Faculty of Forestry, vol.17, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Peyzaj Ekolojisi ve Doğa Toplum İlişkisi

Peyzaj Mimarlığı Dergisi, pp.17-22, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Modeling of village character using landscape character analysis aproach

Bartın Orman Fakültesi Dergisi, vol.15, pp.39-48, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Land Use Effects on Landscape Diversity in Protected Areas

Journal of Selcuk University Natural Applied Science, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Suya Doğru Bakmak ve Suların Çığlığını Duymayanlar

Peyzaj Mimarlığı Dergisi, vol.2010, pp.94-97, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Zonguldak Bartın Karabük Bölgesi PlanlarınınEşgüdümünün Değerlendirilmesi

Bartın Orman Fakültesi Dergisi, vol.12, no.17, pp.71-81, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Mugada Kıyı Alanı Peyzaj DüzenlemesiÜzerine Bir Çalışma

ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi, vol.9, no.12, pp.1-10, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Geleneksel Mimarinin Ekolojik Bilgisi: Malatya Kenti Örneği

II. Ulusal Lisansüstü Mekansal Çalışmalar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 26 September 2021, pp.62 Creative Commons License Sustainable Development

Cultural Transfer in Traditional Architecture and Reflections of The Concept of Privacy to Architecture: The Case of Malatya

2nd Congress on Architecture and Cultural Heritage in Tourism: Aegean Region Architectural and Cultural Values, Karabük, Turkey, 24 - 26 May 2021, pp.19-20 Creative Commons License

NEW APPROACHES IN INTEGRATION OF RURAL AREAPLANNING WITH REGIONAL DEVELOPMENT

5TH INTERNATIONAL REGIONALDEVELOPMENT CONFERENCE, 25 November - 28 September 2019

Van Kenti Mevcut Durumuna Yönelik Eleştiriler ve Çözüm Önerileri

XXI. Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu Toplantısı Çalışma Sonuçları, Van, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.66-82

Eski Kent Merkezlerinde Dönüşüm ve Kentsel Tasarım Vizyonu: Malatya Battalgazi Suriçi Örneği

Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, 28 - 30 June 2018 Sustainable Development

Peyzaj Metrikleri Kullanarak Peyzaj Dinamiklerinin Analizi: Malatya Kenti

INTERNATIONAL GEOGRAPHY SYMPOSIUM ON THE 30th ANNIVERSARY OF TUCAUM, 3 - 06 October 2018

Malatya Kenti İçin Akıllı Kent Modeli Önerisi

Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, 28 - 30 June 2018

Turizm

turizm, Turkey, 25 April 2018

TOURISM AND CONSUMPTION OF SPACE: THOUGHTS ON SAFRANBOLU

1ST INTERNATIONAL SUSTAINABLE TOURISM CONGRESS, 23 - 25 November 2016

Identification of Future Land-Use Conflict and Landscape Pattern in Denizli, Turkey

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONSIN GEOGRAPHY AND GEOSCIENCES, Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.416-426 Sustainable Development

The Importance of Mapping Natural and Cultural Routes in Rural Tourism: Bartın Case

First International Rural Tourism and Development Congress, Bursa, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.63

The Impact of Economic Growth Oriented Development Policies on Green Infrastructure Efforts in Turkey

Green Infrastructure: Nature Based Solutions for Sustainable and Resilient Cities, Orvieto, Italy, 4 - 07 April 2017, pp.201 Sustainable Development

Mekânın Yeniden Üretiminde Neoliberal PolitikalarınEtkisi Ankara Kenti

6. PEYZAJ MİMARLIĞI KONGRESİ “SÖYLEM VE EYLEM”, Antalya, Turkey, 8 - 11 December 2016

Denizli de Kentsel Büyümeyi Yönlendiren Değişkenlerin Analizi

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2016, Adana, Turkey, 5 - 07 October 2016

Denizli de Kentsel Yayılma Peyzaj Deseni Ve Ekolojik Süreç İlişkisi

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2016, Adana, Turkey, 5 - 07 October 2016

Modeling of Urban Sprawl Using Remote Sensing Dataand Multinomial Logistic Regression Analysis A Case Study of Malatya Turkey

4th International Geography Symposium23 - 26 May, 2016 / Kemer, Antalya, TURKEY, Antalya, Turkey, 23 - 26 May 2016, pp.221

Temporal and Spatial Analysis of the Interactionbetween Urban Sprawl and Land Transformationin Different Urban Scales in Turkey

4th International Geography Symposium23 - 26 May, 2016 / Kemer, Antalya, TURKEY, Antalya, Turkey, 23 - 26 May 2016, pp.231

Kentsel Yayılmanın Etkileyeceği Potansiyel Alanların Uzaktan Algılama ve CBS ile Belirlenmesi

8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 38. KOLOKYUMU, İstanbul, Turkey, 6 - 08 November 2014

Denizli Örneğinde Kentsel Yayılma KentselSaçaklanma ve Yasal ve Yönetsel DeğişimlerinKorelasyonu

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 39. Kolokyumu: Müdahale, Mücadele ve Planlama, Turkey, 5 - 08 November 2015

Kentsel Yayılmanın Etkileyeceği Potansiyel Alanların Uzaktan Algılama ve CBS ile Belirlenmesi Denizli Örneği

