Hasta Eğitiminin Önemi: Olgu Örneğiyle


KAYHAN TETİK B. , ÖZEROL B. G. , SELÇUK E. B.

7. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi, 21 - 25 March 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text

Abstract

7. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi