Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Science teachers’ self-efficacy perceptions on acid-base subject related to daily life in science course

Electronic Journal for Research in Science and Mathematics Education, vol.26, no.2, pp.77-90, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Scale of attitudes towards online formative assessment: Teacher ' attitudes during COVID-19 pandemic

INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL METHODOLOGY, vol.8, no.2, pp.241-257, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Theoretical and conceptual framework for science course skill-based questions (next generation)

İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.17, pp.17-36, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Teachers’ and pre-service teachers’ levels of beliefs and practices about assessment in science courses

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.23, no.1, pp.20-43, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Effects of the context-based learning approach on the teaching of chemical changes unit

Journal of Turkish Science Education, vol.19, no.1, pp.218-236, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Developing of context based achievement test towards science: acids and bases

Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, vol.5, no.2, pp.87-110, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Science and technology teachers’ attitudes towards educational research in Turkey

Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, vol.18, no.1, pp.1-21, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

The investigation of first grade students’ knowledge, awareness and attitudes about recycling

International Online Journal of Educational Sciences, vol.9, no.1, pp.174-190, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Prospective teachers’ views related to using writing to learn activities in “science and technology teaching” course

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.6, no.1, pp.1-22, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Preservice science teachers' context based teaching practices in “special teaching methods” course

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.4, no.2, pp.666-681, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Middle, high school and university students’ predictors of science achievement

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.35, pp.29-45, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Developing a scale to determining factors affecting students’ achievement in science

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.24, pp.319-340, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Chemistry motıvation questıonnaıre: The study of validity and Reliability

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.18, pp.297-310, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Students’ interest to usage of organic chemistry in daily life

Erzincan University Education Faculty Journal, vol.1, no.13, pp.143-154, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Candidate chemistry teachers' opinions about laboratory practice

Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.1, no.17, pp.153-160, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Correlation between chemistry pre-service teachers' learning style and academic achievement

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.10, pp.185-192, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

The opinions and experıences of secondary school students about units taught in chemistry course

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, no.27, pp.211-219, 2007 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The acid-base interest of high school students

12th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA), Dublin, Ireland, 21 - 25 August 2017

Determining of eighth grade students understanding of solution concept by using context based concept cartoons

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), Ephesus - Kusadasi, Turkey., Kuşadası/Aydın, Turkey, 18 - 21 May 2017, pp.31

The effect of using of evidence-based information sources in science teaching on pre-service teachers attitude towards educational research

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), Ephesus - Kusadasi, Turkey, Ephesus - Kusadasi, Turkey, 18 - 21 May 2017, pp.118

Evaluating of student science teachers’ explanations about concept of solution from the perspective of scientıfic explanation

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), Ephesus - Kusadasi, Turkey, Turkey, 18 - 21 May 2017, pp.46

Improvement the ability of preservice teachers’ understanding and using of evidence-based information sources in science teaching

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), Ephesus - Kusadasi, Turkey., Turkey, 18 - 21 May 2017, pp.52

Sekizinci sınıflar için asit baz konusuna yönelik yaşam temelli kavram başarı testi geliştirilmesi

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016

The investigation of pre-service teachers’ self-efficacy perceptions on acid-base topic

European Conference on Research in Chemical Education, 7 - 10 September 2016, pp.102

The investigation of pre-service elementary science teachers’ interest in acid-base

European Conference on Research in Chemical Education, Barselona, Spain, 7 - 10 September 2016

Fen bilimleri öğretmen adaylarının asit baz öz yeterlik algısının ölçülmesi

IV Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Balıkesir, Turkey, 07 September 2015, pp.94

Fen derslerinde öğrenci başarısını etkileyen faktörler hakkında öğrenci görüşleri

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.557-558

Fen bilimleri öğretmen adaylarının yaşam temelli öğretim uygulamaları Bir eylem araştırması

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.1136-1137

Öğrencilerinin fen öğrenme motivasyonunu arttıran ve azaltan faktörler

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.651-652

Webquest ve Wiki Uygulamalarıyla Tasarlanmış Ders İçeriklerinin Moodle Üzerinden Gerçekleştirilmesi

7th International Computer and Instructional Technology Symposium(7th ICITS), Erzurum, Turkey, 6 - 08 June 2013, pp.97-98

The effect of context based approach on the learning of chemical equilibrium

22nd International Conference on Chemistry Education (ICCE) – 11th European Conference on Research In Chemical Education (ECRICE), Roma, Italy, 15 - 20 July 2012, pp.485

Kimya Eğitiminde Yaşam Temelli (context based) Öğretime İlişkin Öğrenci Görüşleri

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Türkiye, Turkey, 27 - 30 June 2012, pp.301

Kimya Motivasyon Anketi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Erzurum, Turkey, 5 - 08 July 2011, pp.61

Kimya Derslerinde Atasözlerinin Kullanılmasına Yönelik Öğrencilerin Algıları

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 23 - 25 September 2010, pp.47

A comparison of context based and problem based learning

European Conference on Research In Chemical Education (ECRICE) Abstract Book, 6 - 09 July 2008, pp.56

Student s interest in the usage of organic chemistry in daily life

9th European Conference on Research In Chemical Education (ECRICE), İstanbul, Turkey, 6 - 09 July 2008, pp.136

Books & Book Chapters

Kimyada Yaşam(Bağlam) Temelli Öğretim Uygulamaları

in: Kimya Öğretimi: Öğretmen Eğitimcileri, Öğretmenler ve Öğretmen Adayları İçin İyi Uygulama Örnekleri (2. Baskı), Ali Paşa AYAS Mustafa SÖZBİLİR, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.419-452, 2017

Kimyada yaşam (bağlam) temelli öğretim uygulamaları

in: Kimya öğretimi Öğretmen eğitimcileri öğretmenler ve öğretmen adayları için iyi uygulama örnekleri, Alipaşa Ayas Mustafa Sözbilir, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.213-246, 2015