Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

RELATIONSHIP BETWEEN MAXIMAL OXYGEN CAPACITY AND PEAK POWER PERFORMANCE VALUES IN YOUNG MALES

7. ULUSLARARASI DEĞİŞEN DÜNYADA FEN, SOSYAL, SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Turkey, 24 - 26 September 2022

INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN RECTUS FEMORIS THICKNESS AND FUNCTIONAL CAPACITY IN THE ELDERLY

6TH INTERNATIONAL "BAŞKENT" CONGRESS ON PHYSICAL, SOCIAL AND HEALTH SCIENCES, Turkey, 27 - 28 August 2022

Raket sporlarında relatif yaş etkisi: Reaksiyon zamanı ve el kavrama kuvveti değerlerinin incelenmesi

III. International Athletic Performance & Health in Sports 2021, 21 October 2021

WHAT IS THE OPTIMAL POSITION FOR BENCH DIPS EXERCISE IN TERMS OF MUSCLE RECRUITMENT? – PILOT STUDY

2. International Congress on Medical Fitness and Corrective Exercise, 13 - 15 December 2019

EMG Analysis of Muscle Activation at Different Phases During Czech Get-Up Exercise

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, vol.11, pp.256-257

Investigation of the sEMG Activity of Some Selected Muscles During Turkish Get-up Exercise

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, vol.11, pp.231-232

Investigation of the Relationship Between Muscle Pennate Angle and Some Selected Field Performance Tests

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, vol.11, pp.23-24

Investigation of the sEMG Activity of Some Selected Muscles During Turkish Get-up Exercise

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, vol.11, pp.231-232

EMG Analysis of Muscle Activation at Different Phases During Czech Get-Up Exercise

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, vol.11, pp.256-257

EMG Analysis of Muscle Activation at Different Phases During Czech Get-Up Exercise

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, vol.11, pp.256-257

EGZERSİZ VE METABOLİK MALİYET

International Congress on Medical Fitness and Corrective Exercise, İstanbul, Turkey, 28 - 30 September 2018, pp.153-158

Examination of some Motoric Parameters Based on Somatotype Features

14th International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2017, vol.1, no.1, pp.21

Farklı Isınma Protokollerinin Patlayıcı Kuvvet Üzerine Etkisi

European Conference on Science, Art Culture (ECSAC), PRAG, Czech Republic, 19 - 22 October 2017

Relationship Between Sleeping Time And Body Composition

EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE (ECSAC), PRAG, Czech Republic, 19 - 22 October 2017, pp.91-92

Examination of the Relationship Between Exercise Habits Time and Diabetes and Blood Pressure

EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE (ECSAC), Praha, Czech Republic, 19 - 22 October 2017, pp.90-91 Sustainable Development

Waist Thickness: Age Factor

EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE, Praha, Czech Republic, 19 - 22 October 2017, pp.105-106

Egzersiz Alışkanlığı Süresi İle Diyabet Ve Kan Basıncı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

European Conference On Science, Art Culture (ECSAC 17), PRAG, Czech Republic, 19 - 22 October 2017, pp.107-108 Sustainable Development

Examination of the Relationship Between Exercise Habits Time and Diabetes and Blood Pressure

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Czech Republic, 19 - 22 October 2017, vol.1, no.1, pp.112 Sustainable Development

Effect of Different Warming Protocols on Maximal Oxygen Consumption Capacity and Blood Lactate Level

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Czech Republic, 19 - 22 October 2017, vol.1, no.1, pp.78

Waist Thickness: Age Factor

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Czech Republic, 19 - 22 October 2017, vol.1, no.1, pp.23

Examination of the Relationship Between Exercise Habits Time and Diabetes and Blood Pressure

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Czech Republic, 19 - 22 October 2017, vol.1, no.1, pp.112 Sustainable Development

The Effects of Different Warming Protocols on Explosive Force

European Conference on Science, Art & Culture, Praha, Czech Republic, 19 - 22 October 2017, vol.1, no.1, pp.54

Examination of the Relationship Between Exercise Habits Time and Diabetes and Blood Pressure

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Czech Republic, 19 - 22 October 2017, vol.1, no.1, pp.112 Sustainable Development

Relationship Between Sleeping Time And Body Composition

European Conference On Scıence, Art Culture (Ecsac), Praque, Czech Republic, 19 - 22 October 2017, pp.109-110

RELATIONSHIPS BETWEEN LEG MUSCLE FIBER TYPE

8th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, Croatia, 10 - 14 May 2017, pp.693 identifier

SOMATOTİP KARAKTER FARKLILIĞININ BİLİŞSEL VE LOKOMOTOR BECERİLER ÜZERİNE ETKİSİ

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education(ICoSReSSE), 14 - 16 October 2016

Somatotip karakter farklılığının bilişsel ve lokomotor beceriler üzerine etkisi

International Conference of Strategic Researchin Social Science and Education 2016, Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2016, vol.1

Books & Book Chapters

Egzersiz Katılımı ve Risk Görüntüleme Yöntemleri

in: EGZERSİZ PROFESYONELLERİ İÇİN TEMEL BİLİMLER KİTABI (Geliştirilmiş İkinci Baskı), MUHAMMED EMİN KAFKAS, Editor, Spor Yayınevi ve Kitabevi, pp.283-319, 2022

Merkezi Sütun (Core) Antrenman Yaklaşımı

in: EGZERSİZ PROFESYONELLERİ İÇİN TEMEL BİLİMLER KİTABI (Geliştirilmiş İkinci Baskı), MUHAMMED EMİN KAFKAS, Editor, Spor Yayınevi ve Kitabevi, pp.239-278, 2022

Maksimum Tekrarın Önemi ve Belirleme Yöntemleri

in: SPOR BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI FARKLI YAKLAŞIMLAR VE PRATİKLER, ÖZGÜR EKEN, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.163-186, 2021

Merkezi Sütun (Core) Antrenman Yaklaşımı

in: EGZERSİZ PROFESYONELLERİ TEMEL BİLİMLERİ KİTABI, MUHAMMED EMİN KAFKAS, Editor, Spor Yayınevi ve Kitabevi, pp.172-212, 2019

Egzersiz Katılımı ve Risk Görüntüleme Yöntemleri

in: EGZERSİZ PROFESYONELLERİ TEMEL BİLİMLERİ KİTABI, MUHAMMED EMİN KAFKAS, Editor, Spor Yayınevi ve Kitabevi, pp.216-255, 2019

Metrics

Publication

95

Citation (WoS)

4

H-Index (WoS)

2

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

6

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals