Prof. NİYAZİ ÖZER


Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Computer Education and Instructional Technology, School Management and Education Supervision

Metrics

Publication

194

Citation (WoS)

129

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

104

H-Index (Scopus)

5

Project

5

Thesis Advisory

12

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2006 - 2010

2006 - 2010

Doctorate

Inonu University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri/Eğitim Yönetimi, Turkey

2003 - 2006

2003 - 2006

Postgraduate

Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri/Eğitim Yönetimi, Turkey

1999 - 2003

1999 - 2003

Undergraduate

Inonu University, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

İlköğretim okullarının örgütsel diriklik, bürokratiklik ve örgüt normları açısından analizi

Inonu University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2006

2006

Postgraduate

İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okul güvenliğine ilişkin algıları

Inonu University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Yl)

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Education

Computer Education and Instructional Technology

School Management and Education Supervision

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Professor

Inonu University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2017 - 2021

2017 - 2021

Associate Professor

Inonu University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2011 - 2017

2011 - 2017

Assistant Professor

Inonu University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2004 - 2010

2004 - 2010

Research Assistant

Inonu University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Managerial Experience

2016 - 2020

2016 - 2020

Director of The Institution

Inonu University

Non Academic Experience

2003 - 2004

2003 - 2004

Fen Bilgisi Öğretmeni

Ministry, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bölükyayla İlköğretim Okulu

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

Undergraduate

Undergraduate

SINIF YÖNETİMİ

Postgraduate

Postgraduate

TEZ DANIŞMANLIĞI

Doctorate

Doctorate

TEZ DANIŞMANLIĞI

Advising Theses

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2018

2018

Eğitimde şiddet 2.0: Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet

ÖZER N.

Eğitime Bakış, vol.14, no.42, pp.17-25, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Pandemi sürecinin ilkokula yeni başlayan öğrenciler üzerindeki etkilerine ilişkin öğretmen görüşleri

ARISOY E., ÖZER N.

3rd Education Research and Teacher Education Congress/ ERTE Congress, Uşak, Turkey, 1 - 03 December 2021

2021

2021

Lisansüstü eğitimde öğretim üyeleri tarafından sergilenen istenmeyen davranışlar

ARISOY E., ÖZER N., ŞAD S. N.

3rd Education Research and Teacher Education Congress/ ERTE Congress, Uşak, Turkey, 01 December 2021

2021

2021

Veli toplantılarının süreç ve sonuçlarına ilişkin paydaş yaşantılarının incelenmesi

NAZLI K., ÖZER N., ŞAD S. N.

15. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Gaziantep, Turkey, 05 November 2021

2021

2021

Lisansüstü eğitimde danışman-danışan ilişkileri ile araştırma kaygısı arasındaki ilişki

ARISOY E., ÖZER N.

15. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Gaziantep, Turkey, 05 November 2021

2018

2018

Kesintisiz Eğitim Yönetiminde Mobil Teknolojilerin Kullanimi: Whatsapp Örneği

ŞAD S. N., DÖNMEZ B., BALI O., ÖZER N.

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018

2018

2018

BİR KOLTUKTA ÜÇ KARPUZ TAŞIMAK: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNDE İŞ AİLE VE OKUL ÇATIŞMASI

ÖZER N., ŞAD S. N., ATLİ A.

2. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.434-446

2018

2018

Mobile or Hostile? Using Smartphones in Learning English as a Foreign Language

ŞAD S. N., ÖZER N., YAKAR Ü., ÖZTÜRK F.

The European Conference on Educational Research ECER2018, Bolzano, Italy, 3 - 07 September 2018, vol.0, no.0 Creative Commons License

2018

2018

Lise Öğrencilerinin Öğretmenlere İlişkin Güven Algıları ile Okula Yabancılaşma Düzeyleri Arasındaki İlişki

ÖZER N.

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Sivas, Turkey, 10 - 12 May 2018

2018

2018

Anne-Babaların Ödüllendirme ve Cezalandırma Nedenleri, Yöntemleri ve Çocukları Üzerindeki Etkileri

ATLİ A., ŞAD S. N., ÖZER N.

II. Uluslararası Multidispliner Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.18

2018

2018

Anne-Babaların Ödüllendirme ve Cezalandırma Nedenleri, Yöntemleri ve Çocukları Üzerindeki Etkileri

ATLİ A., ŞAD S. N., ÖZER N.

II. Uluslararası Multidispliner Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.18

2017

2017

İşin anlamlılığı ve birey-örgüt uyumu ilişkisi: öğretmenler üzerine bir araştırma

BÜYÜKGÖZE H., ÖZER N.

EYFOR 8 Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2017

2017

2017

World Heritage Sites Awareness among Students

BİNBAŞIOĞLU H., TUNA A., ÖZER N., ŞAD S. N.

3rd International Conference on Education, Culture and Identity – ICECI 2017, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 12 - 13 October 2017, pp.57

2017

2017

Cyber bullying and school burnout among high school students

ÖZER N.

3rd International Conference on Education, Culture and Identity - ICECI 2017, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 12 - 13 October 2017

2017

2017

World Heritage Sites Awareness among Students

BİNBAŞIOĞLU H., TUNA A., ÖZER N., ŞAD S. N.

3rd International Conference on Education, Culture and Identity – ICECI 2017, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 12 - 13 October 2017, pp.57

2017

2017

Students’ Knowledge about Sustainable Tourism

BİNBAŞIOĞLU H., TUNA A., ÖZER N., ŞAD S. N.

3rd International Conference on Education, Culture and Identity – ICECI 2017, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 12 - 13 October 2017, pp.54 Sustainable Development

2017

2017

World Heritage Sites Awareness among Students

BİNBAŞIOĞLU H., TUNA A., ÖZER N., ŞAD S. N.

3rd International Conference on Education, Culture and Identity – ICECI 2017, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 12 - 13 October 2017, pp.57

2017

2017

Students’ Knowledge about Sustainable Tourism

BİNBAŞIOĞLU H., TUNA A., ÖZER N., ŞAD S. N.

3rd International Conference on Education, Culture and Identity – ICECI 2017, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 12 - 13 October 2017, pp.54 Sustainable Development

2017

2017

Students’ Knowledge about Sustainable Tourism

BİNBAŞIOĞLU H., TUNA A., ÖZER N., ŞAD S. N.

3rd International Conference on Education, Culture and Identity – ICECI 2017, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 12 - 13 October 2017, pp.54 Sustainable Development

2017

2017

The association between high school students’ WhatsApp use and their levels of connectedness in the classroom

ŞAD S. N., KÖSE N., ÖZER N.

3rd International Conference on Education, Culture and Identity – ICECI 2017, Sarajova, Bosnia And Herzegovina, 12 - 13 October 2017, pp.16

2017

2017

Relationship between quality of school life and identification with school as perceived by secondary school students

ÖZER N., POLAT N.

3rd International Conference on Education, Culture and Identity - ICECI 2017, Bosnia And Herzegovina, 12 - 13 October 2017 Sustainable Development

2017

2017

Students’ Knowledge about Sustainable Tourism

BİNBAŞIOĞLU H., TUNA A., ÖZER N., ŞAD S. N.

3rd International Conference on Education, Culture and Identity – ICECI 2017, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 12 - 13 October 2017, pp.54 Sustainable Development

2017

2017

World Heritage Sites Awareness among Students

BİNBAŞIOĞLU H., TUNA A., ÖZER N., ŞAD S. N.

3rd International Conference on Education, Culture and Identity – ICECI 2017, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 12 - 13 October 2017, pp.57

2017

2017

Okul Müdürlerinin Okullarındaki Öğretmenlerle İletişim Aracı Olarak Whatsapp

ÖZER N., ŞAD S. N.

11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

2017

2017

Okul Müdürlerinin Okullarındaki Öğretmenlerle İletişim Aracı Olarak Whatsapp

ÖZER N., ŞAD S. N.

