Education Information

Education Information

 • 2003 - 2009 Doctorate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği, Turkey

 • 1998 - 2001 Postgraduate

  Harran University, Instıtute Of Scıence, Gıda Mühendisliği, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Inonu University, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Biyoteknolojik Yoldan Doğal İzoamil Asetat ve Etil Asetat Aromalarının Üretimi Üzerinde Araştırmalar

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği

 • 2001 Postgraduate

  Beyaz Peynir Üretiminde Lactobacillus acidophilus ve Bifidobacterium bifidum’dan Yararlanma Olanakları Üzerine Bir Araştırma

  Harran University, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English