Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Betacarotenemia with isolated nose involvement in a child: a case report

ARCHIVOS ARGENTINOS DE PEDIATRIA, vol.117, no.5, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Evaluation of the effects of digital play addiction on eating attitudes

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.34, no.2, pp.482-486, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Evaluation of the cardiovascular effects of varenicline in rats.

Drug design, development and therapy, vol.9, pp.5705-17, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier

A case report of successful relactation.

The Turkish journal of pediatrics, vol.55, pp.641-4, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Articles Published in Other Journals

Approach to knee osteoarthritis in the primary care with current guidelines

Ankara Medical Journal, vol.21, no.2, pp.304-316, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Evaluation of Adolescents' Status of The First-Step Health Services Use and Healthy Nutrition Behaviors

Eurasian Journal Family Medicine, vol.10, no.2, pp.92-99, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Family Therapy in Cigarette Addiction: 7 Case Report

KONURALP TIP DERGISI, vol.12, no.3, pp.557-560, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Nekrotizan Fasiiti Taklit Eden Piyoderma Gangrenozum Olgusu

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi, vol.11, no.2, pp.77-78, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Dermatoloji Eğitiminde Vakaya Dayalı Öğrenme: Bir Geri Bildirim Modeli

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.3, pp.1807-1813, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Knowledge, Attitudes, Behaviors of Families on Rotavirus Vaccine

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, vol.3, no.1, pp.273-278, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Evaluation of the effect of anemia on the birth weight of the baby during pregnancy

Medicine Science International Medical Journal, vol.7, no.3, pp.511-514, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Fenitoin Kullanımı Sonrası Gelişen DRESS Sendromu: Olgu Sunumu

Ankara Medical Journal, vol.17, no.4, pp.308-313, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Emziren Annelerde İlaç Kullanımı

The Journal Of Turkish Family Physician, vol.8, no.3, pp.83-89, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Sigara Bırakma Başarısı Üzerine Etki Eden Faktörler, Başarı Ölçütleri

Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Birinci Basamakta Nikotin Bağımlılığına Yaklaşım Özel Sayı, vol.7, no.5, pp.69-73, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığında Güncel Bilgiler

Ankara Medical Journal, vol.16, no.1, pp.115-118, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Obezite Cerrahisi

Türkiye Klinikleri Journal Of Family Medicine Special Topics, vol.6, no.3, pp.112-115, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Periyodik Sağlık Muayenesinde Sigara İçen Bireylerle Yapılan Motivasyonel Görüşme Sonuçlarının Değerlendirilmesi

TURKİSH JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE AND PRİMARY CARE, vol.9, no.4, pp.137-142, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Editöre Yazı

Türk Tıp Dergisi, pp.128-129, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Periyodik Sağlık Muayenesinde İmmünizasyon ve Kemoprofilaksi

Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Periyodik Sağlık Muayeneleri Özel Sayısı, vol.4, no.5, pp.37-42, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Aile İçi Şiddete Birinci Basamak Yaklaşımı

Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Birinci Basamakta Psikiyatrik Hastalıklar - 1 Özel Sayısı, vol.3, no.1, pp.46-50, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Birinci Basamakta Psikiyatrik Muayene

Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Birinci Basamakta Psikiyatrik Hastalıklar - 1 Özel Sayısı, vol.3, no.1, pp.22-26, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Aşıların Tarihçesi

Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Birinci Basamakta Aşı Özel Sayısı - 1, vol.2, no.5, pp.1-4, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Halsizliği Olan Bireylerin Yaşam Doyumlarının Değerlendirilmesi

10. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Edirne, Turkey, 25 - 27 March 2021, pp.102-103

Çalışan Kadınların Yardımcılarının Cilt Bakımı ve Nemlendirici Hakkındaki Tutumları

10. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Edirne, Turkey, 25 - 27 March 2021, pp.92-93

İntraduktal papiller müsinöz neoplazm birinci basamakta tanınır mı?

19. Ulusal Aile Hekimliği Kongres, 29 October - 01 November 2019, pp.67-68

Effect of COVİD-19 Pandemic On Smoking

Online İnternational Conference of COVİD 19 (CONCOVİD), 12 - 14 June 2020 Sustainable Development

Effect of covid-19 pandemic on smoking cessation success

Online International Conference of COVID-19 (CONCOVID, Washington, United States Of America, 12 - 14 June 2020, pp.68-69 Sustainable Development

Modern Hayatta Bireyselleşmenin Getirdiği Sağlık Sorunları

9. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi, 5 - 08 March 2020

Akademisyenlerin Çalışma Ortamına Bağlı Boyun Ağrısı Durumlarının Değerlendirilmesi

5. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi, 6 - 08 February 2020

Kan Grupları ile Premenstrual Semptomların Şiddeti Arasındaki İlişkilerin Bir Yapay Zekâ Modeli İle İncelenmesi: Bir Pilot Çalışma.

