Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yenilenen İlkokuma-Yazma Öğretimine Yönelik Öğretmen Görüşleri

Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, ALANYA, Turkey, 3 - 05 May 2018

Sınav Kaygısının Algılanan Öğretim Elemanı Davranışlarına Etkisi

3.Uluslararası Sosyal BilimlerSempozyumu, 26 - 28 October 2017

İLİTAM Öğrencilerinin Algılanan Öğretim Elemanı Davranışlarına İlişkin Tutumları

11. Uluslararası bilgisayar ve öğretim teknlojileri sempozyumu, 24 - 26 May 2017, pp.1102

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS / II. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.175

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ALGILANAN ÖĞRETİM ELEMANI DAVRANIŞLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİM SEMPOZYUMU, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.1471-1483

Evaluation of an In Service Training Activity for Secondary School Math Teachers

The Third International Congress on Curriculum and Instruction-Curriculum Studies in Higher Education (ICCI-2015), Adana, Turkey, 22 - 24 October 2015, pp.111-112

Development of the Scale of Perceived Teacher Type University Form

The Third International Congress on Curriculum and Instruction-Curriculum Studies in Higher Education (ICCI-2015), Adana, Turkey, 22 - 24 October 2015, pp.370-371

İlköğretime Öğretmen Yetiştiren Eğitim Fakültesi Programlarının İlköğretim Programı Açısından İncelenmesi

Ices’08 International Conference on Educational Sciences, MAGOSA, 23 - 25 June 2008, pp.1044-1048

Ortaöğretim Seçmeli Proje Hazırlama Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri

23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Uluslararası Katılımlı), Kocaeli, Turkey, 4 - 06 September 2014

Fatih Projesi Kapsamındaki Led Panel Etkileşimli Tahta Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri (Malatya Örneği)

3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 May 2014, pp.247

Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi testine Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri

3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim kongresi, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 May 2014, pp.181-182

Matematik Öğretmenlerinin Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programına Yönelik Görüşleri

Öğretmen Eğitiminde Öğrenmeye Uluslararası Yeni Bakış Açıları Konferansı, Diyarbakır, Turkey, 2 - 04 October 2013 Sustainable Development

KPSS de Uygulanacak olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Öğretmen Eğitiminde Öğrenmeye Uluslararası Yeni Bakış Açıları Konferansı, Diyarbakır, Turkey, 2 - 04 October 2013

Üniversite Öğrencilerinin Çoklu Zeka Profillerinin İncelenmesi Nevşehir Üniversitesi Örneği

20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Burdur, Turkey, 8 - 10 September 2011, pp.68-69

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenirken Kullandıkları Öğrenme Stratejileri Nevşehir İli Örneği

1. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2011, pp.283-284

Taşımalı İlköğretim Uygulaması Kapsamındaki Öğrencilerin Uygulamaya Yönelik Görüşleri

Bilgi Çağında Eğitim ve Malatya, Ulusal Malatya Sempozyumları-1, Malatya, Turkey, 15 - 16 May 2010, pp.643-653

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik meslek Bilgisi Dersleri ile İlgili KPSS Kursları Hakkındaki Görüşleri

1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Balıkesir, Turkey, 13 - 15 May 2010, pp.213-217

19 Yüzyıl Misyonerlik Anlayışına Göre Kadın Eğitimi Abcfm in Türkiye deki Uygulamaları

2.Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak ”Kadın”: Edebiyat Dil ve Kültür Çalışmalarında Kadın Sempozyumu, Aydın, Turkey, 27 - 29 April 2009

Proje Temelli Eğitim Uygulamalarının Öğretmen Görüşlerine Etkisi

VIII. Ulusal Fen BilimleriMatematik Eğitimi Kongresi, Bolu, Turkey, 27 - 29 August 2008

İnsan Hakları Eğitiminin Anlamı İlkeleri ve Amaçları

”, Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Türkiye Cumhuriyeti Eğitiminin Çağdaş değerlerle İrdelenmesi Çalıştayı., Ankara, Turkey, 1 - 03 March 2008 Sustainable Development

İlköğretim I Kademe Öğretmenlerinin Drama Yöntemini Kullanma Durumlarının Değerlendirilmesi

Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 April 2006, vol.2, pp.21-37

L importance De La Formation Pre Professionnelle Dans La Formation Des Enseignants De L ecole Primaire

VIII. Biennale de L’Education et de La Formation, Lyon, France, 11 - 14 April 2006

La Comparaison Des Attitudes Des Eleves Envers L apprentissage De L anglais En France Et En Turquie

VIII. Biennale de L’Education et de La Formation, Lyon, France, 11 - 14 April 2006

İlköğretim Fen Bilgisi Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi

Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar “Bilgi Şöleni”- 2, Samsun, Turkey, 08 May 2004, pp.208-217

Bilgi Toplumu İnsanının Eğitimi Bilgi Teknolojileri Eğitiminin Etkililiği üzerine bir Araştırma

1. Uluslar arası Katılımlı Eğitimde Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, Bursa, Turkey, 14 - 16 October 1999

Books & Book Chapters

İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim

in: Eğitim Bilimine Giriş, Celal Teyyar Uğurlu, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.289-298, 2015

Yaşam Boyu Öğrenme

in: Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler, EYUP İZCİ, Editor, İnönü Üniversitesi, İNUZEM Yayını 2010-004.3, Malatya, pp.1-20, 2010

Eğitimde Araç-Gereç ve Yeni teknolojiler

in: Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler, Eyup İZCİ, Editor, İnönü Üniversitesi, İNUZEM Yayını 2010-004.5, Malatya, pp.1-27, 2010

Metrics

Publication

69

Project

1

Thesis Advisory

2

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals