Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Effect of Social Studies Courses on Digital Self Formation in Turkey

Education Quarterly Reviews, vol.3, no.4, pp.261-270, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mental imageries of teachers on distance education in Turkey

African Educational Research Journal, vol.9, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analyzing the relation between the sense of citizenshipand global citizenship in the context of students ofhigher education institution

African Educational Research Journal, vol.3, no.8, pp.2354-2160, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bibliometric Analysis of Social Desirability

Journal of History Culture and Art Research, vol.3, no.9, pp.386-399, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Analysis of distance education activities conductedduring COVID-19 pandemic

Educational Research and Reviews, vol.9, no.15, pp.536-543, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜRESEL KONULARA KARŞI GÖSTERDİKLERİ DUYARLILIKLAR VE KÜRESEL EĞİTİM ALGILARI

Journal of Social Humanıtıes Scıences Research, vol.6, no.40, pp.1899-1914, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.25, pp.290-311, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Analysis of Course Transfer System Used in Distance Education

International Conference on Science and Education, İstanbul, Turkey, 29 October - 01 November 2020, vol.1, pp.179-184

Evaluation of Distance Education in Social Studies Lesson in Turkey

International Conference on Science and Education, İstanbul, Turkey, 29 October - 01 November 2020, vol.1, pp.161-165

Effects of Software Programs Effective in Digital Self Development

International Conference on Research in Education and Science, İstanbul, Turkey, 21 - 24 March 2020, vol.1, pp.119-121

Teachers ’ Responsibilities for Creating Multiple Learning Environments in Education

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), İstanbul, Turkey, 21 - 24 March 2020, vol.1, pp.75-78

Analysis of Kohlberg’s Moral Development in Terms of Value Transfer in Educational Institutions

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), İstanbul, Turkey, 21 - 24 March 2020, vol.1, pp.79-81

Analysis of Expert Opinion on the Future of Distance Education Practicesin Turkey

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), İstanbul, Turkey, 21 - 24 March 2020, vol.1, pp.122-125

Books & Book Chapters

Türkiye ve Diğer Ülkelerdeki Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarından Örnekler ve Kıyaslamalar

in: Kuramdan Uygulamaya Sosyal Bilgiler Öğretimi, Vedat AKTEPE - Mevlüt GÜNDÜZ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.233-257, 2021

Eğitimde Veri Okuryazarlığı

in: Eğitimde Okuryazarlık Becerileri - II, Erol KOÇOĞLU, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.53-67, 2021

Eğitimde Proje Okuryazarlığı

in: Eğitimde Okuryazarlık Becerileri II, Erol KOÇOĞLU, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.165-178, 2021

Eğitimde Okuryazarlık Becerilerine İlişkin Kavramlar

in: Eğitimde Okuryazarlık Becerileri - I, Erol KOÇOĞLU, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-11, 2021

Eğitimde Pedagojik Okuryazarlık

in: Eğitimde Okuryazarlık Becerileri - I, Erol KOÇOĞLU, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.75-89, 2021

Sosyal Bilimlerde Uzaktan Eğitimin Kavramsal Açıdan Analizi

in: Sosyal Bilimlere Uzaktan Eğitimde Bakış, Erol KOÇOĞLU, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-20, 2020

Sosyal Bilimlerde Uzaktan Eğitimin Karşılaşılan Sorunlar Açısından Analizi

in: Sosyal Bilimlere Uzaktan Eğitimde Bakış, Erol KOÇOĞLU, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.339-355, 2020

NEW APPROACHES IN SOCIAL STUDIES EDUCATION (I)

The Organization Of International Society For Research İn Education And Science (Isres), Lowa State University, 2017

Kültürel Değerlerle Sosyal Bilgiler Öğretimi

in: Alternatif Yaklaşımlarla Sosyal Bilgiler Öğretimi, Sever, R, Aydın, M., Koçoğlu, M., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.131-151, 2016