8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 38. KOLOKYUMU: Kentlerin Geleceği, Ankara, Turkey, 6 - 08 November 2014

Agricultural Landscape Corridors

LE-NOTRE Institute, Bucharest, Romania, 21 - 25 April 2015

Ekoturizm Potansiyeli ve Köy Tasarım Rehberleri

Köy Tasarım Rehberleri Seminerleri, Turkey, 19 - 21 February 2015 Sustainable Development

Türkiye de Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretiminde StajUygulamaları

1. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı, Antalya, Turkey, 10 - 12 April 2014

Öğrenci Odaklı Peyzaj Mimarlığı Eğitim ÖğretimindeStajın Yeri ve Önemi

I. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı, Antalya, Turkey, 10 - 12 April 2014, pp.251-265

Köy Tasarım Rehberlerinden Köy Eylem Planlarına Denizli Örneği

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Turkey, 4 April - 05 October 2014

Landscape Character Analysis in Protected Areas

European Landscape Convention Fisteenth Council of Europe Meeting of the Workshops: Sustainable Landscape and Economy, Nevşehir, Turkey, 1 - 02 October 2014 Sustainable Development

Peyzaj Karakteri Köy Tasarım Rehberleri ve Ekoturizm İlişkisi

Doğa Temelli Sürdürülebilir Turizm- Bartın İçin Projeler, Turkey, 30 September 2014 Sustainable Development

Role of The Agrarian Landscape in Urban Sustainability Case Study Bartın City Turkey

ECLAS-2014 Landscape: A Place of Cultivatıon, Porto, Portugal, 21 - 23 September 2014, pp.235-238 Sustainable Development

Role of the agrarian landscape in urban sustainability Case study Bartın City

ECLAS CONFERENCE PORTO 2014 LANDSCAPE: A PLACE OF CULTIVATION, Porto, Portugal, 21 - 23 September 2014, vol.2014, pp.235-238 Sustainable Development

A methodology for reducing of conservation conflicts landscape character analysis

1st European Conference for the Implementation of the UNESCO-SCBD Joint Programme on Biological and Cultural Diversity –Linking Biological and Cultural Diversity in Europe., FRINZE, Italy, 8 - 11 April 2014

Ekolojik Ulaşım Planlaması Bartın Örneği

Peyzaj Mimarlığı V Kongresi, Adana, Turkey, 14 - 16 November 2013, vol.2013, pp.1014-1027 Sustainable Development

Peyzaj Karakter Analizi Yaklaşımlarının Ekolojik Boyutu

Peyzaj Mimarlığı V Kongresi, Adana, Turkey, 14 - 17 November 2013, vol.2013, pp.700-713

Land Use Effects on Landscape Diversity in Protected Areas

ICOEST-2013, Nevşehir, Turkey, 18 - 21 June 2013, pp.553-561 Sustainable Development

Mapping and Modelling of Village Landscape Character

DIGITAL LANDSCAPE ARCHITECTURE DLA 2013, Anhalt, Germany, 6 - 08 June 2013

Landscape Management Practices on Protected Areas Collaboration of Local People NGOs and Public Administration

BENA-2012: Sustainable Landscape Planning and Safe Environment, İstanbul, Turkey, 21 - 24 June 2012 Sustainable Development

Bartın Kent Makroformunda Suyun Öyküsü

Suya Doğru Bakmak, Turkey, 14 May 2010

Bölge Tanımlama İçin Araç Peyzaj Karakter Alanları

13. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, Turkey, 11 - 12 March 2010

Turizm Stratejileri ve Ülkemiz Batı Karadeniz Kıyıları

Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VII.Ulusal Konferansı, Ankara, Turkey, 27 - 30 November 2008

Bartın Sivil Toplum Kuruluşlarının Çevre Çalışmaları

5 Haziran Dünya Çevre Günü, Bartın Valiliği Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, Turkey, 06 June 2008

A Framework on Urban Design Strategies for Sustainability of Cultural and Historical Heritage in Urban Landscape

5th WSEAS Int.Conf. on Environment, Ecosystems and Development (EED’07), Teneferie, Spain, 14 - 16 December 2007, pp.245-249

Türkiye de Doğa Koruma ve Sivil Toplum Kuruluşları 2007 2013 Perspektifi

Peyzaj Mimarları Odası 3. Ulusal Kongresi, Turkey, 22 - 25 November 2007

Batı Karadeniz Turizmine Peyzaj Mimarlığından Bakmak

Peyzaj Mimarları Odası 3. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 25 November 2007

Where Is Hıstory The Role of Urban Governance on Scale of Urban Landscape Problems

ECLAS- 2006: Cultural Dimensions of Urban Landscape, Bratislava, Slovakia, 20 - 24 September 2006

Books & Book Chapters

Modeling of Urban Sprawl Using Remote Sensing Data and Multinomial LogisticRegression Analysis: A Case Study of Malatya, Turkey

in: Science, Ecology and Engineering Research inthe Globalizing World, , Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.204-218, 2018

Modeling of Urban Sprawl Using Remote Sensing Data and Multinomial LogisticRegression Analysis: A Case Study of Malatya, Turkey

in: Science, Ecology and Engineering Research inthe Globalizing World, CHRISTOV I.,STRAUSS E., GAD A., CUREBAL, I., Editor, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofia, pp.204-218, 2018