Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üniversite Öğrencilerinin Okula Yabancılaşma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

II. uluslararası eğitim araştırmaları ve öğretmen eğitimi kongresi, Kuşadası/Aydın, Turkey, 13 - 15 September 2018, pp.310

Türkiye’de Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci Ve Sorunlar: Bir Meta Sentez Çalışması

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Sivas, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.647-649

Öğretmenlerin Mesleki Bağlılıkları İle Yaşam Doyumları

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 10 - 12 May 2018, pp.1051

Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlikleri ile Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2018 (UBEK2018), Afyon, Turkey, 23 - 25 March 2018, vol.1, pp.32

Günümüz Liderlik Anlayışına Göre Kutadgu Bilig de Liderlik Eğitimi

1st International Symposium on Social Sciences and Educational Research, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.87

Günümüz Liderlik Anlayışına Göre Kutadgu Bilig'de Liderlik Eğitimi

1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.86

Günümüz Liderlik Anlayışına Göre Kutadgu Bilig'de Liderlik Eğitimi

1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.86

Öğretmenlerin Eğitim İşkolundaki Sendikalara Üye Olma Nedenlerinin Analizi

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2017

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Derslerine İlişkin Görüşleri

EYFOR-VII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Girne, Cyprus (Kktc), 3 - 05 November 2016

Lise Öğrencilerinin Yaşadıkları Gelişimsel Sorunlar

3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1719-1720

Lise öğrencilerinin yaşadıkları gelişimsel sorunlar

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1723-1724

Lise öğrencilerinin yaşadıkları gelişimsel sorunlar

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1723-1724

Lise öğrencilerinin yaşadıkları gelişimsel sorunlar

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1723-1724

Lise öğrencilerinin yaşadıkları gelişimsel sorunlar

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1723-1724

Lise Öğrencilerinin Yaşadıkları Gelişimsel Sorunlar

3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1719-1720

A Research on the Quality Assurance Systems in Highher Education

ICSER-International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2015, pp.199

A Comparative Analysis on Educational Policies in Turkey, Denmark and Portugal

ICSER-International Conference on Social Sciences and Education Research, 29 - 31 October 2015, pp.201 Sustainable Development

Relationship between Student Engagement and Trust in Professors A Study on Turkish College Students

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

A Meta Analysis Of The Relationship Between Burnout And Job Satisfaction Of Educational Stakeholders

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

A Meta Analysis Of The Relationship Between Burnout And Job Satisfaction Of Educational Stakeholders

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

A Meta Analysis Of The Relationship Between Burnout And Job Satisfaction Of Educational Stakeholders

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

Relationship between Student Engagement and Trust in Professors A Study on Turkish College Students

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

A Meta Analysis Of The Relationship Between Burnout And Job Satisfaction Of Educational Stakeholders

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

Relationship between Student Engagement and Trust in Professors A Study on Turkish College Students

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

Books & Book Chapters

ORTAOKUL MÜDÜR YARDIMCILARININ EĞİTİM YÖNETİMİ SERTİFİKASINA İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

in: EĞİTİM & BİLİM 2022-III, Doç. Dr. Songül KARABATAK, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.383-404, 2022

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİMDE UZAKTAN ÖĞRETİMİN TARİHİ VE GELİŞİM SÜREÇLERİ

in: Yükseköğretimde uzaktan öğretim, Demirtaş, Hasan, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.29-47, 2021

Sınıf Yönetimi Stratejileri, Yaklaşımları ve Modelleri

in: Yeni Nesil Sınıflar ve Yönetimi, Karabatak, Songül, Alanoğlu, Müslim, Atik, Servet, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.31-57, 2021

Dünyada Ve Türkiye’de Yükseköğretimde Uzaktan Öğretimin Tarihi Ve Gelişim Süreçleri

in: Yükseköğretimde Uzaktan Öğretim, , Editor, ANI Yayıncılık, Ankara, pp.29-47, 2021

2014-2018 YILLARI ARASINDA EĞİTİM YÖNETİMİ ALANINDA YAPILAN DOKTORA TEZLERİNİN BAZI ETİK İLKELER AÇISINDAN ANALİZİ

in: Educational Research-2019, Erkan KIRAL,Emine BABAOĞLAN ÇELİK,Adem ÇİLEK, Editor, EYUDER Yayınları, pp.193-206, 2019

Eğitim (Yönetimi) Araştırmalarında Araştırma ve Yayın Etiği

in: Eğitim Yönetiminde Araştırma, Kadir BEYCİOĞLU, Niyazi Özer, Yaşar KONDAKÇI, Editor, Pegem, Ankara, pp.66-87, 2018

MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN DENETİM SÜRECİNDE ÖĞRETMENLERDEN BEKLENTİLERİ VE BUNLARIN GERÇEKLEŞME DÜZEYİ ..

in: Eğitime Farklı Bakış, Emine BABAOĞLAN, Erkan KIRAL, Adem, ÇİLEK, Ferah Güçlü YILMAZ, Editor, EYUDER, Ankara, pp.146-166, 2017

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OKULA YABANCILAŞMALARININ YORDAYICISI OLARAK ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÜVEN

in: Eğitime Farklı Bakış, Emine BABAOĞLAN, Erkan KIRAL, Adem ÇİLEK, Ferah Güçlü YILMAZ, Editor, EYUDER, Ankara, pp.167-185, 2017

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Dersine İlişkin Görüşleri

in: Eğitime Dönüş E Kitap, Emine Babaoğlan, Erkan Kıral, Adem Çilek, Editor, EYUDER, Ankara, pp.316-325, 2016

Kültürel Değerlerle Sosyal Bilgiler Öğretimi

in: Alternatif Yaklaşımlarla Sosyal Bilgiler Öğretimi, Sever, R, Aydın, M., Koçoğlu, M., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.131-151, 2016

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

in: Eğitime Dönüş, Emine BABAOĞLAN, Erkan KIRAL, Adem ÇİLEK, Editor, EYUDDER, pp.316-326, 2016

Eğitimin Temel Kavramları

in: Eğitim Bilimine Giriş, Celal Teyyar Uğurlu, Editor, Eğiten, Ankara, pp.1-16, 2014

Metrics

Publication

79

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals