Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cancer and Exercise

8th European Exercise is Medicine, Amsterdam, Netherlands, 19 - 20 September 2019 Sustainable Development

Egzersiz ve Metabolik Maliyet

International Conference on Medical Fitness and Corrective Exercise (ICMFCE), 28 - 30 September 2018, vol.1, pp.162-167

Farklı Extremite Egzersiz Tercihi ve Kas Mimarisi: Muhtemel Mekanizmalar

International Conference on Medical Fitness and Corrective Exercise (ICMFCE), 28 - 30 September 2018, vol.1, pp.135-137

Hipokampüs Büyüklüğü: Bilissel Beceri Bedensel Kinestetik Beceriye Karşı

International Conference on Medical Fitness and Corrective Exercise (ICMFCE), 28 - 30 September 2018, vol.1, pp.150-154

Squat- Çömelme Derinlik Farkının Fizyolojik Yanıtı

International Conference on Medical Fitness and Corrective Exercise (ICMFCE), 28 - 30 September 2018, vol.1, pp.139-142

Medikal Egzersiz Tercihinde Kinetik Zincir Yaklaşımı

International Conference on Medical Fitness and Corrective Exercise (ICMFCE), 28 - 30 September 2018, vol.1, pp.144-147

Farklı Dinlenme Aralıklı Yüksek Yoğunluklu Antrenmanların Kas Hasarı Parametreleri Üzerine Etkisi

International Conference on Medical Fitness and Corrective Exercise (ICMFCE), 28 - 30 September 2018, vol.1, pp.155-157

HIPOKAMPUS BUYUKLUGU BILISSEL BECERI VE KINESTETIK BECERIYE KARSI

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL FITNESS AND CORRECTIVE EXERCISE, İstanbul, Turkey, 28 - 30 September 2018

EGZERSİZ VE METABOLİK MALİYET

International Congress on Medical Fitness and Corrective Exercise, İstanbul, Turkey, 28 - 30 September 2018, pp.153-158

The Effect of Active Recovery After Muscle Exercises on Muscle Damage

International Conference of Medical Fitness and Corrective Exercise, İstanbul, Turkey, 28 - 30 September 2018, vol.1, pp.78-84

The Effect of Compression on Muscle Damage

International Conference of Medical Fitness and Corrective Exercise, İstanbul, Turkey, 28 - 30 September 2018, vol.1, pp.123-131

Diurnal Varyasyonun Motorik Performansa Etkisi

DÜNYA SPOR BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ - WCSSR, Manisa, Turkey, 23 - 26 November 2017, pp.448-449

Effect of Aquatic Exercises on Unilateral and Bilateral Muscle Imbalances

14th International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2017, vol.1, no.1, pp.111

Farklı Isınma Protokollerinin Patlayıcı Kuvvet Üzerine Etkisi

European Conference on Science, Art Culture (ECSAC), PRAG, Czech Republic, 19 - 22 October 2017

Waist Thickness: Age Factor

EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE, Praha, Czech Republic, 19 - 22 October 2017, pp.105-106

Egzersiz Alışkanlığı Süresi İle Diyabet Ve Kan Basıncı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

European Conference On Science, Art Culture (ECSAC 17), PRAG, Czech Republic, 19 - 22 October 2017, pp.107-108 Sustainable Development

Relationship Between Sleeping Time And Body Composition

EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE (ECSAC), PRAG, Czech Republic, 19 - 22 October 2017, pp.91-92

Examination of the Relationship Between Exercise Habits Time and Diabetes and Blood Pressure

EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE (ECSAC), Praha, Czech Republic, 19 - 22 October 2017, pp.90-91 Sustainable Development

Waist Thickness: Age Factor

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Czech Republic, 19 - 22 October 2017, vol.1, no.1, pp.23

Examination of the Relationship Between Exercise Habits Time and Diabetes and Blood Pressure

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Czech Republic, 19 - 22 October 2017, vol.1, no.1, pp.112 Sustainable Development

Effect of Different Warming Protocols on Maximal Oxygen Consumption Capacity and Blood Lactate Level

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Czech Republic, 19 - 22 October 2017, vol.1, no.1, pp.78

Waist Thickness: Age Factor

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Czech Republic, 19 - 22 October 2017, vol.1, no.1, pp.23

Waist Thickness: Age Factor

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Czech Republic, 19 - 22 October 2017, vol.1, no.1, pp.23

Examination of the Relationship Between Exercise Habits Time and Diabetes and Blood Pressure

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Czech Republic, 19 - 22 October 2017, vol.1, no.1, pp.112 Sustainable Development

The Effects of Different Warming Protocols on Explosive Force

European Conference on Science, Art & Culture, Praha, Czech Republic, 19 - 22 October 2017, vol.1, no.1, pp.54

Waist Thickness: Age Factor

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Czech Republic, 19 - 22 October 2017, vol.1, no.1, pp.23

The Effects of Different Warming Protocols on Explosive Force

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Czech Republic, 19 - 22 October 2017, vol.1, no.1, pp.54

Examination of the Relationship Between Exercise Habits Time and Diabetes and Blood Pressure

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Czech Republic, 19 - 22 October 2017, vol.1, no.1, pp.112 Sustainable Development

Examination of the Relationship Between Exercise Habits Time and Diabetes and Blood Pressure

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Czech Republic, 19 - 22 October 2017, vol.1, no.1, pp.112 Sustainable Development

Relationship Between Sleeping Time And Body Composition

European Conference On Scıence, Art Culture (Ecsac), Praque, Czech Republic, 19 - 22 October 2017, pp.109-110

RELATIONSHIPS BETWEEN LEG MUSCLE FIBER TYPE

8th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, Croatia, 10 - 14 May 2017, pp.693 identifier

Farklı Isınma Protokollerinin 50 Metre Yüzme Performansı Üzerine Akut Etkisi

14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2016

SOMATOTİP KARAKTER FARKLILIĞININ BİLİŞSEL VE LOKOMOTOR BECERİLER ÜZERİNE ETKİSİ

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education(ICoSReSSE), 14 - 16 October 2016

Somatotip karakter farklılığının bilişsel ve lokomotor beceriler üzerine etkisi

International Conference of Strategic Researchin Social Science and Education 2016, Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2016, vol.1

Statik Germe Süresinin Ve Diurnal Varyasyonun 50 Metre Yüzme Performansı Üzerine Akut Etkisi

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICOSRESSE), Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2016

Farklı Isınma Protokollerinin Maksimal Kalp Atım Sayısı Üzerine Akut Etkisi

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education(ICoSReSSE), Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2016

Fan Motivation Questionnaire: A Study of Validity and Reliability

11th International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 10 - 12 November 2010, vol.1, no.1, pp.87

Effects of Acute Exercise in Obese Women of Adenosine Deaminase, Oxidant and Anti-Oxidant Activity

11th International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 10 - 12 November 2010, vol.1, no.1, pp.45 Sustainable Development

Examination of Job Satisfaction and Life Quality Among The Physical Education Teachers in Terms of Some Variables

International Congress of Sport for All and Sport Tourism, Antalya, Turkey, 5 - 08 November 2009, vol.1, no.1, pp.4

Books & Book Chapters

Egzersiz Katılımı ve Risk Görüntüleme Yöntemleri

in: EGZERSİZ PROFESYONELLERİ İÇİN TEMEL BİLİMLER KİTABI (Geliştirilmiş İkinci Baskı), MUHAMMED EMİN KAFKAS, Editor, Spor Yayınevi ve Kitabevi, pp.283-319, 2022

egzersiz katılımı ve risk görüntüleme yöntemleri

in: egzersiz profesyonelleri temel bilimleri kitabı, KAFKAS E., Editor, Spor Yayınevi Ve Kitabevi, Ankara, pp.1, 2019

Fitness Beslenme Stratejisi

in: Egzersiz Profesyonelleri Temel Bilimleri Kitabı, MUHAMMED EMİN KAFKAS, Editor, spor yayınevi ve kitabevi, Ankara, pp.66-102, 2019

Egzersiz Katılımı ve Risk Görüntüleme Yöntemleri

in: EGZERSİZ PROFESYONELLERİ TEMEL BİLİMLERİ KİTABI, MUHAMMED EMİN KAFKAS, Editor, Spor Yayınevi ve Kitabevi, pp.216-255, 2019

Metrics

Publication

104

Citation (WoS)

9

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

1

Project

8

Thesis Advisory

4
UN Sustainable Development Goals