Araştırma Alanları

  • Tıp

  • Sağlık Bilimleri

  • Temel Tıp Bilimleri

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Eğitim

  • Özel Eğitim

  • İşitme Engelliler Öğretmenliği

  • Beden Eğitimi ve Spor

  • Spor Sağlık Bilimleri

  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon