Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Faizsiz Finans Kuruluşlarının Sürdürülebilirliğinde İç Denetimin Etkinliği ve Önemi

3.ULUSLARARASI İSLAMİ FİNANS VE MUHASEBE KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 26 May 2022, pp.56-57

İÇ KONTROLÜN TARİHSEL GELİŞİMİ

2. International Congress on Accounting and Finance History, Trabzon, Turkey, 14 - 16 October 2021

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNE GEÇİŞTE KRİTİK KURUM OLARAK UMUMİ MURAKABE HEYETİ’NİN ROLÜ

1. Uluslararası Türkiye Muhasebe ve Finans Tarihi Kongresi, Malatya, Turkey, 10 October 2019

Books & Book Chapters

Muhasebe Uygulamalarının Dijitalleşmesi: Kil Tabletlerden Akıllı Muhasebe Uygulamalarına

in: Finansal Piyasaların Evrimi- II, Cengizhan Karaca,Mehmet Fatih Buğan, Editor, Özgür Yayınları, Gaziantep, pp.119-138, 2023 Creative Commons License

Blokchain Teknolojisinin İç Denetim Uygulamalarına Etkisi

in: Denetimde Yeni Trendler: Teori ve Uygulamalar 2, Nazan Güngör Karyağdı, Editor, Özgür Yayınları, Gaziantep, pp.37-52, 2023 Creative Commons License

The Reasons Leading Businesses to Concordat and Solution Suggestions

in: Bankruptcy and Reorganization in the Digital Business Era, Fahri Özsungur,Nevzat Tetik,Ersin Kanat, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.60-78, 2023

Faizsiz Finans Kuruluşlarının Sürdürülebilirliğinde İç Denetimin Etkinliği ve Önemi

in: İSLAMİ FİNANS VE MUHASEBEDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR, ÇELİK Mazlum,KAYGUSUZOĞLU Mehmet, Editor, Özgür Yayınları, Gaziantep, pp.353-374, 2022 Creative Commons License