Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tefsirin Mahiyetine Dair Bir Mesele: ”Tefsir, Tasavvurat mıdır Tasdikât mıdır?”

İslam ve Yorum II (Temel Tartışmalar, İmkanlar ve Sorunlar), Malatya, Turkey, 2 - 03 May 2018, vol.2, pp.271-290

Zorunlu ve Karma Eğitim: Değerlendirme ve Rapor

Disiplinlerarası Zorunlu ve Karma Eğitim Sempozyumu, Ankara, Turkey, 09 October 2017, pp.111-115

Teoriden Pratiğe ”Islah ve Davet Harekeleri”nin Kuran Anlayışı: Milli Görüş Örneği

Doğumunun 90. Yılında Erbakan Sempozyumu, Konya, Turkey, 28 October 2016 - 30 October 2015, vol.1, pp.229-256

Ebüssuud Efendi nin Maakıdüt Tarraf fi Evveli Sureti l Fethi mine l Keşşaf adlı risalesi

Uluslararası Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu, Çorum, Turkey, 28 - 30 April 2016, vol.1, pp.427-440 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Islah ve İfsâd: Kuranda Zıtlıklar Üzerinden Kimlik İnşasının Ana Kavramları

in: İhyâ I. Cilt (İslam ve Medeniyet Serisi: 2), Veysel Özdemir, Murat Gökalp, Zuhal Dağ, Mesut Şen, Nisa Gecekuşu Demirbaş, Editor, Kitap Dünyası Yayınları, İstanbul, pp.221-241, 2022

İslam Şehirleri: Kimlik ve Mahiyet

in: ŞEHİR VE YÖNETİM: Kadim ve Gelenek, Aydın, Abullah; Uzun, Halil İbrahim; Yalanız, Yusuf, Editor, BEM-BİR-SEN (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası), Ankara, pp.109-129, 2022

Savaş Esirleri

in: Hayat Rehberi Kur'an: Konulu Tefsir, Ali Erbaş, Huriye Martı, Mehmet Paçacı, Mehmet Ünal, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.40-55, 2021

Kur’an Yorumunda Fıkıh Usûlünün İşlevi -İbn Cüzey Örneği-

Araştırma Yayınları (Ankara Okulu Basım Yay. San. ve Tic. Ltd. Şti.), Ankara, 2020

Afet Dönemlerinde Sözle ve Fiille Allah’xxa Sığınma: İstiğfâr ve Tevekkül

in: Afet İlmihali, Mehmet Birsin, Yusuf Batar, Serkan Demir, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.128-148, 2020

İbn Hibban

in: Müslümanların Engizisyonu - 1 Ölümcül Kovuşturmalar, Mehmet Azimli, Editor, Mana Yayınları (İlimyurdu Yayıncılık), Ankara, pp.156-163, 2019

Çağdaş Dönem Tefsir Algısı ya da Tefsir Tasavvurunun Dönüşümü

in: Modernleşme Sürecinde Müslümanlar, Çalışkan Necmettin, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.116-156, 2018

Metrics

Publication

30

Project

3

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals