Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Examination of Relation Between Performance Scores and Estimated Percentage of Fast Twitch Muscle Fibers for the Vastus Lateralis.

The Examination of Relation Between Performance Scores and Estimated Percentage of Fast Twitch Muscle Fibers for the Vastus Lateralis., cilt.11, ss.82-89, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acute Effect Different Warm up Protocols on 1-Repetition Maximum Squat Performance

Journal of Sport and Performance Researches, cilt.9, ss.192-205, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

FARKLI ISINMA PROTOKOLLERİNİN 1-MAKSİMUM TEKRAR SKUAT PERFORMANSI ÜZERİNE AKUT ETKİSİ

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, cilt.9, ss.192-205, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationship between Linear Running and Change of Direction Performances of Male Soccer Players

Turkish Journal of Sport and Exercise, cilt.20, ss.93-99, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EGZERSİZ ALIŞKANLIĞI SÜRESİ İLE DİYABET VE KAN BASINCI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.83-89, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Egzersiz Alışkanlığı Süresi İle Diyabet Ve Kan Basıncı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.83-89, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Waist circumference in Turkish adults: 19 – 75 years age

Journal of Athletic Performance and Nutrition, cilt.4, ss.1-10, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationship between sleep duration and body composition, body fat ratio and waist circumference

Journal of Sport and Social Sciences, cilt.4, ss.1-8, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE RELATIONSHIP BETWEEN SLEEP DURATION AND BODY COMPOSITION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS IN TURKEY

Journal of Sport and Social Sciences, cilt.4, ss.1-8, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Waist Circumference in Turkish Adults: 19-75 years age

Journal of Athletic Performance and Nutrition, cilt.4, ss.1-10, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECT OF SOMATOTYPE COMPONENT DIFFERENCES ON BIOMOTOR AND COGNITIVE ABILITIES

Journal of Sport and Social Sciences, cilt.3, ss.1-14, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acute Effect of Static Warm-up Duration on 50 Meter Freestyle and Breaststroke Performance

Journal of Athletic Performance and Nutrition, cilt.3, ss.1-10, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Somatotype Component Differences on Biomotor and Cognitive Abilities

Journal of Sport and Social Sciences, cilt.3, ss.1-11, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acute Effect Of Static Warm Up Duration On 50 Meter Freestyle And Breaststroke Performance

Journal of Athletic Performance and Nutrition, cilt.3, ss.1-10, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

What Is The Optımal Posıtıon For Bench Dıps Exercıse In Terms Of Muscle Recruıtment? –Pılot Study

2. International Congress on Medical Fitness and Corrective Exercise (ICMFCE), İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2019, ss.54-57

EMG Analysis of Muscle Activation at Different Phases During Czech Get-Up Exercise

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, cilt.11, ss.256-257

Investigation of the sEMG Activity of Some Selected Muscles During Turkish Get-up Exercise

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, cilt.11, ss.231-232

Investigation of the Relationship Between Muscle Pennate Angle and Some Selected Field Performance Tests

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, cilt.11, ss.23-24

Investigation of the Relationship Between Muscle Pennate Angle and Some Selected Field Performance Tests

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, cilt.11, ss.23-24

Investigation of the sEMG Activity of Some Selected Muscles During Turkish Get-up Exercise

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, cilt.11, ss.231-232

Investigation of the sEMG Activity of Some Selected Muscles During Turkish Get-up Exercise

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, cilt.11, ss.231-232

EMG Analysis of Muscle Activation at Different Phases During Czech Get-Up Exercise

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, cilt.11, ss.256-257

EMG Analysis of Muscle Activation at Different Phases During Czech Get-Up Exercise

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, cilt.11, ss.256-257

Examination of some Motoric Parameters Based on Somatotype Features

14th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017, cilt.1, no.1, ss.21

Egzersiz Alışkanlığı Süresi ile Diyabet ve Kan Basıncı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE (ECSAC), PRAG, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, ss.90-91

Relationship Between Sleeping Time And Body Composition

EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE (ECSAC), PRAG, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, ss.91-92

Bel Çevresi Kalınlığı: Yaş Faktörü

EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE, PRAG, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, ss.105-106

Waist Thickness: Age Factor

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.23

Waist Thickness: Age Factor

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.23

The Effects of Different Warming Protocols on Explosive Force

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.54

Examination of the Relationship Between Exercise Habits Time and Diabetes and Blood Pressure

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.112

Examination of the Relationship Between Exercise Habits Time and Diabetes and Blood Pressure

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.112

Effect of Different Warming Protocols on Maximal Oxygen Consumption Capacity and Blood Lactate Level

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.78

Relationship Between Sleeping Time And Body Composition

European Conference On Scıence, Art Culture (Ecsac), Praque, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, ss.109-110

Examination of the Relationship Between Exercise Habits Time and Diabetes and Blood Pressure

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.112

Waist Thickness: Age Factor

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.23

Examination of the Relationship Between Exercise Habits Time and Diabetes and Blood Pressure

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.112

The Effects of Different Warming Protocols on Explosive Force

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.54

Waist Thickness: Age Factor

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.23

RELATIONSHIPS BETWEEN LEG MUSCLE FIBER TYPE

8th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, Hırvatistan, 10 - 14 Mayıs 2017, ss.693 identifier

Somatotip Özellikler Açısından Bazı Motorik Parametrelerin İncelenmesi

14. uluslararası spor bilimleri kongresi, 01 Kasım 2015 - 04 Kasım 2016

SOMATOTİP KARAKTER FARKLILIĞININ BİLİŞSEL VE LOKOMOTOR BECERİLER ÜZERİNE ETKİSİ

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education(ICoSReSSE), 14 - 16 Ekim 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

merkezi sütun (core) antrenman yaklaşımı

egzersiz profesyonelleri temel bilimler kitabı, KAFKAS E., Editör, Spor Yayınevi Ve Kitabevi, Ankara, ss.1, 2019

egzersiz katılımı ve risk görüntüleme yöntemleri

egzersiz profesyonelleri temel bilimleri kitabı, KAFKAS E., Editör, Spor Yayınevi Ve Kitabevi, Ankara, ss.1, 2019