Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Copper-Catalysed Allylic Substitution Using 2,8,14,20-Tetrapentylresorcinarenyl-Substituted Imidazolium Salts

EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, cilt.2015, ss.7310-7316, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

N-Heterocyclic Carbene Based Ruthenium-Catalyzed Direct Amination of Alcohol

8nd Symposium on AES Metal Mediated Efficient Organic Synthesis, İzmir, Türkiye, 07 Eylül 2017 - 10 Eylül 2014, ss.79

N-Heterocyclic Carbene Based Ruthenium-Catalyzed Direct Amination of Alcohol

8th Asian-European Symposium on Metal-Mediated Efficient Organic Synthesis, İzmir, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2014, ss.79

N-Heterocyclic carbene-palladium Catalyzed Biaryl Couplingby Direct C-H Activation

2nd International Symposium on C-H Activation, Rennes, Fransa, 30 Haziran - 03 Temmuz 2014, ss.1

N-Heterocyclic Carbene-Palladium Catalyzed Biaryl Coupling by Direct C-H Activation

2nd International Symposium on C-H Activation, Rennes, Fransa, 30 Haziran - 03 Temmuz 2014, ss.121

N-Heterocyclic Carbene-Palladium Catalyzed Biaryl Coupling by Direct C-H Activation

2nd International Symposium on C-H Activation, Rennes, Fransa, 30 Haziran - 03 Temmuz 2014, ss.121

Heteroatom İçeren Aromatik Bileşiklerin Pd-NHC Katalizli Arilasyonu

5th National Catalysis Conference, Adana, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2014, ss.92

Palladium-catalyzed Suzuki reaction of aryl chlorides in aqueous media using carbene ligands

Second International Green Catalysis Symposium & Advanced School on Green Chemistry, Rennes, Fransa, 2 - 04 Nisan 2014, ss.53

Pd-NHC Complexes As a Catalyst For C-N Bond Formation

44th World Chemistry Congress, İstanbul, Türkiye, 11 - 16 Ağustos 2013

Yeni Ru-NHC Komplekslerinin Sentezi

IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Tokat, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2013, ss.96

Sübstitüye Benzimidazol Grubu İçeren Pd-NHC Komplekslerinin Sentezi

IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Tokat, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2013, ss.97

Potential of palladium(II) and Silver(I) complexes as anti-cancer drugs on prostat cancer cell line

5th International congress on nutrition and cancer, Elazığ, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2012, ss.35

Yeni Benzimidazolyum Tuzlarının Sentezi ve Katalitik Uygulamaları

25. Uluslar Arası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Türkiye, 27 Haziran - 02 Temmuz 2011

Sübstitüe Benzil Grubu İçeren NHC-Palladyum Kompleksleri

II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Elazığ, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2009, ss.161