Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Synthesis, Characterization and Investigation of Antimicrobial Inhibition Kinetics of Acrylamide Based Hydrogel-Sılver Nanocomposite System

3rd International Chemical Engineering and Chemical Technologies Conference, İstanbul, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2015, ss.169

The Synthesis, Characterization and Investigation of Antimicrobial Inhibition Kinetics of Acrylamide Based Hydrogel-Sılver Nanocomposite System

3rd International Chemical Engineering and Chemical Technologies Conference, İstanbul, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2015, ss.169

Aroma compounds of gilaburu (Viburnum opulus L.) during repining through traditional fermentation

International Food Congress (Novel Approaches in Food Industry 2014), Aydın, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2014, ss.116