Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Relationship between somatotype components and muscle fiber type

PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS, cilt.25, sa.2, ss.110-116, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Relationship Between Trunk Endurance and Explosive Power Performances

Journal of Athletic Performance and Nutrition, cilt.7, sa.2, ss.10-17, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EXAMINATION OF THIGH MUSCLE ACTIVATIONS IN BRIDGE-PLANK EXERCISES PERFORMED ON DIFFERENT GROUNDS

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, cilt.31, sa.2, ss.156-162, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

The Examination of Relation Between Performance Scores and Estimated Percentage of Fast Twitch Muscle Fibers for the Vastus Lateralis.

The Examination of Relation Between Performance Scores and Estimated Percentage of Fast Twitch Muscle Fibers for the Vastus Lateralis., cilt.11, sa.2, ss.82-89, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Examination of Relationship Between Performance Scores and Estimated Percentage of Fast Twitch Muscle Fibers for the Vastus Lateralis

Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, cilt.11, sa.2, ss.82-89, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of somatotype characters on selected physical performance parameters

PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS, cilt.23, sa.6, ss.279-287, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Acute Effect Different Warm up Protocols on 1-Repetition Maximum Squat Performance

Journal of Sport and Performance Researches, cilt.9, sa.3, ss.192-205, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farklı Isınma Protokollerinin 1-Maksimum Tekrar Skuat Performansı Üzerine Akut Etkisi

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, cilt.9, sa.3, ss.192-205, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The longitudinal development of endurance, sprint, agility, strength and jumping performance within college volleyball players

Journal of Athletic Performance and Nutrition, cilt.5, sa.2, ss.1-16, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FARKLI ISINMA PROTOKOLLERİNİN 1-MAKSİMUM TEKRAR SKUAT PERFORMANSI ÜZERİNE AKUT ETKİSİ

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, cilt.9, ss.192-205, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationship between Linear Running and Change of Direction Performances of Male Soccer Players

Turkish Journal of Sport and Exercise, cilt.20, sa.2, ss.93-99, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE MASA TENİSİ GENÇ MİLLİ TAKIM ADAY SPORCULARININ VÜCUT KOMPOZİSYONU VE BİYOMOTOR PERFORMANS PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.3, ss.22-39, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Egzersiz Alışkanlığı Süresi İle Diyabet Ve Kan Basıncı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.3, ss.83-89, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Waist circumference in Turkish adults: 19 – 75 years age

Journal of Athletic Performance and Nutrition, cilt.4, sa.2, ss.1-10, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Masa Tenisi Genç Milli Takım Aday Sporcularının Vücut Kompozisyonu Ve Biyomotor Performans Parametrelerinin İncelenmesi

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Derigisi, cilt.4, sa.3, ss.22-39, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationship between sleep duration and body composition, body fat ratio and waist circumference

Journal of Sport and Social Sciences, cilt.4, sa.2, ss.1-8, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Waist Circumference in Turkish Adults: 19-75 years age

Journal of Athletic Performance and Nutrition, cilt.4, sa.2, ss.1-10, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE RELATIONSHIP BETWEEN SLEEP DURATION AND BODY COMPOSITION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS IN TURKEY

Journal of Sport and Social Sciences, cilt.4, sa.2, ss.1-8, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acute Effect of Static Warm-up Duration on 50 Meter Freestyle and Breaststroke Performance

Journal of Athletic Performance and Nutrition, cilt.3, sa.2, ss.1-10, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Somatotype Component Differences on Biomotor and Cognitive Abilities

Journal of Sport and Social Sciences, cilt.3, sa.2, ss.1-11, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect Of Somatotype Character Differences On Cognitive And Biomotor Abilities

journal of sport and social sciences, cilt.3, sa.2, ss.1-14, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acute Effect Of Static Warm Up Duration On 50 Meter Freestyle And Breaststroke Performance

Journal of Athletic Performance and Nutrition, cilt.3, sa.2, ss.1-10, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

What Is The Optımal Posıtıon For Bench Dıps Exercıse In Terms Of Muscle Recruıtment? –Pılot Study

2. International Congress on Medical Fitness and Corrective Exercise (ICMFCE), İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2019, ss.54-57

Farklı Dinlenme Aralıklı Yüksek Yoğunluklu Antrenmanların Kas Hasarı Parametreleri Üzerine Etkisi

International Conference on Medical Fitness and Corrective Exercise (ICMFCE), 28 - 30 Eylül 2018, cilt.1, ss.155-157

Medikal Egzersiz Tercihinde Kinetik Zincir Yaklaşımı

International Conference on Medical Fitness and Corrective Exercise (ICMFCE), 28 - 30 Eylül 2018, cilt.1, ss.144-147

