Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Do mobile phones of patients, companions and visitors carry multidrug-resistant hospital pathogens?

AMERICAN JOURNAL OF INFECTION CONTROL, cilt.39, sa.5, ss.379-381, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Association of Helicobacter pylori infection with systemic inflammation in preeclampsia

JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, cilt.23, sa.4, ss.311-314, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yoğun Bakım Ünitelerinde İzole Edilen Acinetobacter Baumannii İzolatlarının Kolistin MİK Değerlerinin ve Direnç Genlerinin İrdelenmesi

TURKISH JOURNAL OF INTENSIVE CARE-TURK YOGUN BAKIM DERGISI, cilt.19, sa.2, ss.71-75, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

The Effects of Colistin on Imipenem MICs in OXA-48 Producing Klebsiella pneumoniae Isolates: An In-Vitro Study

Mediterranean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials, cilt.10, sa.1, ss.1-7, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Tedavi Başarısızlığı Olan Kronik HBV Hastalarında Nükleoz(t)idDirenç Mutasyonları

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, cilt.49, sa.1, ss.41-46, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nucleos(t)ide Resistance Mutations in Chronic HBV Patients with Treatment Failure

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, cilt.49, sa.1, ss.41-46, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) Genes in ESBL-Producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains

FLORA INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, cilt.23, sa.3, ss.116-123, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Seroprevalence of Hepatitis A Virus in Inonu University Medical Faculty Hospital 2015

Medicine Science International Medical Journal, cilt.6, sa.2, ss.233-235, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of HBV DNA in HBsAg positive patients

Medicine Science International Medical Journal, cilt.6, sa.4, ss.706-709, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orthopedic surgical wound ınfection: microorganisms and resistance figures

Journal of Turgut Ozal Medical Center, cilt.22, ss.13-17, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bacteria found on banks automated teller machines (ATMs)

African Journal Of Microbiology Research, cilt.7, sa.16, ss.1619-1621, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Brucellosis Seroprevalance in Inonu University Medical Faculty Hospital: The Results of Rose Bengal, Wright, Coombs Aglutination Tests

Medicine Science International Medical Journal, cilt.2, sa.3, ss.679, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klinik örneklerden izole edilen Staphylococcus aureus ların antimikrobiyallere direnç durumu

İnönü Üni Tıp Fak Derg, cilt.16, sa.3, ss.145-148, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klinik Örneklerden İzole Edilen Staphylococcus aureus’ların Antimikrobiyallere Direnç Durumu

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.3, ss.145-8, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hepatit B virüsü infeksiyonunun seroprevalansı

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.4, ss.243-245, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İÜ Turgut Özal Tıp Merkezinde Hastane İnfeksiyonları Mikroorganizmalar ve Çoklu Antimikrobiyal Direnç

Turgut Özal Tıp Merkezi Derg, cilt.3, sa.1, ss.183-190, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hastanemizde Kan Kültürlerinde Saptanan Candida Türlerinin Dağılımı

HASTANE ENFEKSİYONU ETKENİ MANTARLAR: EPİDEMİYOLOJİ, TANI VE ANTİFUNGAL DUYARLILIK, Kayseri, Türkiye, 18 - 19 Eylül 2019 Creative Commons License