Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sedation with dexmedetomidine on Klippel Feil Syndrome infant patient

REVISTA BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGIA, cilt.67, ss.439-440, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hospice Units as a requirement for terminal stage patients in need of intensive care in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.9, ss.14907-14912, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of Glutamine on Healing of Traumatic Oral Mucosal Lesions: An Experimental Study

JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN MEDICINE-JAREM, cilt.9, ss.6-13, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

General Anesthesia versus Local Anesthesia plus Sedation in High Risk Patients Underwent Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI): A Retrospective Cohort Study

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, cilt.25, ss.43-51, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

North Polar Tube Reduces the Risk of Epistaxis during Nasotracheal Intubation: A prospective, Randomized Clinical Trial

CURRENT THERAPEUTIC RESEARCH-CLINICAL AND EXPERIMENTAL, cilt.90, ss.21-26, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of intracameral bevacizumab on current hyphema

Annals of Medical Research, cilt.26, ss.845-849, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effects of endotracheal intubation via McGRATH Videolaryngoscope on intraocular pressure: A randomized clinical trial

Medicine Science International Medical Journal, cilt.7, ss.364-268, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Successful nasotracheal intubation in a pediatric patient with Goldenhar’s Syndrome using McGRATH videolaryngoscope

Journal of Turgut Ozal Medical Center, cilt.25, ss.292-293, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Does Nitrous Oxide Affect The Corneal Endothelium? Prospective Randomised Study In Pediatric Patients

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, cilt.23, ss.20-25, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Difficult airway management of a child with Blepharophimosis Syndrome: Case report

Journal of Turgut Ozal Medical Center, cilt.25, ss.151-153, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stenosis of internal jugular vein detected by ultrasound imaging in renal recipient patient

Medicine Science International Medical Journal, cilt.6, ss.151-153, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nasotracheal Intubation of a Patient with Seckel Syndrome by C-Mac Videolaryngoscope

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, cilt.22, ss.208-211, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nasotracheal intubation with c-mac video-laryngoscope in a patient with Treacher Collins Syndrome

Medicine Science International Medical Journal, cilt.6, ss.585-587, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Intracardiac thrombosis after liver transplantation: Can be detected before surgery?

SAUDI JOURNAL OF ANAESTHESIA, cilt.11, ss.255-256, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anesthetic management in a patient with Friedreich’xxs Ataxia: a different approach

Medicine Science International Medical Journal, cilt.6, ss.109-110, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Emergency Difficult Airway Management in a Patient with Severe Epidermolysis Bullosa

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, cilt.44, ss.270-272, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

General anesthesia management in carotid endarterectomy surgery: a single center experience

Medicine Science International Medical Journal, cilt.6, ss.41-45, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anesthetic Management of Cardiac Tamponade Due to Intraatrial Angiosarcoma

Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society, cilt.22, ss.86-88, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

İleri Derecede Kifoskolyotik ÇocuktaLateral Pozisyonda Fiberoptik Entübasyon

Anadolu Kliniği, cilt.21, ss.149-152, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dev Tiroidi Olan Morbid Obez Hastada C-Mac D Blade Videolaringoskop İle Uyanık Entübasyon

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 53.Ulusal Kongresi, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019

Hiv İle Enfekte Ve Madde Bağımlılığı Olan Gebede Anestezik Yaklaşım

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 53.Ulusal Kongresi, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019

Tip 1 Spinal Muskular Atrofili Olguda Genel Anestezi Uygulaması: Olgu Sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 53.Ulusal Kongresi, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019

Allojenik kemik iliği toplanmasında genel anestezi yönetimi:Rsiklere dikkat

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52.Ulusal Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018

Dev tiroid nodülü olan hastada zor juguler santral venöz kateterizasyon: Ultrason rutin olsun mu?

Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52.Ulusal Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018

Kanülasyon sırasında kopan intravenöz kateter: olgu sunumu

Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52.Ulusal Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018

Duchene musküler distrofili bir olguda genel anestezi yönetimi: Alternatif bir uygulama

Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52.Ulusal Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018

Laringomalazili bebekte deksmedetomidin ile sedasyon uygulaması: Alternatif bir uygulama

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52.Ulusal Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018

Primer adrenal yetmezlikli (Addison) gebede anestezi yönetimi

Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52.Ulusal Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018

Yılan ısırması sonrası kompartman sendromu gelişen hastada anestezi yönetimi: olgu sunumu

Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52.Ulusal Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018

105 yaşındaki hastada desfluran ile genel anestezi deneyimimiz: olgu sunumu

Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52.Ulusal Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018

Regional versus General Anesthesia in patients underwent hip fractures over 80 years old: a retrospective cohort study

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52.Ulusal Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018

Sezaryen planlanan generalize püstüler psörazisli gebede anestezi yönetimi: olgu sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52.Ulusal Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018

Amyotrofik lateral skleroz tanısı olan hastada anestezi yönetimi: olgu sunumu

Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52.Ulusal Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018

General versus regional anesthesia in patients over 100 years old: retrospective cohort study

ARUD 2018 ( Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği Kongresi), 9 - 12 Mayıs 2018

Steven-Johnson sendromlu çocuk hastada anestezi yönetimi

Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51.Ulusal Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017

Duchene muskuler distrofili iki olguda anestezi yönetimi

Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51.Ulusal Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017

Opitz G/BBB sendromlu hastada anestezi yönetimi: Nadir bir vaka

Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51.Ulusal Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017

Van der Knapp snedromunda anestezi yönetimi: Nadir bir vaka

Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51.Ulusal Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017

Sağ ana bronşu tam tıkayan kitlenin bronskoskopisinde anestezi yönetimi

Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51.Ulusal Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017

Williams Sendromlu çocuk hastada anestezik yaklaşım: olgu sunumu

Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51.Ulusal Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017

Dental girişimlerde nazal entübasyonda iki farklı entübasyo tüpü çeşidinin karşılaştırılması

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51.Ulusal Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017

Osteogenezis imperfaktalı çocuk hastada anestezik yaklaşım: olgu sunumu

Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51.Ulusal Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017

Ciddi mikrognati ve retrognatisi olan hastada Mc-Grath videolaringoskop ile nazal entübasyon

Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51.Ulusal Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017

Mukopolisakkaridozlu olguda zor havayolu: nazal entübasyon

Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51.Ulusal Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017

Pasif sigara içiciliğinin tek akciğer ventilasyonu sırasındaki oksijenizasyona ve postoperatif analjeziye olan etkisi

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 23.Ulusal Kongresi, Türkiye, 25 - 28 Mayıs 2017

Seckel Sendromlu Olguda C-Mac Videolaringoskop ile Nazotrakeal Entübasyon

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 23.Ulusal Kongresi, Türkiye, 25 - 28 Mayıs 2017

100 yaşındaki hastada zor havayolu ve anestezi yönetimi

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 23.Ulusal Kongresi, Türkiye, 25 - 28 Mayıs 2017

Pediatrik hastalarda N2Osevofluran ve O2sevofluran anestezisinin kornea endoteline etkilerinin karşılaştırılması

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 23.Ulusal Kongresi, Türkiye, 25 - 28 Mayıs 2017

Tiroid nodülü olan hastada ultrason eşliğinde santral venöz kanülasyon

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 22.Ulusal Kongresi, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016

Rezidüal blok gelişen morbid obez gebede sugammadeks uygulaması

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 22.Ulusal Kongresi, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016

Karotis endarterektomi cerrahisinde genel anestezi yönetimi: Retrospektif klinik araştırma

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 22.Ulusal Kongresi, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016

Dil altında kitlesi olan çocuk hastada McGrath videolaringoskop ile entübasyon

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 22.Ulusal Kongresi, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016

Multipl tutulumu olan sarkoidozlu hastada anestezi yönetimi

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 22.Ulusal Kongresi, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016

Aşırı hidrosefalisi olan yenidoğanda havayolu yönetimi

Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49.Ulusal Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Aralık 2015

Dental girişim uygulanan herediter anjioödemli pediyatrik hastaya anestezik yaklaşım

Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49.Ulusal Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Aralık 2015

Mitral stenozla beraber ciddi pulmoner hipetansiyonu olan gebede anestezi: Nadir bir olgu

Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49.Ulusal Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Aralık 2015

Konjenital kalp hastalığı olan pediyatrik hastanın non-kardiyak cerrahisinde anestezi yönetimi

Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49.Ulusal Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Aralık 2015

Endovasküler aortik rekonstrüksiyonda anestezi yönetimi

Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49.Ulusal Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Aralık 2015

Amyotrofik lateral sklerozlu hastada anestezi yaklaşımı

Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49.Ulusal Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Aralık 2015

Mediastinal teratom olgusunda anestezi yönetimi

Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49.Ulusal Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Aralık 2015

Yanık skarı nedeniyle boyun ekstansiyonu ciddi kısıtlı olguda zor havayolu yönetimi

Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49.Ulusal Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Aralık 2015

Nörofibromatozis Tip 1’li çocuk olguda anestezi yönetimi

Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49.Ulusal Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Aralık 2015

Blefarofimozis sendromlu hastada anestezi yönetimi

Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49.Ulusal Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Aralık 2015

Karaciğer transplantasyonu sonrası gelişen intrakardiyak trombüs

Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49.Ulusal Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Aralık 2015

Fiberoptic intubation in lateral position with advanced kyphoscoliosis in child

Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49.Ulusal Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Aralık 2015

Sturge-Weber sendromlu pediyatrik hastada anestezi yönetimi

Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49.Ulusal Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Aralık 2015

Miyastenia gravisli olguda sugammadeks uygulaması

Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49.Ulusal Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Aralık 2015

İntraatriyal anjiosarkoma bağlı kardiyak tamponand gelişen hastada anestezi yönetimi

Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49.Ulusal Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Aralık 2015

Dental cerrahi yapılan mitokondriyal miyopatili çocuk hastada anestezi yönetimi

Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49.Ulusal Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Aralık 2015

Dental girişim uygulanan Hemofili B’li çocuk hastada anestezi yönetimi

Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49.Ulusal Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Aralık 2015

Ankilozan spondilitli zor entübasyon beklenen olguda uyanık fiberoptik nazal entübasyon

Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49.Ulusal Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Aralık 2015

West sendromlu çocuk hastada anestezi yönetimi: Olgu sunumu

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 21.Ulusal Kongresi, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015

Mukopolisakkaridoz Tip II’li çocuk hastada anestezi

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 21.Ulusal Kongresi, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015

Aplastik anemili çocuk hastada anestezi yönetimi

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 21.Ulusal Kongresi, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015

Effects of glutamine on healing of traumatic oral mucosal lesions

European Anaesthesiology Congress (Euroanaesthesia), Stockholm, İsveç, 31 Mayıs - 03 Haziran 2014, cilt.31, ss.202 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

NÖROANESTEZİ

ANESTEZİ KLAVUZU, ZEKERİYYA ALANOĞLU, Editör, AKADEMİSYEN TIP KİTABEVİ, ss.483-498, 2017

Kronik Ağrı

Anesteziyoloji ve Akut Ağrı, Fuat Güldoğuş, Şebnem Atıcı, Mahmut Durmuş, Editör, Tard, 2016