Establishing the Breastfeeding Promotion and Baby-Friendly Initiative in Turkey


ÇAYLAN N., KAYHAN TETİK B., KILIÇ M., ARMUT C., TEZEL B., KESKİNKILIÇ B.

6. Uluslararası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi, 14 - 17 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text

Abstract

6. Uluslararası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi


Establishing the Breastfeeding Promotion and Baby-Friendly Initiative in Turkey