Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The clinical effects of somatotype difference on isokinetic knee muscle strength and dynamic balance scores,

TÜRKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, cilt.64, ss.28-36, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The clinical effects of somatotype difference on isokinetic knee muscle strength and dynamic balance scores

TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, cilt.64, ss.28-36, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Acute physiological changes in elite free-style wrestlers during a one-day tournament

JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS, cilt.56, ss.1113-1119, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Effect of Different Fields on Oxidant and Antioxidant situations.

HEALTHMED, cilt.7, ss.2186-2190, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Acute Effect Different Warm up Protocols on 1-Repetition Maximum Squat Performance

Journal of Sport and Performance Researches, cilt.9, ss.192-205, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

FARKLI ISINMA PROTOKOLLERİNİN 1-MAKSİMUM TEKRAR SKUAT PERFORMANSI ÜZERİNE AKUT ETKİSİ

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, cilt.9, ss.192-205, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationship between Linear Running and Change of Direction Performances of Male Soccer Players

Turkish Journal of Sport and Exercise, cilt.20, ss.93-99, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EGZERSİZ ALIŞKANLIĞI SÜRESİ İLE DİYABET VE KAN BASINCI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.83-89, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Egzersiz Alışkanlığı Süresi İle Diyabet Ve Kan Basıncı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.83-89, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Waist circumference in Turkish adults: 19 – 75 years age

Journal of Athletic Performance and Nutrition, cilt.4, ss.1-10, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationship between sleep duration and body composition, body fat ratio and waist circumference

Journal of Sport and Social Sciences, cilt.4, ss.1-8, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ANABOLİK ETKİYE SAHİP BESİN TAKVİYELERİ: POTANSİYEL MEKANİZMALAR VE KAS GELİŞİMİ

İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.48-56, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE RELATIONSHIP BETWEEN SLEEP DURATION AND BODY COMPOSITION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS IN TURKEY

Journal of Sport and Social Sciences, cilt.4, ss.1-8, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Waist Circumference in Turkish Adults: 19-75 years age

Journal of Athletic Performance and Nutrition, cilt.4, ss.1-10, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECT OF SOMATOTYPE COMPONENT DIFFERENCES ON BIOMOTOR AND COGNITIVE ABILITIES

Journal of Sport and Social Sciences, cilt.3, ss.1-14, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Somatotype Component Differences on Biomotor and Cognitive Abilities

Journal of Sport and Social Sciences, cilt.3, ss.1-11, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acute Effect of Static Warm-up Duration on 50 Meter Freestyle and Breaststroke Performance

Journal of Athletic Performance and Nutrition, cilt.3, ss.1-10, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acute Effect Of Static Warm Up Duration On 50 Meter Freestyle And Breaststroke Performance

Journal of Athletic Performance and Nutrition, cilt.3, ss.1-10, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECTS OF DIFFERENT EXERCISE PROGRAMS ON KNEE MUSCLE STRENGTH AND H Q RATIOS OF SEDENTARY MALES AND FEMALES

Journal of Athletic Performance and Nutrition, cilt.1, ss.1-13, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fan Motivation Questionnaire A Study of Validity and Reliability

Niğde University Journal of Physical Education and Sport Sciences, cilt.6, ss.34-41, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Analysis of Job Satisfaction and Life Quality of Physical Education Teachers

Pakistan Journal of Social Sciences, cilt.8, ss.284-288, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Effect of Active Recovery After Muscle Exercises on Muscle Damage

International Conference of Medical Fitness and Corrective Exercise, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018, cilt.1, ss.78-84

The Effect of Compression on Muscle Damage

International Conference of Medical Fitness and Corrective Exercise, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018, cilt.1, ss.123-131

Diurnal Varyasyonun Motorik Performansa Etkisi

DÜNYA SPOR BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ - WCSSR, Manisa, Türkiye, 23 - 26 Kasım 2017, ss.448-449

Effect of Aquatic Exercises on Unilateral and Bilateral Muscle Imbalances

14th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017, cilt.1, no.1, ss.111

Bel Çevresi Kalınlığı: Yaş Faktörü

EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE, PRAG, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, ss.105-106

Relationship Between Sleeping Time And Body Composition

EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE (ECSAC), PRAG, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, ss.91-92

Egzersiz Alışkanlığı Süresi ile Diyabet ve Kan Basıncı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE (ECSAC), PRAG, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, ss.90-91

Waist Thickness: Age Factor

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.23

Examination of the Relationship Between Exercise Habits Time and Diabetes and Blood Pressure

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.112

Effect of Different Warming Protocols on Maximal Oxygen Consumption Capacity and Blood Lactate Level

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.78

Waist Thickness: Age Factor

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.23

Waist Thickness: Age Factor

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.23

Examination of the Relationship Between Exercise Habits Time and Diabetes and Blood Pressure

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.112

The Effects of Different Warming Protocols on Explosive Force

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.54

Waist Thickness: Age Factor

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.23

The Effects of Different Warming Protocols on Explosive Force

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.54

Examination of the Relationship Between Exercise Habits Time and Diabetes and Blood Pressure

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.112

Examination of the Relationship Between Exercise Habits Time and Diabetes and Blood Pressure

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.112

Relationship Between Sleeping Time And Body Composition

European Conference On Scıence, Art Culture (Ecsac), Praque, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, ss.109-110

THE EFFECTS OF KINESIO TAPING ON LATERAL EPICONDYLE PAIN AND HANDGRIP MUSCLE STRENGTH DURING TENNIS TOURNAMENT

8th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, Hırvatistan, 10 - 14 Mayıs 2017, ss.38 identifier

RELATIONSHIPS BETWEEN LEG MUSCLE FIBER TYPE

8th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, Hırvatistan, 10 - 14 Mayıs 2017, ss.693 identifier

SOMATOTİP KARAKTER FARKLILIĞININ BİLİŞSEL VE LOKOMOTOR BECERİLER ÜZERİNE ETKİSİ

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education(ICoSReSSE), 14 - 16 Ekim 2016

Farklı Isınma Protokollerinin Maksimal Kalp Atım Sayısı Üzerine Akut Etkisi

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education(ICoSReSSE), Antalya, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2016

The effects of based on hamstring exercises on several angular velocities bilateral knee muscle strength

ERPA International Congress on Education, Atina, Yunanistan, 4 - 07 Haziran 2015, cilt.1, ss.170

Fan Motivation Questionnaire: A Study of Validity and Reliability

11th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2010, cilt.1, no.1, ss.87

Effects of Acute Exercise in Obese Women of Adenosine Deaminase, Oxidant and Anti-Oxidant Activity

11th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2010, cilt.1, no.1, ss.45

Examination of Job Satisfaction and Life Quality Among The Physical Education Teachers in Terms of Some Variables

International Congress of Sport for All and Sport Tourism, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2009, cilt.1, no.1, ss.4

Kitap & Kitap Bölümleri

egzersiz katılımı ve risk görüntüleme yöntemleri

egzersiz profesyonelleri temel bilimleri kitabı, KAFKAS E., Editör, Spor Yayınevi Ve Kitabevi, Ankara, ss.1, 2019