Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bilateral retinal vasculitis in a patient with lichen planus

ARQUIVOS BRASILEIROS DE OFTALMOLOGIA, cilt.79, sa.6, ss.402-403, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Thiol/Disulfide Homeostasis in Patients with Central Serous Chorioretinopathy

CURRENT EYE RESEARCH, cilt.41, sa.11, ss.1489-1491, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of intravitreal ranibizumab and bevacizumab treatment for retinopathy of prematurity

ARQUIVOS BRASILEIROS DE OFTALMOLOGIA, cilt.79, sa.4, ss.279, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

THE CORNEAL BIOMECHANICAL PARAMETERS IN TYPE 1 DIABETES MELLITUS

EUROPEAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.25, sa.3, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Vitreus kanaması nedeniyle vitrektomi uygulanan olgularda etyoloji ve cerrahi sonuçlarımız.

MN Oftalmoloji, cilt.27, sa.4, ss.225-229, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pars Plana Vitrektomi Uyguladığımız Olguların Etyolojik Dağılımları.

Akdeniz Tıp Dergisi, cilt.6, ss.451-455, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Laser photocoagulation in the treatment of retinopathy of prematurity in cases with birth weights above 1000 grams

Medicine Science International Medical Journal, cilt.8, sa.4, ss.1002-1005, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Monoklonal Gammopati İlişkili Keratopati

Türkiye Klinikleri Hematoloji Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.198-200, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Wegener Granulomatozlu Bir Olguda Göz Bulguları

Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, cilt.26, sa.4, ss.313-316, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kazara Lens İçi Deksametazon İmplant Enjeksiyonu: İki Olgu Sunumu

Glokom Katarakt, cilt.12, sa.2, ss.148-150, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Multiple Intravitreal Ranibizumab Injections for Persistant Choroidal Neovascularization Associated with Presumed Ocular Histoplasmosis Syndrome

TURK OFTALMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.47, sa.2, ss.115-118, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hedefleyici Lazer Işınlarına Bağlı Maküla Hasarı İki Olgu Sunumu

Retina-Vitreus, cilt.26, sa.1, ss.72-74, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Choroidal neovascularization secondary to ocular penetration during retrobulbar anesthesia and its treatment

Oman Journal of Ophthalmology, cilt.10, sa.1, ss.44-46, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Miyopi ve İnflamasyon

Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, cilt.24, sa.4, ss.265-271, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmmünokompetan Bir Hastada Tüberküloz Optik Nöropati

Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, cilt.24, sa.3, ss.178-181, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Esansiyel Trombositozlu Genç Bir Hastada Retinal Ven Dal Tıkanıklığı

Retina-Vitreus, cilt.23, ss.125-128, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coats Benzeri Retinitis Pigmentoza

Retina-Vitreus, cilt.23, ss.187-190, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Göz kapağında nadir bir psödolenfoma Jessner in lenfositik infiltrasyonu

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, cilt.21, sa.4, ss.310-311, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prematürite Retinopatisi İki Yıllık İzlem Sonuçlarımız

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, cilt.21, sa.3, ss.173-176, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Göz Kapağı Travmalarının Epidemiyolojik Yönden İncelenmesi

MN Oftalmoloji, cilt.21, sa.1, ss.56-62, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vitrektomili Gözlerde Ön Kamara Sağlayıcısı İle Fakoemülsifikasyon Sonuçları

TURK OFTALMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.42, sa.4, ss.253-256, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Canine Tooth Sendromu

TURK OFTALMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.42, sa.2, ss.163-165, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Primer ve Rekürren Pterjiumda Limbal Konjonktival Otogreft İle Tedavi Etkinliğinin Karşılaştırılması

TURK OFTALMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.39, sa.4, ss.256-261, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Silikon Yağı Endotamponadı Uygulanan Olguların Değerlendirilmesi.

TOD 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı, Türkiye, 9 - 13 Aralık 2020

Adenoviral Konjonktiviti Olan Bir Olguda Prematüre Retinopatisi.

TOD 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı, Türkiye, 9 - 13 Aralık 2020

Arka Segment Göz İçi Yabancı Cisim Saptanan Olgularda Pars Plana Vitrektomi.

Selçuk 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 07 Haziran 2020

Vitreus İçine Disloke Göz İçi Lensi Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi.

Selçuk 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 07 Haziran 2020

Evaluation of Eye Inflammatory Findings and Dry Eye Disease with Conjunctival İmpression Test in Ankylosing Spondylitis

International Internal Medicine Training Meetings-20 Updates on Rheumatology, Diabetes and Hypertension, 6 - 08 Mart 2020

Laser Photocoagulation to Treat Retinopathy of Prematurity in Older Cases

33rd European Ophthalmology Congress, 14 - 15 Kasım 2019

Görece Matür Bir Olguda Agresif Posterior Prematüre Retinopatisi

TOD 52. Ulusal Kongresi, Türkiye, 13 - 18 Kasım 2018

Results of Screening for Retinopathy of Prematurity

2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 9 - 13 Mayıs 2018

Yabancı Cisim

5. Canlı Cerrahi Sempozyumu, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2016

Lens İçi Ozurdex İmplant Olgu Sunumu

TOD 49. ULUSAL KONGRESİ, Türkiye, 4 - 08 Kasım 2015

Lazer İşaretleyiciye Bağlı Makülopatiler

TOD 48. ULUSAL KONGRESİ, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2014

Coats Benzeri Retinitis Pigmentoza Olgu Sunumu

TOD 48. ULUSAL KONGRESİ, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2014

Konjenital Katarakt ve Şaşılık

43. TOD Oftalmoloji Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Kasım 2009

Bir Olgu Nedeniyle Ossifiye Fibroma

43. TOD Oftalmoloji Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Kasım 2009

Goltz Gorlin Sendromu Olgusu

41. TOD Oftalmoloji Kongresi, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

Göze Damla ve Pomad Uygulama Becerisi

Hekimlikte Temel Uygulamalar Rehberi, Erdem Topal, Cengiz Yakıncı, Editör, İnönü Üniversitesi Yayınevi, 2018

Göz Kapama Becerisi

Hekimlikte Temel Uygulamalar Rehberi, Erdem Topal, Cengiz Yakıncı, Editör, İnönü Üniversitesi Yayınevi, 2018

Açık Açılı Glokom

Tanıdan Tedaviye Oftalmoloji, Berna Yüce, Sinan Emre, Editör, Palme Yayınevi, 2018

Prematüre Retinopatisi

Tıpta İnovasyon ve Renovasyon Mozaiği, Sibel Akyol, Editör, Berikan Yayınevi, 2018

Bölüm 9:Glokom

Sorularla Oftalmoloji, Gökhan Gürelik, Editör, Dünya Tıp Kitabevi, 2016