Education Information

Education Information

 • 1999 - 2004 Doctorate

  Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Eğitimi Bilim Dalı, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  İlköğretim okulları II. kademedeki din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin sınıf yönetimi yeterlikleri (Kayseri il merkezi örneği)

  Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri

 • 1998 Postgraduate

  Lise din kültürü ve ahlak ders programlarının uygulanmasındaki problemler

  Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri