Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effects of individually designed insoles on pes planus treatment

SCIENTIFIC REPORTS, cilt.10, sa.1, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The clinical effects of somatotype difference on isokinetic knee muscle strength and dynamic balance scores,

TÜRKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, cilt.64, sa.1, ss.28-36, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The clinical effects of somatotype difference on isokinetic knee muscle strength and dynamic balance scores

TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, cilt.64, sa.1, ss.28-36, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Deaf Athlete: Is There Any Difference Beyond The Hearing Loss?

REVISTA DE CERCETARE SI INTERVENTIE SOCIALA, cilt.52, ss.241-251, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Self-esteem levels among hearing Impaired athletes participating in the European Futsal championship

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, cilt.4, sa.3, ss.1523-1534, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE EMOTIONAL INTELLIGENCE OF STUDENTS WHO ARE SITTING A SPECIAL-ABILITY EXAMINATION

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, cilt.38, sa.8, ss.1123-1134, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prevelance of flatfoot in secondary school students and its relationship with obesity

Medicine Science, cilt.9, sa.2, ss.298-309, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of sports shoes on flat foot

Pedagogy of physical culture and sports, cilt.24, sa.2, ss.64-71, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigating the Academic Optimism and Psychological Well-Being of Students of the Departments of Coaching and Sports Teaching

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.531-542, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigating the effects of wrestling gear in flatfoot deformity of wrestlers

Pedagogy of physical culture and sports, cilt.24, sa.3, ss.106-110, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

The effect of sports shoes on flat foot.

Pedagogy of physical culture and sports, cilt.24, sa.2, ss.64-71, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

The effect of sports shoes on flat foot

Pedagogy of Physical Culture and Sport, sa.24, ss.64-71, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Investigation of the Effects of Football on Life Skillsof Individuals

Universal Journal of Educational Research, cilt.7, sa.6, ss.1442-1447, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SPOR KULÜBÜNE GÜVEN ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.21, sa.1, ss.54-66, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PES PLANUS OLAN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL UYGUNLUK DÜZEYİ, YAŞAM KALİTESİ VE BENLİK SAYGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.21, sa.1, ss.8-18, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A new shoe desing in wrestling

Science in Olympic sport, cilt.1, ss.73-75, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yuksekligi Ayarlanabilir Tabanligin Duztabanlik Tedavisine Etkisi

International Journal of Educational Researchers, cilt.9, sa.5, ss.35-39, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Öğrencilerinin Futbol Fanatiklik Düzeylerinin İncelenmesi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.3, ss.738-748, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİNSALDIRGANLIK TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI1

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, sa.16, ss.39-50, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkiye Futbol Federasyonu 2017 -2018 Super Ligi Ilk ve Son Uc Takimin Analizi

International Journal of Educational Researchers, cilt.95, sa.2, ss.40-45, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Futbol Federasyonu 2017 -2018 Super Ligi İlk ve Son Üç Takımın Analizi

International Journal of Educational Researchers, cilt.9, sa.5, ss.40-45, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Ligindeki Taraftarlarının Fanatiklik Durumlarının İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.20, sa.3, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİREYSEL VE TAKIM SPORU İLE UĞRAŞAN SPORCULARDA HAYAL ETME BİÇİMLERİNİN İNCELENMESİ

Journal of Physical Education and Sport Sciences, cilt.20, sa.3, ss.92-102, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ZİHİNSELENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

Journal of Physical Education and Sport Sciences, cilt.20, sa.3, ss.103-112, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Ligindeki Taraftarların Fanatiklik Durumlarının İncelenmesi

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.20, sa.3, ss.8-23, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE’YE EKONOMİK MALİYETİ (2011-2017)

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.131-144, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması

İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.5, sa.9, ss.74-86, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Futbol Federasyonu 2017 -2018 Süper Ligi İlk ve Son Üç Takimin Analizi

International Journal of Educational Research, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Elit Akademi U-19 Ve U-21 Ligi Takımlarının 2014-2015 Sezonda Görülen Yaralanmaların Değerlendirilmesi

Journal of Physical Education and Sport Sciences, cilt.19, sa.4, ss.26-39, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of regular exercises using a specially designed arc support on pes planus feet: a case presentation

Medicine Science International Medical Journal, cilt.6, sa.1, ss.144-150, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Evaluation of the Injuries Sustained by the Athletes of Turkish Super League Teams in 2014-2015Season

Journal of Physical Education and Sport Sciences, cilt.19, sa.2, ss.29-38, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Football Of The Future Through The Analysıs of 2014 FIFA World Cup

SPOR VE PERFORMANS ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.8, sa.2, ss.87-97, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Football of The Future Through The Analysis of 2014 FIFA World Cup

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.87-97, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kamu ve Özel Sektörlerde Hizmet Veren Kurum ve Kuruluş Binalarının Engelli Bireylere Uygunluğunun İncelenmesi (Elazığ İl Örneği)

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, sa.12, ss.179-202, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014 2015 SPOR TOTO SÜPER LİG SÜLEYMAN SEBA SEZONU NDA OYNAYAN TAKIMLARIN ASGARİ SAĞLIK GİDERLERİNİN TAHMİNİ

İnönü Üniversitesi Uluslararsı Sosyal Bilimler Dergis, cilt.5, sa.2, ss.205-222, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FUTBOL KULÜP TARAFTARLIĞI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPOR SPONSORLUĞU HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ CİEP ÖZEL SAYIS, ss.208-224, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deaf Athlete: Is There Any Dıfference Beyond The Hearıng Loss?.

REVISTA DE CERCETARE SI INTERVENTIE SOCIALA, cilt.52, sa.3, ss.241-251, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Evaluation of Professional Skills of Physical Education Teachers by Deaf Students

İnönü University Journal of the Faculty of Education, cilt.17, sa.2, ss.169-180, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Amatör Spor Kulüplerinin Kuruluşu Kuruluş Maliyeti ve Vergilendirilmesi Bir Amatör Futbol Takımı Kuruluş Örneği

Akademik Yaklaşımlar Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.270-283, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Importance of Motor Tests in Reducing the Injury of Children Who Are New to Wrestling

International Journal of Wrestling Science, cilt.5, sa.1, ss.47-51, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşitme Engelli ve İşitme Engelli OlmayanFutbolcuların Benlik Saygıları ve Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi

Inonu University, Journal of Physical Education and Sport Sciences, cilt.2, sa.2, ss.1-11, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECTS OF DIFFERENT EXERCISE PROGRAMS ON KNEE MUSCLE STRENGTH AND H Q RATIOS OF SEDENTARY MALES AND FEMALES

Journal of Athletic Performance and Nutrition, cilt.1, sa.2, ss.1-13, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect Of Fıfa 11 Movements On The Preventıon Of Injurıes To Hearıng Impaıred Football Players

The International Journal of Social Sciences, cilt.7, ss.165-171, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşitme Engelli Futsal Sporcularının Çeviklik ve Görsel Reaksiyon Zamanının Karşılaştırılması

Selçuk UNIVERSITY Journal of Physical Education and Sport Science, cilt.14, sa.2, ss.283-289, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Analysis of Hearing Impaired Students Self EsteemAccording to Some Variables

INONU UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF EDUCATION, cilt.12, sa.2, ss.165-179, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HENTBOLCULARIN SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN BAZI DEGİŞKENLER AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.6, sa.1, ss.1-12, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination of anxiety levels of sportsmen with physical disabilities

World Applied Sciences Journal, cilt.14, sa.6, ss.925-931, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trainer Evaluation Scale for hearing ımpaired Athletes

World Applied Sciences Journal, cilt.14, sa.5, ss.716-720, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik Algıları İle Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişki

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.93-111, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of the Relationship between Preservice Physical Education Teachers Sense of Self Efficacy and Professional Concerns

Inönü University Journal of The Faculty of Education, cilt.11, sa.2, ss.93-111, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sectoral Approaches in Sports Sponsorship Journal of Physical Education and Sport Sciences

SPORMETRE-Journal of Physical Education and Sport Sciences, cilt.7, sa.4, ss.151-157, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Comparison of Some Physical Physiologic and Anthropometric Parameters of Junior Male National and Amateur Badminton Players

Niğde University Journal of Physical Education and Sport Sciences, cilt.3, sa.1, ss.13-20, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Alternative Approach to Sponsorship in Choosing Talented Sportsmen

e-Journal of New World Sciences Academy Sport Sciences, cilt.4, sa.2, ss.105-114, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SPOR SPONSORLUĞUNDA SEKTÖREL YAKLAŞIMLAR

SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.4, ss.151-157, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Burnout Status of Physical Education Teachers with Some Variables

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.4, sa.3, ss.179-196, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

12 haftalık düzenli aerobik ve direnç egzersizlerinin orta yaş erkek ve kadınların vücut kompozisyonları üzerine etkisi

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.178-183, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye Süper Liginde Maç Sonucunu Etkileyen Oyun İçi Değişkenlerin Analizi

18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2020, ss.84-85

ORTAÖĞRETİMDE SPORTİF FAALİYETLERE KATILIMIN BİREYİN YAŞAM BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

X. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES, Nakhchivan, Azerbaycan, 16 - 18 Ekim 2020, cilt.1, ss.85-90

NEW SHOE DESIGN IN WRESTLING

X. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES, Nakhchivan, Azerbaycan, 16 - 18 Ekim 2020, cilt.1, ss.77-84

SPRINT PERFORMANCE ANALYSIS OF TURKISH NATIONAL FOOTBALL TEAM IN EURO 2020 QUALIFICATION GROUPS

X. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES, Nakhchivan, Azerbaycan, 16 - 18 Ekim 2020, cilt.1, ss.91-95

ANALYSIS OF PHYSICAL PERFORMANCE DATA ON AFFECTING THE MATCH RESULT IN THE TURKISH SUPER LEAGUE: THE EXAMPLE OF FENERBAHÇE

X. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES, Nakhchivan, Azerbaycan, 16 - 18 Ekim 2020, cilt.1, ss.66-70

ANALYSIS OF PHYSICAL PERFORMANCE DATA OF TEAMS QUALIFYING TO GO TO THE EUROPEAN CUPS IN THE TURKISH SUPER LEAGUE

X. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES, Nakhchivan, Azerbaycan, 16 - 18 Ekim 2020, cilt.1, ss.71-76

SPRINT PARAMETRESİNİN TÜRKİYE SÜPER LİGİNDEKİ MÜSABAKA SONUÇLARINA ETKİSİ

X. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES, Nakhchivan, Azerbaycan, 16 - 18 Ekim 2020, cilt.1, ss.96-100

GÜREŞ BRANŞINDA YENİ AYAKKABI TASARIMI

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 - 16 Kasım 2019

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA ÖZGÜ PSİKOLOJİK YETENEK SEVİYELERİNİN İNCELENMESİ

3. Uluslararası Mersin Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2019, ss.138-151

Avrupa'nın Altı Farklı Futbol Liginde Mücadele Eden Takımların Taktiksel Dizilişlerinin Analizi

17th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2019, ss.186-193

Avrupa'nın Altı Farklı Futbol Liginde Mücadele Eden Takımların Taktiksel Dizilişlerinin Analizi

17th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2019, ss.186-193

SPORTİF AKTİVİTELERE KATILAN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN CESARET DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ÇUKUROVA 3.ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Adana, Türkiye, 3 Ekim - 06 Kasım 2019, ss.332-343

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig Futbol Taraftarlarının Fanatiklik Durumlarının İncelenmesi

XI. International Congress of Educational Research, Krakow, Polonya, 17 - 19 Eylül 2018, ss.25

Investigation Of The Relationship Between Violence And Anger Of Football Fans In Terms Of Some Variables

Hodja Akhmet Yassawi International Conference on Scientific Researches, Adıyaman, Türkiye, 26 - 27 Ağustos 2019, ss.582-589

TÜRK TAEKWONDO HAKEMLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

The Twelfth International Congress of Educational Research, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019

Engelli Bireylerin Ayak Postür Bozukluklarının Tespiti

2. Avrasya Spor Bilimleri Kongresi, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2019

TAKIM SPORLARININ YAŞAM BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019

SPORDA KULLANILAN AYAKKABILARIN DÜZTABANLIĞA ETKİSİNİNİN İNCELENMESİ

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018, ss.827-838

Yüksekliği ayarlanabilir tabanlığın Düztabanlık Tedavisine Etkisi

XI. International Congress of Educational Research, Cracow, Polonya, 17 - 19 Eylül 2018, ss.24

Üniversite Öğrencilerinin Vücut Kitle İndeksi ile Fiziksel Aktivite Düzeyinin İncelenmesi

XI.International Congress of Educational Research, Cracow, Polonya, 17 - 19 Eylül 2018, ss.52

Türkiye’deki Spor Kulüplerinin Güncel Sorunları

XI. International Congress of Educational Research, Krakow, Polonya, 17 - 19 Eylül 2018 Creative Commons License

2014 DÜNYA ŞAMPİYONASINDA BAŞARILI OLAN TAKIMLARIN ANALİZLERİ DOĞRULTUSUNDA GELECEĞİN FUTBOLU

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Türkiye, 11 Eylül - 14 Mayıs 2017, ss.355-356

ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SALDIRGANLIK TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 0RDU, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.63

ENGELLİ ÖĞRENCİLER VE ERİŞEBİLİRLİK (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.307

INVESTIGATION OF PURCHASINGLICENSED MERCHANDISE BEHAVIORSOF SPORTS TEAMS FANS: STUDENTSOF İNÖNÜ UNIVERSITY EXAMPLE

IV. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ACCOUNTING AND FINANCE, Ohrid, Makedonya, 3 - 05 Temmuz 2017, ss.105-111

ESTIMATION OF THE MINIMUMHEALTH EXPENSES OF 2015-2016 1ST LEAGUE TEAMS OF 2015-2016TURKISH FOOTBALL FEDERATION

IV. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ACCOUNTING AND FINANCE, Ohrid, Makedonya, 3 - 05 Temmuz 2017

Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Maliyeti (2011-2017)

TURGUT ÖZAL ULUSLARARASI EKONOMİ VE SİYASETKONGRESİ IVKÜRESEL SİYASETTE YENİ YÖNELİMLER, Malatya, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2017, ss.46-56

Malatya İlinde Bulunan Suriyeli mülteciler İçin Hazırlanan Beydağı Konaklama TesislerindeSportif Faaliyetler

TURGUT ÖZAL ULUSLARARASI EKONOMİ VE SİYASETKONGRESİ IVKÜRESEL SİYASETTE YENİ YÖNELİMLER, Malatya, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2017, ss.38-45

2016 Avrupa Şampiyonasında Başarılı Olan İlk Dört Takım Analizleri

4.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Burdur, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2017, ss.159

ZİHİNSEL ENGELLİ FUTBOLCULARIN EĞİTİMİNDE ANTRENÖRÜN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR

4.Uluslararası Spor Bilimleri Turizmve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Burdur, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2017

İŞİTME ENGELLİ FUTBOL MİLLİ TAKIM BAŞARISINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Burdur, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2017, ss.160

THE EFFECTS OF KINESIO TAPING ON LATERAL EPICONDYLE PAIN AND HANDGRIP MUSCLE STRENGTH DURING TENNIS TOURNAMENT

8th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, Hırvatistan, 10 - 14 Mayıs 2017, ss.38 identifier

The Effect of Regular Exercises Using a Specially Designed Arc Support on Pes Planus Feet A Case Study

10. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor ve Fizksel Terapi Kongresi, Elazığ, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2016

Do Physical Education Programs Contribute to Lifelong Sport?

The European Conference on Educational Research, Viyana, Avusturya, 28 - 30 Eylül 2009, cilt.1, sa.1, ss.15

Turkish Version of Teacher Concern Questionnaire-Physical Education: Validity and Reliability Studies

1st International Congress of Educational Research, Çanakkale, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2009, cilt.1, sa.1, ss.56

Turkish Version of Teacher Concern Questionnaire-Physical Education: Validity and Reliability Studies

1st International Congress of Educational Research, Çanakkale, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2009, cilt.1, sa.1, ss.56

Kitap & Kitap Bölümleri