Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Özel Yetenekliler ve Zekâ İle İlgili Kavramlara İlişkin Görüşleri

International Congress on Gifted and Talented Education (IGATE’18), Malatya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, ss.225-228

Draw a gifted student!: Pre-service teachers’ images of gifted students.

International Congress on Gifted and Talented Education (IGATE’18), Malatya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, ss.225-228

Draw A Gifted Student!: Pre-service Teachers’ Images of Gifted Students

International Congress on Gifted and Talented Education (IGATE’18), Malatya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, ss.12-24

Draw A Gifted Student!: Pre-service Teachers’ Images of Gifted Students

International Congress on Gifted and Talented Education (IGATE’18), Malatya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, ss.12-24

Pre-service special education teachers’ metaphorical perceptions of gifted students, science and art center and teachers

International Congresses on Education (ERPA 2018), İstanbul, Türkiye, 28 Haziran - 01 Temmuz 2018

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖGRENCİLERİN FEN, MATEMATİK, TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK (FeTeMM) ALANLARINA YÖNELİK KARİYER İLGİLERİ

INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCINECE,TECHNOLOGY, ENGINEERING, MATHEMATICS(STEM) AND EUCATIONAL SCIENCES (STEMES2018), Muş, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018