Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2017 - Devam Ediyor turkish journal of vascular surgery

  Editör

 • 2015 - Devam Ediyor annals of medical research

  Editör

 • 2015 - Devam Ediyor Medicine science

  Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi derneği

  Yönetim Kurulu Üyesi

 • 2012 - Devam Ediyor • The Transplantation Society

  Üye

 • 2012 - Devam Ediyor European society for vascular surgery

  Üye

 • 2012 - Devam Ediyor vasküler ve moleküler kardioloji Derneği

  Üye

 • 2010 - Devam Ediyor Europeab Associaton for Cardiothoracic surgery

  Üye

 • 2010 - Devam Ediyor • Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği

  Üye

 • 2010 - Devam Ediyor Ulusal Fleboloji Derneği

  Üye

 • 1998 - Devam Ediyor Türk kalp damar cerrahisi derneği

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Ocak 2016 Annals of Medical Research

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2016 Journal of Cardiovascular Surgery

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Haziran 2015 Medicine Science

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2015 cardiovascular journal of Africa

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2012 Anadolu kardioloji dergisi

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2012 Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2010 Turkish Journal of Vascular Surgery

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2002 Türk göğüs kalp damar cerrahisi dergisi

  SCI Kapsamındaki Dergi