11. International Computer & Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 27 May 2017, pp.1-2

2017

2017

Okul Müdürlerinin Okullarındaki Öğretmenlerle İletişim Aracı Olarak Whatsapp

ÖZER N., ŞAD S. N.

11. International Computer & Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 27 May 2017, pp.1-2

2017

2017

Okul Yöneticilerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçları: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

ŞAD S. N., ÖZER N., Karadağ M.

11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

2017

2017

Okul Yöneticilerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçları: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

ŞAD S. N., ÖZER N., Karadağ M.

11. International Computer & Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 27 May 2017, pp.1-2

2017

2017

Okul Yöneticilerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçları: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

ŞAD S. N., ÖZER N., Karadağ M.

11. International Computer & Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 27 May 2017, pp.1-2

2017

2017

Okul Servis Araçlarında Yaşanan Güvenlik Sorunlarına İlişkin Paydaş Görüşlerinin İncelenmesi

ÖZER N., KARADAŞ H.

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2017

2017

2017

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYON DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK TÜKENMİŞLİKLERİ

ÖZER N., ŞAD S. N., ATİK S.

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2017

2017

2017

Öğretmenlerin Eğitim İşkolundaki Sendikalara Üye Olma Nedenlerinin Analizi

DEMİRTAŞ H., ÖZER N., ATİK S.

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2017

2017

2017

Öğretmenlerin eğitim iş kolundaki sendikalara üye olma nedenlerinin analizi

DEMİRTAŞ H., ÖZER N., ATİK S.

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Turkey, 11 - 13 May 2017

2017

2017

Lise öğrencilerinin akademik motivasyon düzeyleri ile akademik tükenmişliklerinin incelenmesi

ÖZER N., ŞAD S. N., ATİK S.

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2017

2017

2017

Öğretmen atamalarında uygulanan mülakat sınavına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri

ÖZER N., Mermer S.

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2017

2017

2017

Öğrencilerin imam hatip okullarını tercih etme nedenleri

ŞAD S. N., ÖZER N., ERDEM İ.

Geleceğin İnşasında İmam-Hatip Okulları Uluslararası Sempozyumu, Malatya, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.1

2017

2017

Öğrencilerin imam hatip okullarını tercih etme nedenleri

ÖZER N., ŞAD S. N.

Geleceğin İnşasında İmam-Hatip Okulları Uluslararası Sempozyumu, Malatya, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.1

2017

2017

Mezunların gözünden imam hatip liselerinde sunulan eğitim hizmetinin niteliği

ŞAD S. N., ÖZER N., ERDEM İ.

Geleceğin İnşasında İmam-Hatip Okulları Uluslararası Sempozyumu, Turkey, 27 - 29 April 2017

2017

2017

Mezunların gözünden imam hatip liselerinde sunulan eğitim hizmetinin niteliği.

ŞAD S. N., ÖZER N., ERDEM İ.

Geleceğin İnşasında İmam-Hatip Okulları Uluslararası Sempozyumu, Malatya, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.1

2017

2017

Öğrencilerin imam hatip okullarını tercih etme nedenleri

ÖZER N., ŞAD S. N.

Geleceğin İnşasında İmam-Hatip Okulları Uluslararası Sempozyumu, Turkey, 27 - 29 April 2017

2016

2016

Investigation of the Turkish Pre Service Teachers Teaching and Subject Enthusiasm

KIŞ A., ÖZER N.

4th International Symposium on New Issues in Teacher Education, Savonlinna, Finland, 30 August - 01 September 2016, pp.77

2016

2016

The Relationship between Imam Hatip School Teachers Religious and Professional Commitment Levels

ÖZER N., KIŞ A.

4th International Symposium on New Issues in Teacher Education, Savonlinna, Finland, 30 August - 01 September 2016, pp.147

2016

2016

Investigation of the Turkish Pre Service Teachers Teaching and Subject Enthusiasm

KIŞ A., ÖZER N.

4th International Symposium on New Issues in Teacher Education, Savonlinna, Finland, 30 August - 01 September 2016, pp.142

2016

2016

Investigation of the Turkish Pre Service Teachers Teaching and Subject Enthusiasm

KIŞ A., ÖZER N.

4th International Symposium on New Issues in Teacher Education, Savonlinna, Finland, 30 August - 01 September 2016, pp.77

2016

2016

The Relationship between Imam Hatip School Teachers Religious and Professional Commitment Levels

ÖZER N., KIŞ A.

4th International Symposium on New Issues in Teacher Education, Savonlinna, Finland, 30 August - 01 September 2016, pp.147

2016

2016

Phenomenological Research on Motives of Non Education Faculty Undergraduates to Choose Teaching Profession

ŞAD S. N., ÖZER N., KÖKSAL M. S.

4th International Symposium on New Issues in Teacher Education, SAVOLINNA, Finland, 30 August - 01 September 2016

2016

2016

Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Teknofobi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

ÖZER N., MERMER S., ŞAD S. N.

III. International Eurasian Educational Research Congress, 31 May - 03 June 2016

2016

2016

Üniversite Öğrencileri İçin Örgütsel Adalet Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışmaları

ÖZER N.

III. International Eurasian Educational Research Congress, 31 May - 03 June 2016

2016

2016

Okul Müdürlerinin Yönetim Tarzları İle Müdür Öğretmen İlişkilerinde Güven

ÖZER N., KARADAŞ H.

III. International Eurasian Educational Research Congress, 31 May - 03 June 2016

2016

2016

Öğretmenlerde Duygusal Emek ve Mesleki Coşku

ÖZER N., KIŞ A.

11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.248-250

2016

2016

Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Teknofobi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

ÖZER N., Mermer S., ŞAD S. N.

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1472-1473

2016

2016

Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Teknofobi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

ÖZER N., Mermer S., ŞAD S. N.

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1472-1473

2016

2016

Öğretmenlerde Duygusal Emek ve Mesleki Coşku

ÖZER N., KIŞ A.

11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongres, Aydın, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.248-250

2016

2016

Öğretmenlerde Duygusal Emek ve Mesleki Coşku

ÖZER N., KIŞ A.

11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 May 2016

2016

2016

Öğretmenlerde Duygusal Emek ve Mesleki Coşku

ÖZER N., KIŞ A.

11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongres, Aydın, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.248-250

2015

2015

Meta analysis of the Relationship between Turkish Students Attitudes towards Mathematics and Mathematics Achievement

ŞAD S. N., ÖZER N., KIŞ A., Demir M.

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

2015

2015

A Meta Analysis Of The Relationship Between Burnout And Job Satisfaction Of Educational Stakeholders

KIŞ A., ŞAD S. N., ÖZER N., ATİK S.

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

2015

2015

Meta analysis of the Relationship between Turkish Students Attitudes towards Mathematics and Mathematics Achievement

ŞAD S. N., ÖZER N., KIŞ A., Demir M.

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

2015

2015

A Meta Analysis Of The Relationship Between Burnout And Job Satisfaction Of Educational Stakeholders

KIŞ A., ŞAD S. N., ÖZER N., ATİK S.

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

2015

2015

Meta analysis of the Relationship between Mathematics Anxiety and Mathematics Achievement Turkishcase

ŞAD S. N., KIŞ A., Demir M., ÖZER N.

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

2015

2015

Meta analysis of the Relationship between Mathematics Anxiety and Mathematics Achievement Turkishcase

ŞAD S. N., KIŞ A., Demir M., ÖZER N.

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

2015

2015

A Meta Analysis Of The Relationship Between Burnout And Job Satisfaction Of Educational Stakeholders

KIŞ A., ŞAD S. N., ÖZER N., ATİK S.

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

2015

2015

Meta analysis of the Relationship between Mathematics Anxiety and Mathematics Achievement Turkishcase

ŞAD S. N., KIŞ A., Demir M., ÖZER N.

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

2015

2015

Meta analysis of the Relationship between Turkish Students Attitudes towards Mathematics and Mathematics Achievement

ŞAD S. N., ÖZER N., KIŞ A., Demir M.

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

2015

2015

Relationship between student engagement and trust in professors A Study on Turkish college students

ÖZER N., ATİK S., KIŞ A., ŞAD S. N.

