Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2012 - 2016 Doktora

  İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Türkiye

 • 2009 - 2012 Yüksek Lisans

  Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Türkiye

 • 2004 - 2008 Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Türkiye

 • 2004 - 2008 Lisans Yandal

  Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2016 Doktora

  Rol model içerikli animasyonların üstün yetenekli 4. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersinde zihinsel risk alma davranışları ve öğrenmelerine etkisi / The effect of animations involving models on fourth grade gifted students' intellectual risk taking and learning in science courses

  İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Öğretmenliği

 • 2012 Yüksek Lisans

  Fen ve teknoloji dersinde öğretmen merkezli geleneksel öğretim yöntemi ile işbirliğine dayalı öğrenme yönteminin öğrenci başarısı ve tutumuna etkisi The effect of traditional teacher-centred teaching method and cooperative learning method on student's success and attitude

  Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Öğretmenliği

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce