Evaluation of Professional Skills of Physical Education Teachers by Deaf Students


Creative Commons License

AÇAK M.

İnönü University Journal of the Faculty of Education, cilt.17, sa.2, ss.169-180, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 17 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: İnönü University Journal of the Faculty of Education
  • Sayfa Sayıları: ss.169-180

Özet

Bu çalışmada, işitme engelli öğrencileri sportif yarışmalara hazırlayan beden eğitimi
öğretmenlerinin mesleki becerilerinin işitme engelli öğrenciler tarafından
değerlendirmelerini içermektedir. Bu çalışma; 2013-2014 eğitim öğretim yılında
İşitme Engelliler Arası Türkiye Spor Birinciliği Şampiyonasına katılan 142 öğrenciyle
yapılmıştır. Şampiyonaya takım halinde katılan futbol, voleybol ve basketbol
branşları ile sınırlandırılmıştır. Bu çalışmada Açak ve Karademir tarafından
geliştirilen İşitme Engelli Sporcular İçin Antrenör Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır.
Örneklemin demografik değişkenlerine göre dağılımını ortaya koymak amacıyla
frekans ve yüzdelik hesaplamalar yapılmıştır. Ölçekten alınan puanların, bağımsız
değişkenlere bağlı farklılaşma düzeyini değerlendirmek için; ikili karşılaştırmalar
independent t-testi ile çoklu karşılaştırmalar tek yönlü varyans analizi ile test
edilmiştir. Fark çıkan durumlarda farkın kaynağını bulmaya yönelik LSD ve Scheffe
testi uygulanmıştır. 12 sorudan oluşan ölçeği okuyamayan % 66,2 öğrenciye işaret
dili ile sorular sorulmuş ve cevabı alınmıştır. İşaret dili bilen antrenörlerini daha
olumlu değerlendikleri gözlenmiştir. Antrenör sayısı çoğaldıkça sporcuların antrenör
değerlendirmelerinin daha olumlu olduğu görülmektedir. Araştırma grubunun engel
durumu değişkenine, yaş ve eğitim değişkenine göre yapılan analizde istatistiksel
olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Futbol sporcularının antrenör
değerlendirmelerinin daha olumlu basketbol sporcularının ise daha az memnun
oldukları görülmektedir. Bu memnun olunmama nedeni olarak basketbol
antrenörlerinin büyük çoğunluğu işaret dili bilmedikleri için iletişim eksikliğinden
kaynaklandığını söyleyebiliriz.

In this study, hearing impaired students include assessment of vocational skills by
hearing-impaired students of sports competitions to prepare physical education
teachers. This work; between 2013-2014 academic year Turkey Deaf Sports
Championship was conducted with 142 students participating in the Championship.
The championship football teams participating in the event is limited to the volleyball
and basketball branches. This work be developed for the Hearing Impaired Athletes
and Coaches Açak and Karademir Rating Scale was used. Sample frequency and
percentage calculation was made in order to determine the distribution of the
demographic variables. The scores obtained from the scale to assess the level of
differentiation depending on the argument; multiple comparisons with dual
independent t-test comparisons were tested using one-way analysis of variance.
Difference LSD and Scheffe test aimed at finding the source of the difference in the
situation were applied. Failing to understand the scale consisting of 12 questions was
asked questions by 66.2% and sign language students answer was received. Who
knows sign language was observed that measured positive than the coach. Multiplied
by the number of coaches of athletes seems to be more positive assessment coach.
The research group of the variable disability, age and the analysis made by the
training has been found to be statistically significant variables. The more positive
evaluation of basketball athletes to coach football players appear to be less satisfied.
We can say this as a reason not to be satisfied with basketball due to the lack of
communication in sign language because they know the vast majority of coaches.