European Conference on Educational Research-ECER 2015., Budapest, Hungary, 8 - 11 September 2015

2015

2015

Relationship between Student Engagement and Trust in Professors A Study on Turkish College Students

ÖZER N., ATİK S., ŞAD S. N., KIŞ A.

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

2015

2015

A Meta Analysis Of The Relationship Between Burnout And Job Satisfaction Of Educational Stakeholders

KIŞ A., ŞAD S. N., ÖZER N., ATİK S.

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

2015

2015

Relationship between Student Engagement and Trust in Professors A Study on Turkish College Students

ÖZER N., ATİK S., ŞAD S. N., KIŞ A.

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

2015

2015

Relationship between Student Engagement and Trust in Professors A Study on Turkish College Students

ÖZER N., ATİK S., ŞAD S. N., KIŞ A.

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

2015

2015

Relationship between Student Engagement and Trust in Professors A Study on Turkish College Students

ÖZER N., ATİK S., ŞAD S. N., KIŞ A.

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

2015

2015

Facebook as a Peer Assessment Tool Does it Work in Visual Art Education

ŞAD S. N., ÖZER N., KONCA A. S., KUKUL F.

International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC 2015), Ankara, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.545-547

2015

2015

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öz Yeterlikleri İle Öğrenci Kontrol İdeolojileri Arasındaki İlişki

DEMİRTAŞ H., ÖZER N., ATİK S.

10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 May 2015, pp.310-311

2015

2015

The Views Of Teachers Towards Perception Of Discipline In Schools

UĞURLU C. T., Beycioglu K., KONDAKÇI Y., Sincar M., Yildirim C., ÖZER N., et al.

7th World Conference on Educational Sciences, Athens, Greece, 5 - 07 February 2015, vol.197, pp.120-125 identifier

2013

2013

Silent scream: "I d Do Not Want to Participate Professor!"

ŞAD S. N., ÖZER N.

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.2532-2536 identifier

2013

2013

Teacher Power Use in the College Classroom: Turkish Students' Views

ÖZER N., UGURLU C. T., SINCAR M., YILDIRIM M., BEYCIOGLU K.

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.2589-2592 identifier

2012

2012

Distributed leadership and organizational trust: the case of elementary schools

BEYCİOĞLU K., ÖZER N., UĞURLU C. T.

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.3316-3319 identifier

2011

2011

Okulların Mali Durumu ve İşletme Yönetimi Açısından Yaşanan Sorunlar

DEMİRTAŞ H., ATEŞ F., ÖZER N.

20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Burdur, Turkey, 8 - 10 September 2011, pp.221-222

2010

2010

Okul Yöneticilerinin Bakış Açısıyla Okul Yöneticisi

DEMİRTAŞ H., ÖZER N.

V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 02 May 2010

2010

2010

The relationship between teacher professional development and burnout

ÖZER N., Beycioglu K.

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.4928-4932 identifier identifier

2010

2010

Principal trust in students and parents: its relationship with principal burnout

DÖNMEZ B., ÖZER N., CÖMERT M.

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.547-550 identifier identifier

2009

2009

Turkish Version of Teacher Concern Questionnaire-Physical Education: Validity and Reliability Studies

ÖZER N., ŞAD S. N., AÇAK M., KAFKAS M. E.

1st International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 1 - 03 May 2009, vol.1, no.1, pp.56

2009

2009

Principal Trust in Students and Parents: Its Relationship With Principal Burnout

DÖNMEZ B., ÖZER N., CÖMERT M.

World Conference on Educational Sciences, İzmir, Turkey, 4 - 08 February 2009

2008

2008

Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Kamera Sisteminin Okul Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi

DÖNMEZ B., ÖZER N.

