Education Information

Education Information

 • 2003 - 2009 Doctorate

  Inonu University, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji/Genel Biyoloji A.B.D., Turkey

 • 1997 - 2000 Postgraduate

  Inonu University, Sağlık Bilimleri Ens., Biyokimya A.B.D., Turkey

 • 1992 - 1996 Undergraduate

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği/, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Oksidatif strese maruz kalmış farelerin keten tohumu ile beslenmesinin çeşitli biyobelirteçler üzerine etkisi

  Inonu University, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü/Genel Biyoloji A.B.D.

 • 2000 Postgraduate

  Çeşitli göğüs hastalıklarında bronşial lavaj sıvısı ve plazmada ksantin oksidaz ve adenozin deaminaz aktiviteleri ile nitrik oksit ve malondialdehit seviyeleri

  Inonu University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya A.B.D.