Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Professor

  Inonu University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

 • 2014 - 2021 Associate Professor

  Inonu University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

 • 1998 - 2014 Assistant Professor

  Inonu University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 • 1994 - 1998 Assistant Professor

  Inonu University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

 • 1991 - 1994 Research Assistant

  Inonu University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

 • 1987 - 1991 Research Assistant

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Managerial Experience

 • 2012 - 2013 Head of Department

  Inonu University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 • 2001 - 2004 Head of Department

  Inonu University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Courses

 • Doctorate Uzmanlık Alan Dersi

 • Doctorate Öğretmen Yetiştirmede Hizmet içi Eğitim

 • Postgraduate Tez Yönetimi

 • Undergraduate Bilgisayar Destekli Veri Analizi

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Postgraduate Eğitimde Nicel Araştırma Yöntemleri ve SPSS

 • Doctorate Tez Yönetimi

 • Postgraduate Test Geliştirme Teknikleri

 • Doctorate Alan Öğretimi ve Sorunları

 • Postgraduate Eğitimde Test Geliştirme Teknikleri

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri

 • Postgraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

 • Undergraduate Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 • Undergraduate Eğitimde Proje Hazırlama

 • Undergraduate Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

Advising Theses

Advising Graduates (Non-Thesis)

 • proje henüz başlamadı

  Akdağ M.

  HAYRULLAH KARAKAYA(Student), Masters (Non-Thesis), Continues

 • proje henüz başlamadı

  Akdağ M.

  TAYLAN YÜCETÜRK(Student), Masters (Non-Thesis), Continues

 • proje henüz başlamadı

  Akdağ M.

  SEFA TOPAL(Student), Masters (Non-Thesis), Continues

 • proje henüz başlamadı

  Akdağ M.

  ALAATİN GÜLLÜ(Student), Masters (Non-Thesis), Continues

 • proje henüz başlamadı

  Akdağ M.

  ÖZNUR UZUNYOL(Student), Masters (Non-Thesis), Continues

 • proje henüz başlamadı

  Akdağ M.

  ŞERİFE KUŞAKCI(Student), Masters (Non-Thesis), Continues

 • Müzik Öğretmenlerinin Meslek Hayatında Karşılaştığı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

  Akdağ M.

  M.Aslıhan(Student), Masters (Non-Thesis), 2023

 • Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

  Akdağ M.

  R.Karaburun(Student), Masters (Non-Thesis), 2023

 • Değer Öğretim Uygulamasında Okul Öncesi Öğretmenlerinin Karşılaştığı Problemlerin Öğretmen Görüşleri Açısından İncelenmesi

  Akdağ M.

  R.Demir(Student), Masters (Non-Thesis), 2023

 • Tarih Dersinin Teknoloji İle Bütünleştirilmesinin Öğrenci Başarısına Katkısı

  Akdağ M.

  K.Kızılkaya(Student), Masters (Non-Thesis), 2023

 • 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Metinlerin ve Etkinliklerin Değerler Eğitimi Bağlamında İncelenmesi

  Akdağ M.

  A.Başak(Student), Masters (Non-Thesis), 2023