Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ortaokul Öğrencilerinin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Algıları ile Üstbiliş Farkındalık Düzeyleri Arasındaki İlişki

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.801-812, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

EXAMINING THE CORRELATION BETWEEN ACADEMIC ACHIEVEMENT OF THE GENERAL BIOLOGY COURSE AND THE LEARNING STYLES IN SCIENCE TEACHER CANDIDATES

Journal of Research in Education and Teaching, cilt.7, sa.4, ss.12-26, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mitoz Bölünme Konusunun Öğretimi için Kavramsal Değişim Odaklı Somut Bir Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi

İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.4, sa.8, ss.66-83, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

FEN ÖĞRENMEYE YÖNELİK MOTİVASYON İLE FEN BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.32, ss.865-874, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen bilgisi öğretmen adaylarının mitoz ve mayoz bölünmeye ilişkin kavram yanılgılarının model oluşturma yaklaşımıyla belirlenmesi

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.35, sa.2, ss.121-135, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of Science Teacher Candidates' Attitudes Towards Technology Use in Education

1. ULUSLARARASI BEYDAĞI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.1

Comparison of Science Proficiency of Prospective Science Teachers and 6th Grade Students

1. ULUSLARARASI BEYDAĞI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.2

The Effect of Preservice Science Teachers' Constructivist Learning Environment Perceptions on Their Academic Achievement

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.5

PROSPECTIVE TEACHERS 'PERCEPTIONS ON SCIENCE CLASS ENVIRONMENT

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019, ss.182-188

OUTDOOR LEARNING ENVIRONMENTS IN SCIENCE EDUCATION

2. ULUSLARARASI DİL VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019, ss.8-12

METAPHORICAL PERCEPTIONS OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS TOWARDS CLASS CONCEPT

2. ULUSLARARASI DİL VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019, ss.1-7

THE RELATIONSHIP BETWEEN SECONDARY SCHOOL STUDENTS' CONSTRUCTIVIST LEARNING ENVIRONMENT PERCEPTIONS AND METACOGNITIVE AWARENESS

1 MAYIS ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKALAR VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 01 Mayıs 2019, ss.181-182

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

1 MAYIS ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKALAR VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 01 Mayıs 2019, ss.173-180

An Investigation Of Prospective Science Teachers' Perceptions About Mobile Learning

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2018, ss.15 Creative Commons License

AN INVESTIGATION OF SECONDARY SCHOOL GIFTED STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS SCIENCE

3rd International Conference on Advances in Education and Social Science (ADVED), İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2017 identifier

INVESTIGATING PRE-SERVICE SCIENCE STUDENTS' IMAGES TOWARDS SCIENCE LEARNING ENVIRONMET

3rd International Conference on Advances in Education and Social Science (ADVED), İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2017 identifier

İnternet Özyeterlilik Algısı Ölçeğinin Öğretmen ve Öğretmen Adayları için Türkçe ye Uyarlanması

3rd International Euroasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

İnternet Tabanlı Öğrenme İnançları Ölçeğinin Öğretmen ve Öğretmen Adayları için Türkçe’ye Uyarlanması

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.537-541

İnternet Özyeterlik Algısı Ölçeğinin Öğretmen ve Öğretmen Adayları için Türkçe’ye Uyarlanması

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.274-279

Investigating Correlates Of Gifted Students’ Motivation Towards Science Learning

III. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, İtalya, 6 - 08 Şubat 2014, ss.56 Creative Commons License