Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye Eğitim


Creative Commons License

Koçoğlu E. , Ulu Kalın Ö., Tekdal D. , Yiğen V.

Social Sciences Studies, cilt.6, ss.2956-2966, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 6 Konu: 65
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.26449/sssj.2448
  • Dergi Adı: Social Sciences Studies
  • Sayfa Sayıları: ss.2956-2966

Özet

Türkiye covid-19 salgını sürecinde, eğitim faaliyetlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmesi bakımından, dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olarak gösterilebilir. Çünkü Türkiye’nin bu salgına göstermiş olduğu refleks, salgına hazırlıklı olduğuna dair ipuçları vermektedir. Dünya üzerinde yüz binlerle ifade edilen vaka ve ölüm oranına sebep olan bu salgın, Türkiye’de de birçok ölüm ve vakaya sebep olduğu söylenebilir. Böyle bir ortamda, zaman ve mekân bakımından öğrenciye bağımsızlık tanıyan uzaktan eğitim yoluyla, eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, dünya üzerindeki birçok ülke ve Türkiye için zorunluluk gerektiren bir sebep olmuştur. Bu sebep doğrultusunda, covid-19 pandemi sürecinde, Türkiye’de gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi bu çalışmada amaçlanmıştır. Yapılan bu çalışmada, verileri elde etmek amacıyla amaçlı örneklem tekniğiyle, Türkiye’nin farklı bölgelerinde çeşitli devlet okullarının farklı kademelerinde görev yapan farklı branşlardaki öğretmenler, çalışma grubu üyesi olarak belirlenmiştir. Nitel araştırma yöntemine dayalı olarak hazırlanan bu çalışmada verileri elde etmek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu aracılığıyla elde edilen algılar, içerik analizi tekniğiyle analiz edilip alt temalar şeklinde bilgisayara destekli hazırlanan şekiller aracılığıyla bulgular kısmında verilmiştir. Çalışma sonucunda dikkat çekici sonuçlara ulaşıldığı söylenebilir.