Hastanemizde Kan Kültürlerinde Saptanan Candida Türlerinin Dağılımı


Creative Commons License

Tanriverdi E. S. , Duman Y. , Tekerekoğlu M. S.

HASTANE ENFEKSİYONU ETKENİ MANTARLAR: EPİDEMİYOLOJİ, TANI VE ANTİFUNGAL DUYARLILIK, Kayseri, Türkiye, 18 - 19 Eylül 2019, ss.1-2

  • Basıldığı Şehir: Kayseri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-2

Özet

Candida enfeksiyonları, immün sistemi baskılanmış hastalar başta olmak üzere yoğun bakım üniteleri ve diğer tıbbi birimlerde yatarak tedavi görmekte olan hastalar için önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir.1 Yoğun bakımda yatan hastalarda invaziv Candida enfeksiyonlarına bağlı mortalite oranı %35 ile %67 arasında değişmektedir.2 Özellikle immünsüpresif tedavilerin günümüzde yaygın kullanılması ve hastaların yaşam süresinin uzaması nedeniyle Candida’lara bağlı fırsatçı enfeksiyonlar artmıştır.3 Candida’lar Amerika’da 4. en sık görülen nazokomiyal bakteriyemi etkeni olarak bildirilmektedir.4 Antifungal ajanların Candida türleri üzerinde farklı etkiler göstermesi ve European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) kriterlerine göre antifungal duyarlılıklarının tür düzeyinde farklı olması nedeni ile enfeksiyon etkeni Candida türlerinin hızlı ve doğru tiplendirilerek antifungal duyarlılıklarının belirlenmesi uygun bir tedavi yöntemi açısından önemlidir.5 Biz bu çalışmamızda, hastanemizde son iki yıl içerisinde kan kültürlerinden izole edilen Candida türlerinin dağılımını göstermeyi amaçladık.