Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Matematik öğretmeni adaylarının geometri başarılarının cinsiyet, sınıf ve üniversite değişkenlerine göre incelenmesi

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Dergisi, vol.4, no.1, pp.128-145, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Are Reasoning Skills on Geometric Shapes Predictors of Geometry Performance?

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.49, no.2, pp.651-689, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Matematik öğretmen adaylarının görsel matematik okuryazarlık algılarının bazı değişkenlere göre incelenmesi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.33, no.1, pp.229-260, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2005’ten 2018’e Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.46, no.46, pp.394-415, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Evaluation of Middle School Mathematics Course Curriculums from 2005 to 2018

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.46, pp.394-415, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Examination of Mathematics Teacher Candidates' Reasoning Skills on Geometric Shapes in Terms of University and Class Level Variables

İnönü University Journal of the Faculty of Education, no.19, pp.82-97, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Kare İçin İfade Edilen Pisagor BağıntısınınDiğer Düzgün Çokgenlere ve Daireye Uygulanması

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2018, no.45, pp.55-67, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Öğretmen adaylarının kâğıt kalem ve dinamik geometri yazılımı kullanarak geometrik yer problemlerini çözüm süreçlerinin incelenmesi

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, vol.8, no.20, pp.469-512, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Bilgisayar destekli öğretim ve matematik öğretmen adayları bir literatür incelemesi

İnönü Üniversitesi, vol.1, no.1, pp.41-51, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Birinci Sınıf Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, vol.4, no.1, pp.1-19, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Napolyon üçgenlerinin dinamik geometri yazılımı kullanılarak incelenmesi

2. Uluslararası Malatya Uygulamalı Bilimler Kongresi, Malatya, Turkey, 10 - 12 April 2020, vol.1, pp.27-28

Books & Book Chapters

Dinamik geometri yazılımı Geogebra ile Napolyon üçgenlerinin incelenmesi

in: EĞİTİM BİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR, Ali Gül, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.131-149, 2020

Geometri ve Ölçme Öğretimi

İnönü Üniversitesi, Malatya, 2018

Dinamik Geometri Öğretimi

Anı Yayıncılık, Ankara, 2018

Analitik Geometri

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2015

Analitik Geometri

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2011