Araştırma Alanları

  • Kimya

  • İnorganik Kimya

  • Kataliz

  • Metal karben kompleksleri

  • Organometalik Kimya

  • Organik Kimya

  • Heterosiklik Bileşikler Kimyası

  • Temel Bilimler