es-Sîretün-Nebeviyye ve Ahbârul-Hulefâ (Hz. Peygamber ve Halifeler)


BEKİROĞLU H.

Ankara Okulu Yayınları, Çorum, 2017

  • Basım Tarihi: 2017
  • Yayınevi: Ankara Okulu Yayınları
  • Basıldığı Şehir: Çorum

Özet

İbn Hibban’ın ES-SÎRETÜ’N-NEBEVİYYE VE AHBÂRU’L-HULEFÂ’sında Hz. Peygamber’den başlayıp müellifin kendi zamanında (Abbasiler) hilafette olan Muti dönemine kadarki tarihî süreç, siyaset ön plana alınarak kronolojik bir şekilde tasnif edilmiştir.

Müellif, Hz. Peygamber dönemini çok uzun, dört halifeyi biraz daha kısa, sonraki halifeleri ise özet olarak anlatmıştır ve Sünni bir düşünceyi benimsediği görülse de aktardığı kimi rivayetler çok ilginç sonuçlar verecek niteliktedir. Bu yönüyle araştırmacılar için değerli malzemeler sunmaktadır.