Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Quest for Existence in John Fowles' The French Lieutenan's Woman

İnönü University International Journal of Social Sciences, cilt.8, sa.1, ss.9-16, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Reconstructing the Hero Representation of Loyalty in Late Anglo Saxon Literature

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, sa.3, ss.1-20, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar