Bariatrik Cerrahi Olgularında Melatonin, Kortizol, Vücut Sıcaklığı Değişikliklerinin ve Melatonin ile Analjezi İhtiyacı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


ALTUNKAYA N., ERDOĞAN M. A. , ÖZGÜL Ü., ŞANLI M., UÇAR M., ÖZHAN O., ...More

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51. Ulusal Kongresi “TARK 2017’’, Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Inonu University Affiliated: Yes