Farklı Extremite Egzersiz Tercihi ve Kas Mimarisi: Muhtemel Mekanizmalar

International Conference on Medical Fitness and Corrective Exercise (ICMFCE), 28 - 30 Eylül 2018, cilt.1, ss.135-137

Egzersiz ve Metabolik Maliyet

International Conference on Medical Fitness and Corrective Exercise (ICMFCE), 28 - 30 Eylül 2018, cilt.1, ss.162-167

Squat- Çömelme Derinlik Farkının Fizyolojik Yanıtı

International Conference on Medical Fitness and Corrective Exercise (ICMFCE), 28 - 30 Eylül 2018, cilt.1, ss.139-142

Investigation of the Relationship Between Muscle Pennate Angle and Some Selected Field Performance Tests

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, cilt.11, ss.23-24

Investigation of the sEMG Activity of Some Selected Muscles During Turkish Get-up Exercise

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, cilt.11, ss.231-232

EMG Analysis of Muscle Activation at Different Phases During Czech Get-Up Exercise

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, cilt.11, ss.256-257

Investigation of the sEMG Activity of Some Selected Muscles During Turkish Get-up Exercise

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, cilt.11, ss.231-232

Investigation of the Relationship Between Muscle Pennate Angle and Some Selected Field Performance Tests

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, cilt.11, ss.23-24

Investigation of the sEMG Activity of Some Selected Muscles During Turkish Get-up Exercise

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, cilt.11, ss.231-232

EMG Analysis of Muscle Activation at Different Phases During Czech Get-Up Exercise

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, cilt.11, ss.256-257

EMG Analysis of Muscle Activation at Different Phases During Czech Get-Up Exercise

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, cilt.11, ss.256-257

Examination of some Motoric Parameters Based on Somatotype Features

14th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017, cilt.1, sa.1, ss.21

Farklı Isınma Protokollerinin Patlayıcı Kuvvet Üzerine Etkisi

European Conference on Science, Art Culture (ECSAC), PRAG, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017

Egzersiz Alışkanlığı Süresi ile Diyabet ve Kan Basıncı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE (ECSAC), Praha, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, ss.90-91

Relationship Between Sleeping Time And Body Composition

EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE (ECSAC), PRAG, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, ss.91-92

Bel Çevresi Kalınlığı: Yaş Faktörü

EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE, Praha, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, ss.105-106

Waist Thickness: Age Factor

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.23

Waist Thickness: Age Factor

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.23

Waist Thickness: Age Factor

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.23

Examination of the Relationship Between Exercise Habits Time and Diabetes and Blood Pressure

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.112

The Effects of Different Warming Protocols on Explosive Force

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.54

Waist Thickness: Age Factor

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.23

The Effects of Different Warming Protocols on Explosive Force

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.54

Examination of the Relationship Between Exercise Habits Time and Diabetes and Blood Pressure

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.112

Examination of the Relationship Between Exercise Habits Time and Diabetes and Blood Pressure

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.112

Effect of Different Warming Protocols on Maximal Oxygen Consumption Capacity and Blood Lactate Level

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.78

Relationship Between Sleeping Time And Body Composition

European Conference On Scıence, Art Culture (Ecsac), Praque, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, ss.109-110

Examination of the Relationship Between Exercise Habits Time and Diabetes and Blood Pressure

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.112

RELATIONSHIPS BETWEEN LEG MUSCLE FIBER TYPE

8th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, Hırvatistan, 10 - 14 Mayıs 2017, ss.693 identifier

Somatotip Özellikler Açısından Bazı Motorik Parametrelerin İncelenmesi

14. uluslararası spor bilimleri kongresi, 01 Kasım 2015 - 04 Kasım 2016

SOMATOTİP KARAKTER FARKLILIĞININ BİLİŞSEL VE LOKOMOTOR BECERİLER ÜZERİNE ETKİSİ

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education(ICoSReSSE), 14 - 16 Ekim 2016

Somatotip karakter farklılığının bilişsel ve lokomotor beceriler üzerine etkisi

International Conference of Strategic Researchin Social Science and Education 2016, Antalya, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2016, cilt.1

Kitap & Kitap Bölümleri

merkezi sütun (core) antrenman yaklaşımı

egzersiz profesyonelleri temel bilimler kitabı, KAFKAS E., Editör, Spor Yayınevi Ve Kitabevi, Ankara, ss.1, 2019

egzersiz katılımı ve risk görüntüleme yöntemleri

egzersiz profesyonelleri temel bilimleri kitabı, KAFKAS E., Editör, Spor Yayınevi Ve Kitabevi, Ankara, ss.1, 2019