Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Matematik ve geometri eğitiminde bir 21. yüzyıl kavramı: Artırılmış ve sanal gerçeklik.

Dicle University International Interdisciplinary Symposium (DUDS-2022), Diyarbakır, Turkey, 17 November 2022, vol.1, pp.1-13

Napolyon üçgenlerinin dinamik geometri yazılımı kullanılarak incelenmesi

2. Uluslararası Malatya Uygulamalı Bilimler Kongresi, Malatya, Turkey, 10 - 12 April 2020, vol.1, pp.27-28

Matematik Öğretiminde Bilgisayar Kullanarak Anlamlı Öğrenmenin Gerçekleştirilmesi Hiperbol Örneği

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu TÜRKBİLMAT-3, Afyon, Turkey, 17 - 19 May 2017

Discovering relation between Pythagoras relationship and the Grandi s roses with a dynamic geometry software

International Conference on Education in Mathematics,Science & Technology (ICEMST 2016), Turkey, 19 - 22 May 2016

Teaching trigonomtric functions of an acute angle through dynamic geometry software Cabri II Plus

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS AND MATHEMATICS EDUCATION (ICMME)-2016, Turkey, 12 - 14 May 2016

Developing instructional materials with Geogebra for teaching polygons

8th World Conference on Educational Sciences, Spain, 4 - 06 February 2016

Matematik öğreniminde bilgisayar kullanımı

2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 16 - 18 May 2015

Orthic triangle of a triangle and the examination of relation between the elements of these two triangles through Cabri II Plus Geometry Program.

2.International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Aplications, Bosnia And Herzegovina, 26 - 29 August 2013

Books & Book Chapters

Analitik Geometri (Güncellenmiş 3. Basım)

Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2020

Dinamik geometri yazılımı Geogebra ile Napolyon üçgenlerinin incelenmesi

in: EĞİTİM BİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR, Ali Gül, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.131-149, 2020

Geometri ve Ölçme Öğretimi

İnönü Üniversitesi, Malatya, 2018

Dinamik Geometri Öğretimi

Anı Yayıncılık, Ankara, 2018

2 ve 3 Boyutlu uzayda Öklid Geometri

Sürat Üniversite Yayınları, İzmir, 2015

Analitik Geometri

Nobel Yayınevi, Ankara, 2011

Metrics

Publication

60

Citation (WoS)

14

H-Index (WoS)

1

Project

1

Thesis Advisory

13

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals