Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Middle turbinate angiofibroma: an unusual location for juvenile angiofibroma

BRAZILIAN JOURNAL OF OTORHINOLARYNGOLOGY, cilt.84, ss.122-125, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anesthesia Management in Aortic Dissection in Patients Undergoing Kidney Transplant

EXPERIMENTAL AND CLINICAL TRANSPLANTATION, cilt.14, ss.227-229, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of addition of ketamine to lidocaine on postoperative pain in rhinoplasties

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.46, ss.789-794, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anaesthetic Management in Electroconvulsive Therapy During Early Pregnancy.

Turkish journal of anaesthesiology and reanimation, cilt.42, ss.145-7, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Anesthesia management in a child with osteogenesis imperfecta and epidural hemorrhage.

Brazilian journal of anesthesiology (Elsevier), cilt.63, ss.366-8, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anesthesia Management in a Child with Osteogenesis Imperfecta and Epidural Hemorrhage

REVISTA BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGIA, cilt.63, ss.367-369, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anesthesia management in kidney transplantation patients: Retrospective evaluation

Medicine Science International Medical Journal, cilt.8, ss.169-172, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Evaluation of anesthesia management in laparoscopic radical prostatectomy surgeries: A retrospective clinical study

Annals of Medical Research, cilt.26, ss.481-484, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Regional Anaesthesia Management in a Patient with Leprosy: Rare Case with Rare Application

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, cilt.44, ss.37-39, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Effect of Dexamethasone in Tramadol Induced Nausea and Vomiting

Medicine Science International Medical Journal, cilt.5, ss.94-101, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Retrospective Evaluation of Dental Treatment under General Anaesthesia

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, cilt.43, ss.332-336, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Displacement to Epidural Catheter

AGRI-THE JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF ALGOLOGY, cilt.27, ss.61-62, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anaesthetic Management in Obstructive Sleep Apnea Syndrome for Adenotonsillectomy

Turkish Journal of Anesthesia and Reanimation, cilt.42, ss.230-232, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Catheter Malposition in Liver Transplantation Recipients

Journal of Turgut Ozal Medical Center, cilt.21, ss.162-163, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anaphylactic Shock in Caesarean Section

Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society, cilt.20, ss.179-182, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Anaesthesia for Caesarean Delivery in a Pregnant with Acute Type B Aortic Dissection

TURK DERMATOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF DERMATOLOGY, cilt.41, ss.178-181, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Effects of Adding Dexmedetomidine to Amitriptyline on Sciatic Nerve Blockadge in Rats

Medicine Science | International Medical Journal, ss.1, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sezaryenlerde Anestezi Yönetimi: Retrospektif Değerlendirme

Journal of Inonu University Medical Faculty, cilt.19, ss.142-145, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dev Tiroidi Olan Morbid Obez Hastada C-Mac D Blade Videolaringoskop İle Uyanık Entübasyon

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 53.Ulusal Kongresi, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019

Yeni Sedasyon ve Analjezi Teknikleri ve Reçeteleri

TARD Dicle- Fırat Şubesi VI. Anadolu Anestezi Günleri Sempozyumu: Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları: Güncel Yaklaşımlar”, Elazığ, Türkiye, 01 Aralık 2018

Hipofarinkste Kitle Olgusunda Havayolu Yönetimi: Olgu Sunumu

II. Olgularla KBB Kongresi, Malatya, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2018

Yaşlı Kalp Yetmezlikli Akut Batın Olgusunda Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu

2. Ulusal Gastrointestinal Araştırma Kongresi, Malatya, Türkiye, 21 - 22 Eylül 2018

Prımary hyperaldesteronısm and anaesthesıa management: Case Report

3. International Congress of Turkish Neuroendocrinology Society, Malatya, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2018

Hypothyroidism and anaesthesia management: Case Report

3. International Congress of Turkish Neuroendocrinology Society, Malatya, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2018

Anesthesia Management in a Patient with Hemoglobin Kansas: Olgu Sunumu.

Arud 2018 Congres ” Balkan States Anestehesia Days –V: Geriatric Anesthesia and Intensive Care, Gaziantep, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018

Peripartum anesthetic management of liver transplant patients

Arud 2018 Congres ” Balkan States Anestehesia Days –V: Geriatric Anesthesia and Intensive Care, Gaziantep, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018

Supin hipotansiyon sendromundan koruma ve anestezi yönetimi: Olgu Sunumu

1. İnönü İç Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2018

Timpanomastoidektomilerde Ketofol ile Propofolün Kas Gevşeticisiz Entübasyon Koşulları ve Hemodinamiye Etkisi.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi “TARK 2016’, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2016

”Modül III- Yoğun Bakım, Acil Tıp, Kan ve Kan Transfüzyonu”

CEEA Modülü, TARD Eğitimi Geliştirme Kursu. Kan ve Kan Ürünü., Elazığ, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2014

Santral ven kateterizasyonunda ven varyasyonunun saptanması

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2014

Lepralı hastanın anestezi yönetimi

Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48.Ulusal Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2014

Moyamoya Hastalığı olan gebede anestezi yönetimi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2014

Gebelerde gebelik dışı girişimlerde Anestezi

TARD DİCLE -FIRAT BÖLGE ELMA SEMPOZYUM,“Gebelik ve Anestezi”, Malatya, Türkiye, 16 Haziran 2014

Tek akciğer ventilasyonu uygulanan cushing sendromlu hastada havayolu yönetimi

20. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Kongresi, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2014

Böbrek nakilli olguda aort diseksiyonu cerrahisinde anestezi yönetimi.

20. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Kongresi, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2014

Çocuk hastada karaciğer nakli sırasında reperfüzyona bağlı gelişen kardiyak arrest

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 20.Ulusal Kongresi, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2014

Tek akciğer ventilasyonu uygulanan cushing snedromlu hastada havayolu yönetimi

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 20.Ulusal Kongresi, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2014

Kalp pili olan gebe hastada spinal anestezi uygulaması

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 20.Ulusal Kongresi, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2014

Orta Konka Angiofibromu

11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 17 - 19 Nisan 2014

Goldenhar –Gorlin Sendromda uzamış derlenme

11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 17 - 19 Nisan 2014

Juvenil Hiyalen Fibramatosizli olgunun havayolu yönetimi

11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi., 17 - 19 Nisan 2014

Siringomiyelinli Arnold Chiari Malformasyonda Anestezik Yaklaşım.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013

İntravenöz Anesteziklerin Ratlarda Manyetik Rezonans Spektroskopi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi “TARK 2013”, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013

Rinoplastilerde Lidokaine Eklenen Ketaminin Postoperatif Ağrı Üzerine Etkisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013

Yanıklı Hastada Mortal Seyreden Geç Dönem Doudenal Ülser Perforasyonu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013

Tramadolün İndüklediği Bulantı-Kusmaya Dekzametazonun Etkisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013

Sezaryende Anaflaktik Şok

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013

Yaşlılarda postoperatif analjezi yönetimi.

TARD DİCLE -FIRAT BÖLGESİ, ANADOLU ANESTEZİ GÜNLERİ(ANAG), Yaşlılarda Anestezi Yönetimi, Malatya, Türkiye, 27 Nisan 2013

Osteogenezis İmperfektalı Hastanın Anestezi Yönetimi Olgu sunumu

4. Ulusal pediatrik anestezi ve yoğun bakım kongresi, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2012

Tüp tespitimiz ne kadar güvenli? olgu sunumu

4. Ulusal pediatrik anestezi ve yoğun bakım kongresi, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2012

‘’Bochdalek hernili yenidoğanda anestezi yönetimi Olgu sunumu’’

4. Ulusal pediatrik anestezi ve yoğun bakım kongresi, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

Anestezinin Komplikasyonları

Anesteziyoloji ve Reanimasyonda Temel Konular, Mehmet Ali Erdoğan, Editör, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, ss.93-100, 2018

NÖROANESTEZİ

ANESTEZİ KLAVUZU, ZEKERİYYA ALANOĞLU, Editör, AKADEMİSYEN TIP KİTABEVİ, ss.483-498, 2017

TYD/İKYD/Pediatrik İYD-Maling Hipertermi( Bölüm 222-223)

Anestezi Kılavuzu, Zekeriyya Alanoğlu, Ruslan Abdullayev, Editör, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, ss.908-919, 2017