Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Extracorporeal Membrane Oxygenation After Living-Related Liver Transplant

EXPERIMENTAL AND CLINICAL TRANSPLANTATION, cilt.13, ss.290-293, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Rosuvastatin pretreatment does not attenuate microalbuminuria after coronary artery bypass grafting

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.22, ss.496-501, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Use of autologous pericardium for mitral leaflet reconstruction in a child with endocarditis

REVISTA BRASILEIRA DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR, cilt.28, ss.296-298, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anomalous Origin of the Left Coronary Artery from the Right Coronary Sinus

ANNALS OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.18, ss.548-550, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An unusual complication related to axillary artery cannulation for acute type A aortic dissection repair

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.20, ss.179-180, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Right Cervical Aortic Arch with Unusual Origin of Left Carotid Artery

TEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL, cilt.38, ss.94-95, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Choice of medication for radial artery vasodilation in patients awaiting coronary artery bypass grafting

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.19, ss.7-11, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Early results of surgery for acute type A aortic dissection without using neurocerebral monitoring

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.18, ss.259-263, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Pseudoaneurysm of High Origin Ulnar Artery After Penetrating Trauma

VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY, cilt.44, ss.609-612, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Axillary Artery Perfusion in Acute Type A Aortic Dissection Repair

JOURNAL OF CARDIAC SURGERY, cilt.23, ss.693-696, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A rare right atrial mass

JOURNAL OF CARDIOTHORACIC AND VASCULAR ANESTHESIA, cilt.21, ss.615-617, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cardiovascular evaluation of young patients with varicocele

FERTILITY AND STERILITY, cilt.88, ss.369-373, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effectiveness of posterior pericardiotomy after valve replacement

JOURNAL OF CARDIAC SURGERY, cilt.21, ss.638-639, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Acute abdominal aorta embolism caused by rupture of a cardiac hydatid cyst

ANNALS OF VASCULAR SURGERY, cilt.18, ss.484-486, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Lenfödemin Tıbbi Tedavisi: Profilaksi, Farmakoterapi, Komplikasyonların Tedavisi

Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics, cilt.10, ss.33-40, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stenosis of internal jugular vein detected by ultrasound imaging in renal recipient patient

Medicine Science International Medical Journal, cilt.6, ss.151-153, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Unexpected Contralateral Femoral Artery Atheromatous Plaque Embolism After TAVI

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.8, ss.20-22, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Karotis arter hastalığına uluslararası rehberlere göre klinik pratikte invaziv yaklaşım

Cardiovasc Surg-special topics, cilt.8, ss.29-31, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karotis Arter Hastalığına Uluslararası Rehberlere Göre Klinik Pratikte İnvaziv Yaklaşım

Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics, cilt.8, ss.29-34, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Successful Mitral Valve Replacement in Patient with Severe Hemolytic Anemia due to Tight Mitral Stenosis

Medicine Science | International Medical Journal, cilt.5, ss.738-741, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Intravascular Branul Fracture Intravaskuler Branul Frakturu

Journal of Turgut Ozal Medical Center, cilt.23, ss.123-125, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemodializ Amaçlı Arteriyovenöz Fistül Sonrası Gelişen Rüptüre Dev Anevrizma

Damar Cerrahi Dergisi, cilt.23, ss.53-55, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Case of a Ascending to Descending Aortic Bypass for Complex Coarctation of the Aorta

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.4, ss.440-442, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Giant left atrial thrombus formation in patient with a previous coronary artery bypass grafting.

Journal of medicine and life, cilt.6, ss.316-318, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Derin Ven Trombozlu Hastalarda Faktör V Leiden Mutasyonu Taraması ve Sonuçları

Damar Cerrahi Dergisi, cilt.22, ss.110-116, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Koroner arter cerrahisinde tek kros klemp tekniğinin erken dönem sonuçlara etkisi

Turkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences, cilt.18, ss.112-117, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Diyaliz Kateterinin Damar Dışı Yerleşimi

19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi10. Ulusal Fleboloji Kongresi, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2019

Travma Sonrası Gelişen Arteriovenöz Fistül

19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi10. Ulusal Fleboloji Kongresi, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2019

May-Thurner sendromu: Olgu sunumu

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derne¤i 15. Kongresi, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2018

varis tedacisinde cerrahi tedavi seçenekleri

Medikal estetik sempozyumu, Türkiye, 29 Kasım - 02 Aralık 2018

Ekstrakorporal membran oksijenizasyonu

vasküler ve moleküler kardioloji kongresi, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2018

proximal aortic surgery: 14 years experience

14th INTERNATIONAL CONGRESS OF UPDATE IN CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY, 5 - 08 Nisan 2018

surgical repair of type A aortic dissection: Single center experience

14th INTERNATIONAL CONGRESS OF UPDATE IN CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY, 5 - 08 Nisan 2018

giant left atrial thrombus with mitral prosthetic valve thrombosis

14th international congress of update in cardiology and cardiovascular surgery, 5 - 08 Nisan 2018

Ateşli silah yaralanması sonrası geç dönem kritik bacakiskemisi yönetimi

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 9. Ulusal Fleboloji Kongresi, Türkiye, 9 - 12 Kasım 2017

Abdominal aort anevrizmasında açık cerrahinin zamanı geçti mi? -

18. ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi kongresi, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017

hipereozinofilik sendromlu hastada gelişen protez kapak trombozu

33. turkish cardiolojy congress with international participation, 5 Ekim - 08 Ocak 2017

Clinical and Demographic Assesment of Aortic disection cases for last Five Years

12. Ulusal Acil Tıp Kongresi3 Intercontinental Emergency Medicine Congress International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 Mayıs 2016

Kardiak acillerde cerrahide yaklaşım ilkeleri

1. uluslararası TURAZ adli tıp ve patoloji kongresi, 13 - 16 Ekim 2016

Cardiac angiosarcoma on the right atrium destroying the right coronary artery

12 International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 10 - 13 Mart 2016

A brachiobrachial saphenous vein bypass graft aneurysm

12 International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 10 - 13 Mart 2016

Clinical and Demograhic Assesment of Aortic Disection Cases for Last Five Years

3.İntercontinental Emergency Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.292

Clinical and Demograhic Assesment of Aortic Disection Cases for Last Five Years

3.İntercontinental Emergency Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.292

Clinical and Demograhic Assesment of Aortic Disection Cases for Last Five Years

3.İntercontinental Emergency Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.292

Obez Kronik Venöz Yetmezlik Hastalarında Klinik Deneyimimiz

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 8. Ulusal Fleboloji Kongresi, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015

Genç hastada nadir Derin Ven Trombozu nedeni Azigos Ven ile devamlılığı olan Kesintili Vena Kava İnferiyor

17. ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 8. Ulusal Fleboloji Kongresi, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015

Ateşli Silah Yaralanması sonucu geç dönemde Derin Femoral Arter dalında oluşan dev Pseudoanevrizmaya cerrahi yaklaşım

17. ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 8. Ulusal Fleboloji Kongresi, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015

Kronik Venöz Yetersizliğin Safen Ven Radyofrekans Ablasyon ve Miniflebektomi ile tedavisi

17. ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 8. Ulusal Fleboloji Kongresi, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015

Hayatı tehdit eden kronik zemindeki Kritik Bacak İskemisine acil cerrahi girişim Olgu Sunumu

17. ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 8. Ulusal Fleboloji Kongresi, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015

Transkateter Aortik Kapak İmplantasyonu Sonrası Vasküler Komplikasyonlar

17. ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 8. Ulusal Fleboloji Kongresi, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015

Antitrombin 3 eksikliği olan 9 haftalık gebede Derin Ven Trombozu Olgusu

17. ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 8. Ulusal Fleboloji Kongresi, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015

Protective and therapeutic effects of melatonin against cardiac injury by acute aspirin toxicity

The 64th International Congress of the Euorepean Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery (ESCVS), İstanbul, Türkiye, 26 Mart 2015, ss.1

Penetran Kardiyak ve Hepatik Yaralanma Bombalama sonrası Çocuk Politravma Olgusu

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2014

Myokardial iskemi reperfüzyon hasarı üzerine rivaroksabanın etkileri

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2014

Miyokardiyal iskemi-reperfüzyon hasarı üzerine rivaroksabanın etkileri.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi. Sözlü Sunum Birincilik Ödülü, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2014, ss.1

Extra corporeal membrane oxygenation after living related living related liver transplantation

The 2014 Joint International Congress of ILTS, ELITA & LICAGE, Londrina, Brezilya, 4 - 07 Haziran 2014

Extra-Corporeal Membrane Oxygenation after Living Related Liver Transplantation.

Joint International Congress of ILTS, ELITA and LICAGE, London, Kanada, 4 - 07 Haziran 2014, cilt.20 identifier

Hayatı Tehdit eden Vasküler Yaralanmalarda Uygulanan Cerrahi Tedavi Sonuçları

16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2013

Hemodiyaliz amaçlı arteriovenöz fistülsonrası gelişen rüptüre dev anevrizma

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği XII. Ulusal Kongresi, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2012

Kadınlarda alt ekstremite derin ven trombozu

VI. ulusal Fleboloji Kongresi, Türkiye, 13 - 15 Ocak 2012

Yaşlılarda derin ven trombozu

XV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2011

Yüksek riskli hastalarda Euroscore 6 on pump ve off pump koroner arter bypass cerrahisi

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği XI. Ulusal Kongresi, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010

Derin ven trombozlu hastalarda Faktör V leiden mutasyonu

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği XI. Ulusal Kongresi, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010

Hospital readmission after coronary artery bypass grafting

5 th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 24 - 28 Eylül 2009

Trace elements status in patient with rheumatic heart disease

XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery., Muğla, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2004, cilt.4, no.1, ss.65

Trace elements concentration in patients with chronic heart failure

XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery., Muğla, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2004, cilt.4, no.1, ss.36

Trace elements status in patients with rheumatic heart disease.

XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery., Muğla, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2004, cilt.4, no.1, ss.46