Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üniversite Öğrencilerinin Duygu Düzenleme Becerilerinin Değişkenlere Göre Faktöryel Anova İle İncelenmesi

7. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 09 March 2022

Üniversite Öğrencilerinin Duygu Düzenleme Becerilerinin Değişkenlere Göre Faktöryel Anova İle İncelenmesi

7. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 09 March 2022

PISA 2018 Uygulamasında Öğrenci Yılmazlığı Ölçeği Maddelerinin Değişen Madde Fonksiyonları İle İncelenmesi

2. Uluslararası Ege Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu 2022 (UEBAS'22), Turkey, 12 March 2022

TASARIM TEMELLİ EĞİTİMLERİN BİLİMSEL YARATICILIĞA ETKİLİLİĞİ: BİR METAANALİZ ÇALIŞMASI

Uluslararası Özel Yetenekliler Eğitimi Kongresi - IGATE21, Turkey, 11 October 2021

Likert Tipi Ölçeklerde Kullanılan Farklı Tutum İfadelerinin Geçerlik ve Güvenirlik Üzerindeki Etkisi

CMEEP-2020 7. Uluslararası Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Turkey, 1 - 04 September 2021

Likert Tipi Ölçeklerde Seçenek Farklılıklarının Maddelerin Psikometrik Özelliklerine Etkisi

7th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, Ankara, Turkey, 1 - 04 September 2021

The Effect of Covid-19 on Pre-Service Teachers' Lifelong Learning Tendencies

6 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION and LEADERSHIP FOR ALL, Sakarya, Turkey, 16 - 17 July 2020

COMPARISON OF TEACHER PERFORMANCE BY ANSWERS FROM DIFFERENT COUNTRY STUDENTS

6TH INTERNATIONAL CONGRESS ON MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY, Prizren, Serbia, 5 - 08 September 2018

TEST EQUATING WITH BAYESIAN NONPARAMETRIC MODEL

6TH INTERNATIONAL CONGRESS ON MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY, Prizren, Serbia, 5 - 08 September 2018

A Study on Determining Needs of Gifted Individuals based on Parents Views

Education, Culture and Society 2016 Conference, Wroclaw, Poland, 12 September 2016

ÜSTÜN YETENEKLİLER EĞİTİMİ VE YARATICILIK

3. Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Turkey, 31 March - 03 April 2016

EXAMINING THE EQUATING ERROR ON TESTS HAVING DIFFERANTAL ITEM FUNCTION

8th World Conference on Educational Sciences, Madrid, Spain, 4 - 06 February 2016

EXPERSTS PREDICTION POWERS OF DIFFERENTIAL ITEM FUNCTIONING LEVELS OF MATH AND TURKISH TESTS ITEMS

The International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges, Ankara, Turkey, 13 - 15 May 2015

Görme Engelli Bireylerin Bilimsel Okuryazarlıkları Hakkında Akademisyen GörüĢleri

11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 September 2014, pp.544

1999-2014 Yılları Arasında Yapılmış Olan Pısa Ve Tımss Çalışmalarının İncelenmesi

IV. ULUSAL EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI), Ankara, Turkey, 09 June 2014, pp.16-17

Çocuk Ve Ergenler İçin Bilinçlilik Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eskişehir, Turkey, 5 - 07 September 2013

İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin lk Yıllarında Karşılaştıkları Zorluklar

ISNITE 2013 New Issues on Teacher Education International Symposium, Ankara, Turkey, 9 - 11 May 2013

INVESTIGATION OF SELF COMPASSION LEVELS OF PROSPECTIVE TEACHERS IN TERMS OF SOME VARIABLES

NEW TRENDSONGLOBAL EDUCATIONCONFERENCEGEC’12, Girne, Cyprus (Kktc), 24 - 26 September 2012

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bireysel Sosyal Sorumluluk Düzeyleri

Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, Artvin, Turkey, 31 May - 02 June 2012

Books & Book Chapters

21. Yüzyıl Becerilerinin Ölçülmesi

in: Eğitimde 21. Yüzyıl Becerileri, Serpil Pekdoğan; Gökhan ŞENGÜN; Mehmet KANAK, Editor, EĞİTEN KİTAP, Ankara, pp.303-322, 2022

Ölçme Araçları ve Yöntemleri I

in: Eğitimde ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME, Bilge Gök; Özge Bıkmaz Bilgen, Editor, Lisans Yayıncılık, Ankara, pp.59-88, 2022

ERKEN ÇOCUKLUKTA OKURYAZARLIK BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

in: OKULA UYUM VE ERKEN OKURYAZARLIK EĞİTİMİ, Seda ŞAHİN; Raziye GÜNAY BİLALOĞLU, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.351-377, 2022

Üstün Yetenekli Çocukların Değerlendirilmesi

in: İlkokulda Üstün Yetenekli Öğrencilerin Çok Yönlü Desteklenmesi Etkinlik Örnekleri, Kutlu Abu, Neşe, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.267-303, 2022

Yükseköğretimde Kalite Göstergesi “Başarı”nın Kilidi: Biçimlendirici Değerlendirme ve Dönüt

in: EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDAKİ GELİŞMELER , Demirbatır, Rasim Erol, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.181-212, 2022

ROC (Receiver Operating Characteristic)ANALİZİ

in: Herkes İçin Çok Değişkenli İstatistik, Cem Oktay Güzeller, Editor, Maya Akademi, pp.479-499, 2020