XVII.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya, Turkey, 1 - 03 September 2008 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2022

2022

Öğretmen atamalarında uygulanan mülakat sınavına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri

MERMER S., ÖZER N.

in: Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar XIII, Doç. Dr. Ahmet Selçuk Akdemir, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.93-121, 2022

2021

2021

Tarama çalışmaları, boylamsal ve kesitsel çalışmalar, eğilim araştırmaları

ÖZER N.

in: Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Erkan Dinç, Kasım Kıroğlu, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.334-360, 2021

2019

2019

İnsan Kaynakları Yönetimi

ÖZER N.

in: Eğitim Yönetimi, Necati Celmaoğlu, Murat Özdemir, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.223-239, 2019 Sustainable Development

2019

2019

Anlatımsal ve görsel veriler için analitik not yazımı

ÖZER N.

in: Nitel araştırmacılar için kodlama el kitabı, Aysel Tüfekci Akcan, Süleyman Nihat Şad, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.43-66, 2019

2017

2017

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OKULA YABANCILAŞMALARININ YORDAYICISI OLARAK ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÜVEN

DEMİRTAŞ H., ÖZER N., HAN F., ATİK S.

in: Eğitime Farklı Bakış, Emine BABAOĞLAN, Erkan KIRAL, Adem ÇİLEK, Ferah Güçlü YILMAZ, Editor, EYUDER, Ankara, pp.167-185, 2017

2017

2017

Bölüm V - Öğretimsel İletişim

KIŞ A., ÖZER N.

in: Sınıf Yönetimi, Özan, Mukadder Boydak Özdemir, Tuncay Yavuz, Editor, Asos Yayınları, Ankara, pp.95-119, 2017

2017

2017

MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN DENETİM SÜRECİNDE ÖĞRETMENLERDEN BEKLENTİLERİ VE BUNLARIN GERÇEKLEŞME DÜZEYİ ..

DEMİRTAŞ H., ÖZER N., MUTLU E., ATİK S.

in: Eğitime Farklı Bakış, Emine BABAOĞLAN, Erkan KIRAL, Adem, ÇİLEK, Ferah Güçlü YILMAZ, Editor, EYUDER, Ankara, pp.146-166, 2017

2017

2017

Bölüm VII - Motivasyon

ÖZER N., KIŞ A.

in: Sınıf Yönetimi, Özan, Mukadder Boydak Özdemir, Tuncay Yavuz, Editor, Asos Yayınevi, Ankara, pp.147-175, 2017

2016

2016

İl Milli Eğitim Müdürlerinin Seçilmesi Atanması ve Yetiştirilmesi

DÖNMEZ B., ÖZER N.

in: Türkiye de Eğitim Yöneticiliği ve Maarif Müfettişliği, Ahmet Aypay, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.293-301, 2016

2014

2014

Eğitimle ilgili temel kavramlar

ÖZER N., ATİK S.

in: Eğitim Bilimine Giriş, Uğurlu C.Tayyar, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.57-90, 2014

2014

2014

Mapping the terrain of superintendency in Turkey: Structural, institutional and normative features

BEYCİOĞLU K., SİNCAR M., ÖZER N., UĞURLU C. T., YILDIRIM M. C.

in: The educational superintendent Between trust and regulation an international perspective, Nir Adam, Editor, Nova Science, New-York, pp.131-144, 2014

2014

2014

Sınıfın fiziksel ortamı ve yönetimi

ÖZER N.

in: Sınıf yönetimi, Türkan Argon ve Ş. Sezgin Nartgün, Editor, Maya Akademi, Ankara, pp.57-90, 2014

2014

2014

Sınıfta Zaman Yönetimi

ÖZER N.

in: Sınıf Yönetimi, Dönmez Burhanettin, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-25, 2014

2013

2013

Computer teachers’ attitudes toward ethical use of computers in elementary schools.

ÖZER N., UĞURLU C. T., BEYCİOĞLU K.

in: Ethical Technology Use Policy and Reactions in Educational Settings, Beycioğlu Kadir, Editor, IGI Publishing., Hershey, pp.46-55, 2013

Episodes in the Encyclopedia

2022

2022

Sosyal Bilimler Ansiklopedisi

ÖZER N.

TUBİTAK, pp., 2022


Citations

Total Citations (WOS): 129

h-index (WOS): 6