Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Inonu University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Courses

 • Doctorate İlköğretimde Çağdaş Fen Öğretimi

 • Undergraduate Eğitimde Araştırma Yöntemleri

 • Postgraduate İlköğretimde Fen Öğretimi

 • Undergraduate İlkokulda Temel Matematik

 • Undergraduate Matematik Öğretimi II

 • Postgraduate Matematik Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları

 • Doctorate İleri Araştırma Teknikleri I

 • Undergraduate Double Major İlköğretimde Fen Öğretimi

 • Postgraduate İlköğretimde Matematik Öğretimi

 • Undergraduate Matematik Öğretimi I

 • Undergraduate İlkokulda Temel Matematik

 • Doctorate İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi

 • Undergraduate Double Major İlköğretimde Matematik Öğretimi

 • Undergraduate Minor İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi

 • Undergraduate Eğitimde Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Minor İlköğretimde Çağdaş Fen Öğretimi

 • Undergraduate Matematik Öğretimi II

 • Undergraduate Minor Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Matematik Öğretimi I

 • Undergraduate Minor Tez Yönetimi

 • Undergraduate Minor İlköğretimde Çağdaş Fen Öğretimi

 • Undergraduate Double Major İlköğretimde Fen Öğretimi

 • Undergraduate İlkokulda Temel Matematik

 • Undergraduate Fen Öğretimi

 • Undergraduate Eğitimde Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Undergraduate Double Major İlköğretimde Öğrenme ve Öğretme Süreçleri

 • Undergraduate İlkokulda Temel Matematik

 • Undergraduate Fen ve Teknoloji Öğretimi I

 • Undergraduate Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimi

 • Undergraduate Araştırma Projesi I

 • Undergraduate Fen ve Teknoloji Eğitimi II

 • Undergraduate Double Major İlköğretimde Gelişim ve Öğrenme Süreçleri

 • Undergraduate TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

 • Undergraduate OKUL DENEYİMİ

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması I

 • Undergraduate TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

 • Undergraduate Eğitimde Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II

 • Undergraduate Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele

 • Undergraduate EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 • Undergraduate BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

 • Undergraduate Double Major Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Double Major Tez Yönetimi

 • Undergraduate Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Undergraduate Eğitimde Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması II