Araştırma Alanları

 • Çevre Mühendisliği

 • Çevre Teknolojisi

 • Atıksuların Toplanması ve Arıtımı

 • Kimya Mühendisliği ve Teknolojisi

 • Tekstil Mühendisliği ve Teknolojisi

 • Tekstil Kimyası

 • Kimya

 • Fizikokimya

 • Polimerlerin Yeniden Kazanımı

 • Temel Bilimler

 • Mühendislik ve Teknoloji