Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Blood Glucose Regulation During Living-Donor Liver Transplant Surgery

EXPERIMENTAL AND CLINICAL TRANSPLANTATION, cilt.13, ss.294-300, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anaesthetic Management in Electroconvulsive Therapy During Early Pregnancy.

Turkish journal of anaesthesiology and reanimation, cilt.42, ss.145-7, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Protective Effects of Melatonin and beta-D-Glucan Against Liver Injury in Rats - a Comparative Study

ADVANCES IN CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.22, ss.621-627, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Dexmedetomidine ameliorates TNBS-induced colitis by inducing immunomodulator effect

JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH, cilt.183, ss.733-741, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Our clinical experiences in ultra-sound guided peripheral nerve blocks: a retrospective evaluation

Medicine Science International Medical Journal, ss.1, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Airway management in an osteogenesis imperfecta case in the lateral decubitus position: case report

Medicine Science International Medical Journal, cilt.5, ss.116-118, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perioperative Management of Severe Hypertension during Laparoscopic Surgery for Pheochromocytoma

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, cilt.44, ss.47-49, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anaesthetic Management in Obstructive Sleep Apnea Syndrome for Adenotonsillectomy

Turkish Journal of Anesthesia and Reanimation, cilt.42, ss.230-232, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Anaesthesia for Caesarean Delivery in a Pregnant with Acute Type B Aortic Dissection

TURK DERMATOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF DERMATOLOGY, cilt.41, ss.178-181, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Sezaryenlerde Anestezi Yönetimi: Retrospektif Değerlendirme

Journal of Inonu University Medical Faculty, cilt.19, ss.142-145, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Aplastik anemili çocuk hastada anestezi yönetimi

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 21.Ulusal Kongresi, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015

Laparoskopik feokromasitoma cerrahisinde perioperatif şiddetli hipertansiyonun yönetimi

Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48.Ulusal Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2014

Osteogenezis imperfektalı olguda yan pozisyonda hava yolu yönetimi

Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48.Ulusal Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2014

Tramadolün İndüklediği Bulantı-Kusmaya Dekzametazonun Etkisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013

Yanıklı Hastada Mortal Seyreden Geç Dönem Doudenal Ülser Perforasyonu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013

Effects of melatonin and ß-glucan combination hepatic ischemia and reperfusion in rats.

The International Liver Transplantation Society 17th Annual İnternational Congress, San Francisko, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 19 Mayıs 2012, ss.1

Effects of Melatonin and beta-Glucan Combination Hepatic Ischemia and Reperfusion in Rats

18th Annual International Congress on ILTS, San-Francisco, Kostarika, 16 - 19 Mayıs 2012, cilt.18 identifier

Thoracal Epidural vs Paravertebral Analgesia for Postoperative Pain in Living Donor Hepatectomy

Joint International Congress of ILTS, ELITA, and LICAGE, Valencia, İspanya, 22 - 25 Haziran 2011, cilt.17 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

NÖROANESTEZİ

ANESTEZİ KLAVUZU, ZEKERİYYA ALANOĞLU, Editör, AKADEMİSYEN TIP KİTABEVİ, ss.483-498, 2017