Ergenlerde Güneş Bilinci Ve Kozmetik Ürün Kullanım Sıklığının Belirlenmesi


SARAÇ G. , KAYHAN TETİK B. , ŞENER S. , KAPICIOĞLU Y.

6. Uluslararası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi, 14 - 17 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text

Abstract

Ergenlerde Güneş Bilinci Ve Kozmetik Ürün Kullanım Sıklığının Belirlenmesi. Gülbahar Saraç, Burcu Kayhan Tetik, Serpil Şener, Yelda Kapıcıoğlu 6. Uluslararası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi 14-17 Eylül 2017, Bakü