Kan Grupları ile Premenstrual Semptomların Şiddeti Arasındaki İlişkilerin Bir Yapay Zekâ Modeli İle İncelenmesi: Bir Pilot Çalışma., 6 - 09 November 2019

Kozmetik Dermatolojide Vitaminlerin Yeri

15.Aile Hekimliği Araştırma Günleri, Bursa, Turkey, 21 November 2019

Toplumsal Bağışıklık İçin En Önemli TehditAşı Reddi

18. ULUSAL AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Turkey, 31 October - 02 November 2019

Doğum Yapılan Hastaneler ve Çocuk Hastaneler􀂴ndeBebek Dostu Uygulamaları

1. Uluslararası ”Emzirme Gerçeği” Kongresi, 30 September - 03 October 2019

Kadın Doğum Ve Çocuk Hastanelerinde Emzirmede 10 Adım

1. Uluslararası Emzirme Gerçeği Kongresi, Ankara, Turkey, 30 September - 03 October 2019, pp.18-19

Nikotin Bandı Başlanan Sigara Bırakma Hastalarında Gözlenen Yan Etkile

18th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.353-354

Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısında Aile Hekimliğinin Önemi

18th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.78-79

Myoma Uteri ile ilişkili Faktörlerin Yapay Sinir Ağı Modeli ile Tahmini

4. Uluslararası Sağlık Bilimler ve Aile Hekimliği Kongresi, 7 - 09 February 2019

Nekrotizan Fasiiti Taklit Eden Piyoderma Gangrenozum Olgusu

4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresİ, İzmir, Turkey, 7 - 09 February 2019, pp.334-337

Tip 2 Diyabet Gelişim Riski ile Gece Yeme Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi, İzmir, Turkey, 7 - 09 February 2019, pp.163-166 Sustainable Development

Myoma Uteri ile İlişkili Faktörlerin Yapay Sinir Ağı Modeli ile Tahmini

4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongres, İzmir, Turkey, 7 - 09 February 2019, pp.330-333

Nikotin Kullanım Bozukluğu ve Tedavisi

12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Turkey, 29 November - 02 December 2018

Vareniklin Tedavisi Sonrası Suicidal Düşünceler: Olgu Sunumu

12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Turkey, 29 November - 02 December 2018 Sustainable Development

Tip 2 Diyabet Riski İle Gece Yeme Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

17. Ulusal Aile Hekimliği Kongres, Ankara, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.25-26 Sustainable Development

Evaluation of Atopic Dermatitis Cases Over One Year In Turgut Özal Medical Center Hospital

17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, Adana, Turkey, 10 - 13 May 2018, pp.1-2

Karın Ağrısı Şikayetinden Somatizasyon Bozukluğuna: Olgu Sunumu

17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 10 - 13 May 2018, pp.35-36

Graves Hastalığı Tedavisinde Blok ve Replasman Tedavisi

17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 10 - 13 May 2018, pp.62-63

Pulmoner Emboli İle Gelen Olguda Tanı: Primer Myelofibrozis

17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 10 - 13 May 2018, pp.42-43

Üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası görülen Pitriazis Rozae

17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 10 - 13 May 2018, pp.28-29

Gençlik Merkezi ve Tıp Eğitimi

10. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Turkey, 9 May - 12 September 2018

Lider Anneler Yetişiyor

12. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, Adana, Turkey, 12 - 15 April 2018, pp.67-68

Geç Tanı Konulan Atopik Dermatit Olgusu

7. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi, 21 - 25 March 2018

Hasta Eğitiminin Önemi: Olgu Örneğiyle

7. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi, 21 - 25 March 2018

Rinofima Benzeri Kutanöz Leişmanya

7. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi, 21 - 25 March 2018

Neden Burnum Sarı!

11. Güz Okulu, Turkey, 27 September - 01 October 2017

Grup A Streptokok Tanısında Anamnezin Yeri: Olgu Örneği

6. Uluslararası Karadeniz Aile Hekimliği Kongres, Baku, Azerbaijan, 14 - 17 September 2017, pp.45-46

Sigara Bırakma Tedavisinden Akciğer Transplantasyonuna: Olgu sunumu

6. Uluslararası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi, 14 - 17 September 2017

Grup A streptokok Tanısında Anamnezin Yeri: Olgu Örneği İle

6. Uluslararası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi, 14 - 17 September 2017

Perimenopozal Dönemde Beklenmeyen Gebelik

16. Uluslararası DAAHK, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.36

Perimenapozal Dönemde Beklenmeyen Gebelik

16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 11 - 14 May 2017

Birinci Basamakta Orf Olgu Sunumu

10. Aile Hekimliği Güz Okulu, Turkey, 28 September - 02 October 2016

Aile Hekimliğinde İstismara Nasıl Yaklaşmalı Olgu Sunumu

15.Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi-DAAHK 2016, Adana, Turkey, 26 - 29 May 2016

Aile Hekimliğinde İstismara Nasıl Yaklaşılmalı Olgu Sunumu

15. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 26 - 29 May 2016

İşitme Kaybı İle Sonuçlanan Aile İçi Şiddet Olgu Sunumu

15. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 26 - 29 May 2016 Sustainable Development

İşitme Kaybı İle Sonuçlanan Aile İçi Şiddet: Olgu Sunum

15. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 May 2016, pp.76-77 Sustainable Development

Nötropeniye Neden Olan Vareniklin Tedavisi Olgu Sunumu

15. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 26 - 29 May 2016

Otizm Spektrum Bozukluğunu Biliyormuyuz

5. Uluslar arası Trakya Aile Hekimliği Kongresi, 16 - 20 March 2016

Kronik Hastalığı Olan Gençlerin Beden Algısı ve Benlik Saygısı

5.Uluslar arası Trakya Aile Hekimliği Kongresi Edirne., 16 - 20 March 2016

Ergenlerde Güncel Sorun Akıllı Telefon Kullanımı

5. Uluslar arası Trakya Aile Hekimliği Kongresi Edirne., 16 - 20 March 2016

A Case Report Sexual Abuse

20 th WONCA Europe Conference 2015, 22 - 25 October 2015

Women Protected With Two IUDs For 10 Years A Case Report

20th WONCA Europe Conference 2015 İstanbul., 22 - 25 October 2015 Sustainable Development

Otizmin Farkında mısınız?

5. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Konya, Turkey, 28 - 31 May 2015, pp.42-43

Dilim Normal mi?: Fissürlü Di

5. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Konya, Turkey, 28 - 31 May 2015, pp.36-37

Dilim Normal mi Fissürlü

5. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Turkey, 28 - 31 May 2015

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu ile Geldi Coğrafik Dili Olduğunu Öğrend

5. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Konya, Turkey, 28 - 31 May 2015, pp.23-24

Erişkinde Pika Öyküsü: Bir Sağlık Çalışanı

14. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, Turkey, 22 - 24 May 2015

İlk 6 Ay Neden Emzirmiyoruz

9. Güz Okulu, Antalya, Turkey, 1 - 05 May 2015, pp.55-56

Geç Tanı Konulmuş Bir Hipertiroidi Hastası

8.Aile Hekimliği Güz Okulu, Antalya, Turkey, 24 - 28 September 2014

Tonsil Magması ile Gelen Hasta

8. Güz Okulu, Antalya, Turkey, 24 - 28 September 2014, pp.38-39

Beta HCG' nin Önemi

8. GÜZ OKULU, Turkey, 24 - 21 September 2014

Emzirme Ve Anne Sütü İçin TEMAS

3. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi, Turkey, 17 - 20 December 2014

Bilgisayar Bağımlılığına Dikkat

4. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Turkey, 8 - 11 May 2014

Renal Kolik İle Geldi Kucağında Bebeği İle Gitt

7. Güz Okulu, Antalya, Turkey, 25 - 29 September 2013, pp.52-53

Books & Book Chapters

Growth and development

in: Rakel Textbook of Family Medicine (22. Bölüm çevirisi), SANFORD R. KIMMEL VE KAREN RATLIFFSCHAUB, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.430-451, 2019

Emzirmeyi Doğru Yöntemle Öğretme Becerisi

in: Hekimlikte Temel Uygulamalar Rehberi, Erdem Topal, Cengiz Yakıncı, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.66-67, 2018

Tip 1 Diyabetes Mellitus

in: Aile Hekimliği (Robert E, Rakel, David P. Rakel), Esra Saatçi, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.803-811, 2018

Ruhsal Durum Muayenesi-Erişkin

in: Hekimlikte Fizik Muayene Rehberi, Tetik Burcu Kayhan, Yakıncı Cengiz, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, pp.100-103, 2018

Meme ve Aksiller Bölge Muayenesi

in: Hekimlikte Fizik Muayene Rehberi, Burcu Kayhan Tetik, Cengiz Yakıncı, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.72-73, 2018