Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2003 - 2011 Tıpta Uzmanlık

  İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 1994 - 2000 Lisans

  Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2009 Tıpta Uzmanlık

  Ratlarda siyatik sinir bloğunda amitriptiline deksmedetomidin eklenmesinin blok süresine etkisi

  İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri