Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Analyzing the relation between the sense of citizenshipand global citizenship in the context of students ofhigher education institution

African Educational Research Journal, cilt.3, sa.8, ss.2354-2160, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bibliometric Analysis of Social Desirability

Journal of History Culture and Art Research, cilt.3, sa.9, ss.386-399, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Analysis of distance education activities conductedduring COVID-19 pandemic

Educational Research and Reviews, cilt.9, sa.15, ss.536-543, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜRESEL KONULARA KARŞI GÖSTERDİKLERİ DUYARLILIKLAR VE KÜRESEL EĞİTİM ALGILARI

Journal of Social Humanıtıes Scıences Research, cilt.6, sa.40, ss.1899-1914, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, sa.25, ss.290-311, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Analysis of Course Transfer System Used in Distance Education

International Conference on Science and Education, İstanbul, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2020, cilt.1, ss.179-184

Evaluation of Distance Education in Social Studies Lesson in Turkey

International Conference on Science and Education, İstanbul, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2020, cilt.1, ss.161-165

Effects of Software Programs Effective in Digital Self Development

International Conference on Research in Education and Science, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Mart 2020, cilt.1, ss.119-121

Teachers ’ Responsibilities for Creating Multiple Learning Environments in Education

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Mart 2020, cilt.1, ss.75-78

Analysis of Kohlberg’s Moral Development in Terms of Value Transfer in Educational Institutions

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Mart 2020, cilt.1, ss.79-81

Analysis of Expert Opinion on the Future of Distance Education Practicesin Turkey

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Mart 2020, cilt.1, ss.122-125

Kitap & Kitap Bölümleri

Sosyal Bilimlerde Uzaktan Eğitimin Karşılaşılan Sorunlar Açısından Analizi

Sosyal Bilimlere Uzaktan Eğitimde Bakış, Erol KOÇOĞLU, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.339-355, 2020

Sosyal Bilimlerde Uzaktan Eğitimin Kavramsal Açıdan Analizi

Sosyal Bilimlere Uzaktan Eğitimde Bakış, Erol KOÇOĞLU, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.1-20, 2020

NEW APPROACHES IN SOCIAL STUDIES EDUCATION (I)

The Organization Of International Society For Research İn Education And Science (Isres), Lowa State University, 2017